Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 1–25 av 48 treff
 1. Betong og trekonstruksjoner

  40837 Betong og trekonstruksjoner Tekna Bygg og anlegg inviterer til lunsjmøte i samarbeid ... Lavkarbonbetong er betong som klassifiseres ut ifra verdier satt for maksimalt tillatt klimagassutslipp pr

  Kurs Streaming 10. des. kl. 11:00–12:30
 2. Brannsikre bygg – TEK 10

  ...kan medføre store konsekvenser med tap av liv og verdier. Det er et nasjonalt mål å redusere antall branner ... kan medføre store konsekvenser med tap av liv og verdier. Det er et nasjonalt mål å redusere antall branner...

  Artikkel Byggbloggen 3. feb. 2015 Streaming
 3. Tekna-konferansen 2013

  Konferansen besto av 3 hovedbolker: De norske verdiene som eksportvare Norge i verden – hvor attraktive ... utlandet? Ordstyrer og innleder Arne Hjeltnes Norske verdier som eksportvare v/Tove Selnes, HR dir. Opera Software...

  Artikkel Ledelsesbloggen 17. okt. 2013 Streaming
 4. Den blå velferdsrevolusjonen

  ...og kyst i bruk for å produsere mer mat og skape verdier. Sjømatproduksjonen kan bli en viktig bærebjelke ... søkelyset på hvordan næringen bidrar til velferd og verdiskapning i dag og i fremtiden. Hva så med arealet? Har...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 23. apr. 2015 Streaming
 5. Krav til informasjonsmodellering (KIM)

  Krav til informasjonsmodellering (KIM) Nettforedrag med Tekna Jernbane Infrastrukturbloggen Foredrag ... er i tråd med bransjen, og som gir mest mulig verdier for både byggherre, rådgivere og entreprenører...

  Artikkel Infrastrukturbloggen 22. juni 2020 Streaming
 6. Risiko og sikkerhet i IKT-systemer

  I forbindelse med Teknas årlige sikkerhetskonferanse om risiko og sikkerhet i ... PST. Den peker på viktigheten av å identifisere verdier som må sikres, slik som de samfunnskritiske virksomhetene...

  Artikkel IKT-bloggen 12. mars 2013 Streaming
 7. Insektenes kamp for tilværelsen

  40816 Insektenes kamp for tilværelsen Insektene er den mest vellykkede dyregruppen ... tillegg til at de er opptatt av at alle arter har sin verdi, har de det felles at de er emminente formidlere

  Kurs Streaming 5. nov. kl. 18:00–19:30
 8. Forklarbar kunstig intelligens

  ...forklares. To eksempler på dette er LIME og Shapley-verdier. Shapley-rammeverket er mer matematisk og teoretisk ... flere om hvordan man kan approksimere Shapley-verdier: Explaining individual predictions when features...

  Artikkel IKT-bloggen 15. mai 2020 Streaming
 9. Tid er penger

  ...nytte ved investeringer innen samferdsel, men har tidsverdi endret seg over årene? Se opptak fra fagtreff ... hvor verdifull reisetid er. Hva skjer med lønnsomheten i samferdselsprosjekter hvis tidsverdiene går mot...

  Artikkel Infrastrukturbloggen 4. mai 2020 Streaming
 10. Grønn digitalisering kan redde verden

  Carlota Perez har forsket på paradigmeskifter. Hun har funnet en rekke fellestrekk i alle ... som må til for å komme over i en fase med nye verdier, som helse og lykke, istedet for materielle goder...

  Artikkel IKT-bloggen 11. mai 2017 Streaming
 11. Hvem eier havet?

  Se video fra politisk paneldebatt om konsesjonssystemet. Aktørene i næringskomiteen ... Konsesjonssystemet Diskusjonen om fellesskapets verdier og oppdrettselskapenes eierskap av konsesjonene...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 21. mars 2017 Streaming
 12. Forretningsplan

  Magnus Hakvåg holder kurs i hvordan etablere egen virksomhet. Etablering av egen bedrift ... strategisk bruk og forvaltning av immaterielle verdier. Magnus er en mye brukt kursleder. Han har blant...

  Artikkel Ledelsesbloggen 24. okt. 2012 Streaming
 13. Modul 6: Linkedin for studenter

  Hvilke ting er viktig for å bli funnet når noen leter etter din kompetanse på ... medium i en karrierekontekst. Men hva er egentlig verdien av linkedin? Tips og triks Denne modulen lærer...

  Artikkel Tips og triks 16. apr. 2020 Streaming
 14. Den blå matrevolusjonen

  Fremtidens matproduksjon og verdiskapning kommer fra havet. Sjømatnæringen kan femdobles innen 2050. ... oppdrettsfisk,verdiskapning fra havet,video, Bio- og klimabloggen Fremtidens matproduksjon og verdiskapning kommer...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 16. jan. 2015 Streaming
 15. Avfall som ressurs

  ...høre om hvordan Norge i dag bruker avfall til verdiskapning og hva som er fremtidsutsiktene. Tone Juel Avfall ... kjemiske eller biologisk prosessering kan man få mye verdifulle produkter ut av matavfall. Det er fortsatt behov...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 15. sep. 2016 Streaming
 16. Fra avfall til ressurs

  ...søppel, men som i dag kan inngå som verdifull ressurs i nye verdikjeder. Det grønne skiftet handler både ... fremheves viktigheten av opprettelsen av nye verdikjeder og utnytte ressursene på tvers av sektorer. SusValueWaste...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 18. sep. 2018 Streaming
 17. Grunnvann og kulturminner

  ...spesielt viktig under våre middelalderbyer og andre verdifulle kulturminner. Vannressursene må synliggjøres ... spesielt viktig under våre middelalderbyer og andre verdifulle kulturminner. Vannressursene må synliggjøres...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 4. mars 2013 Streaming
 18. Ledelse til frokost: Å bygge et team

  ...team Når vi driver med noe så rasjonelt som verdiskapning – hvorfor skal vi bry oss om følelsene til våre ... trygghet og hvordan henger dette sammen med verdiskapning? Hva skjer i hjernen som forsterker eller hindrer...

  Artikkel Ledelsesbloggen 24. sep. 2020 Streaming
 19. Kurs i passivhus

  ...veggkonstruksjoner. Jo enklere, jo rimeligere. U-verdi av dører og porter U-verdi av isolerglass øker om glasset ikke ... ikke står loddrett. Overlys gir høy U-verdi. Bruk av TRP plater i tak kan gi utfordringer med detaljer...

  Artikkel Byggbloggen 4. mai 2012 Streaming
 20. MOOC streaming

  Miniseminar om MOOC Tekna Bygg og anlegg inviterte til direktesendt seminar om MOOC 27. aug. ... medlemmer av Tekna Bygg og anlegg har evaluert nytteverdien. Prosjektet er finansiert av Kompetanse Norge...

  Artikkel Byggbloggen 21. aug. 2020 Streaming
 21. video samferdselsprosjekter

  Se opptak: Samfunnsøkonomien i samferdselsprosjekter Før vedtak om ... Multiconsults fagmiljø innen urban mobilitet og verdiskaping. Samfunnsøkonomisk lønnsomhet i store samferdselsprosjekter...

  Artikkel Infrastrukturbloggen 22. mai 2020 Streaming
 22. Tekna på 1-2-3!

  Webinar: Tekna på 1-2-3! Spar masse penger på billige forsikringer, få ... arbeidslivet Fremsnakker og kjemper for din mastergrads verdi i samfunnet Gir deg faglige og sosiale arrangementer...

  Artikkel Aktuelt 19. aug. 2020 Streaming
 23. Bygge bro mellom forskning og næringsliv

  ...endret prosessen fra forskning til industriell verdiskaping? Har det blitt lettere å levere forskningsdrevet ... Løyland, CEO Distribution Innovation: Hype eller verdi – Hvorfor fanger ikke næringslivet opp ny viten...

  Artikkel Forskningsbloggen 29. okt. 2019 Streaming
 24. Kan sirkulær økonomi rydde havet for søppel?

  Tove Rodahl Kan sirkulær økonomi rydde havet for søppel? Kan sirkulær økonomi ... økonomi; å gjenbruke og ombruke, etablere nye verdikjeder som lager produkter av avfall, er nødvendig for...

  Artikkel Ledelsesbloggen 22. okt. 2019 Streaming
 25. Data Science & Design Thinking

  Få med deg opptak fra foredrag i regi av Tekna Big Data Tove Rodahl Data Science & Design ... i kombinasjon med stordata og dataanalyse i verdikjeden og fra MVP (minste fungerende løsning) til full...

  Artikkel IKT-bloggen 19. nov. 2019 Streaming