Det kan være lett å la seg friste til å komme fort ut i jobb, å vente med en master. Men master er en økonomisk god investering for fremtiden, viser NHOs undersøkelse.

Bedre lønn og spennende jobbinnhold

Figuren viser at lønnsforskjellene mellom bachelor og master ikke er spesielt store de første årene i jobb, men at sivilingeniørene etter noen års erfaring rykker merkbart fra. Legger man sammen lønnsdifferansen over alle år i jobb, er det lett å se at mastergraden er en svært god investering.

En god lønnsutvikling er fint å ta med seg, men for de fleste er det andre ting som er mye viktigere i hverdagen. Stadig flere jobbannonser krever en mastergrad, og det er grunn til å tro at denne utviklingen vil fortsette. Arbeidsgivere foretrekker i stor grad arbeidskraft med dyp fagkunnskap, innsikt og evnen til å utnytte dette i en jobbsituasjon.

Mastergraden gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet, og gir deg et konkurransefortrinn i kampen om jobbene med de mest interessante og varierte arbeidsoppgavene.

Mange kan se frem mot 40 år i jobb, og enten du vil gjøre karriere som fagspesialist eller leder - eller kanskje ønsker å bytte bransje - stiller du sterkere med en mastergrad.

Med en mastergrad er ingen som kan «ta deg på utdanningen din»!

Om statistikken

Grafen viser lønnsutviklingen for henholdsvis ingeniører (tilsvarende bachelor) og sivilingeniører (tilsvarende master) i årene etter fullført utdanning. Tallene i grafen baserer seg på opplysninger om utdanning og eksamensår fra registeret for Befolkningens Høyeste Utdanning (BHU) i Statistisk sentralbyrå (SSB). Tallene er samstilt og presentert i «NHOSs spredningstabeller» sist oppdatert pr. 1. oktober 2017. Avtalt lønn er den faktiske utbetalte lønnen og blir ofte betegnet som regulativ lønn eller fast grunnlønn.

 • Tekna sitt masterstipend bidro til feltarbeid i Mexico

  Tekna sitt masterstipend bidro til feltarbeid i Mexico

  Publisert: 07. august 2018
  Sigmund Andenes har en mastergrad i industriell kjemi og bioteknologi, og var en av de heldige vinnerne av Tekna sitt masterstipend høsten 2014. Sigmund brukte pengene til feltarbeid på øy i Mexico. Her kan du lese om opplevelse i egne ord.
 • Studentmedlem i Tekna? Søk masterstipend!

  Studentmedlem i Tekna? Søk masterstipend!

  Publisert: 07. august 2018
  Som studentmedlem i Tekna har du mulighet til å søke stipend i forbindelse med masteroppgaven din. Stipendet tildeles fra ett til tre prosjekter i året, og er i 2019 på totalt 50 000 kr.
 • Nettverksbygging i utlandet

  Nettverksbygging i utlandet

  Publisert: 07. august 2018
  Behovet for utenlandserfaring blir stadig viktigere i takt med at verden blir mer globalisert.
Publisert: 30. november 2018