Tekna Klima

Tekna Klima ønsker å skape faglig aktivitet på klimaområdet. Gruppen bygger broer mellom ulike sektorer og aktører som jobber med klimaspørsmål både nasjonalt og internasjonalt.

 

Bli medlem i fagnettverket

Er du Tekna-medlem, er det gratis og uforpliktende å melde seg inn. Du får da e-post om relevante aktiviteter. 

Du kan også sende SMS med kodeord TEKNAKLIMA til 2007 for å bli medlem.

Tekna Klima vil jobbe for å skape møteplasser og gi et faglig tilbud til alle Tekna-medlemmer som engasjerer seg i klimaendringene på tvers av fagretninger.

Klimaendringer er en lokal og global utfordring som alle i samfunnet på et eller annet tidspunkt må ta stilling til. Teknologer og naturvitere spiller en viktig rolle i klimaforskningen og i utviklingen av teknologi som kan gi mindre klimagass utslipp og energiforbruk.

På grunn av havenes treghet, er det også god grunn til å tro at det vil bli ytterligere klimaendringer, selv om klimautslippene skulle stoppe nå. Derfor må samfunnet tilpasse seg et nytt klima, og det er viktig å bruke vitenskaplig og teknologisk innsikt for denne tilpassingen. Dette omfatter mange fagområder og bransjer som kan dra nytte av hverandre gjennom felles møteplasser, utveksling av kunnskap og nettverksbygging. 

Tekna Klima ønsker å

  • jobbe for formidling av klimaforskning basert på fakta
  • skape dialog om mulighetene innen klimateknologi og fremme utveksling av informasjon og erfaringer
  • etablere nettverk gjennom å arrangere møter, kurs og seminar i samarbeid med andre aktører som jobber med klimaspørsmål
  • skape internasjonalt samarbeid med grupper og foreninger i Europa og evt. andre steder i verden
  • arrangere spissede faglige seminarer og legge til rette for konstruktive debatter basert på fakta og vitenskaplige normer.

Styret i Tekna Klima

Vedtekter for fagnettverket

Kontaktperson

Herman Søndenaa

Rådgiver klima og bærekraft

Tel: +4745060755