Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 1–25 av 154 treff
 1. Lufttetthet og luftlekkasjer

  Fra lavenergiprogrammet Lufttetthet og luftlekkasjer God lufttetthet er viktig for å få et energieffektivt ... vindsperren er tette. luftlekkasjer,lufttetthet, dampsperre, vindsperre Byggbloggen God lufttetthet er viktig for...

  Artikkel Byggbloggen 19. des. 2020
 2. Lokal luftforurensning

  Se opptak fra miniseminar om lokal luftforurensning! Hør om ny varslingstjeneste, helserisiko og tiltak ... tiltak Tove Rodahl Lokal luftforurensning forurensning,luftforurensning,miljøhovedstad,nitrogendioksid,Oslo...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 13. feb. 2019 Streaming
 3. Luftmengder i energiberegninger

  Fra lavenergiprogrammet Luftmengder i energiberegninger I energiberegninger skal du bruke reelle, prosjekterte ... prosjekterte luftmengder – men innenfor grensene for laveste tillatte luftmengder luftmengde,SFP,spesifikk...

  Artikkel Byggbloggen 13. des. 2020
 4. Luftkvaliteten i Oslo

  Tove Rodahl Luftkvaliteten i Oslo Luftkvalitet i Oslo. Hvordan er luftkvaliteten og hva er planene for ... regi av FEIM. FEIM,luftkvalitet,video, Bio- og klimabloggen Hør om luftkvaliteten i Oslo! Opptak fra...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 4. sep. 2019 Streaming
 5. Slik hindrer du luftlekkasjer

  ...lavenergiprogrammet Slik hindrer du luftlekkasjer For å klare de nye energikravene i TEK17 til luftlekkasjer er det viktig ... overgangen mellom bygningsdeler. hindre luftlekkasje,luftlekkasje,tetting, Byggbloggen Tetting mellom mur...

  Artikkel Byggbloggen 30. nov. 2020
 6. Inneklima og luftkvalitet for studenter

  Hvordan måle: CO2 er en indikator på luftskifte/ventilasjon der det oppholder seg mange personer. Høye ... Høye verdier indikerer mangelfullt luftskifte/ventilasjon. CO2-verdier under 1000 ppm er akseptabelt nivå...

  Artikkel 7. feb. 2019
 7. Varmepumper

  ...tappevann kan være godt egnet i passivhus. Luft-til-luft-varmepumper oppfyller derimot ikke kravene. ... passivhus. Luft-til-luft-varmepumper oppfyller derimot ikke kravene. varmepumper, luft-til-luft, luft-til-vann...

  Artikkel Byggbloggen 4. des. 2020
 8. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning

  ...og forvarmer den ved å gjenvinne varme fra brukt luft. Fra lavenergiprogrammet Balansert ventilasjon med ... og forvarmer den ved å gjenvinne varme fra brukt luft. balansert ventilasjon, varmegjenvinning, ventilasjon...

  Artikkel Byggbloggen 2. feb. 2021
 9. Slik unngår du fukt i vegger og tak

  ...dampsperra, vil den varme, fuktige lufta lekke ut gjennom veggen. Luftlekkasjene blir større desto større hull ... veggen. Hold tett – unngå luftlekkasjer ! For å hindre at varm, fuktig luft innenfra kommer ut i ytterveggen...

  Artikkel Byggbloggen 3. jan. 2021
 10. Naturlig ventilasjon

  ...drivkreftene for naturlig ventilasjon, og derfor vil luftmengdene variere med værforholdene. naturlig ventilasjon ... termisk oppdrift Byggbloggen Varm luft som stiger kan skape luftbevegelse i naturlig ventilerte boliger når...

  Artikkel Byggbloggen 4. jan. 2021
 11. Har du definert både Vmin og Vmaks for hvert rom?

  ...prosjekterende må du definere både minste og største luftmengde for hvert rom som skal forsynes av et behovsstyrt ... prosjekterende må du definere både minste og største luftmengde for hvert rom som skal forsynes av et behovsstyrt...

  Artikkel Byggbloggen 13. des. 2020
 12. Mekanisk avtrekksventilasjon

  ...ventilasjon, vifter Byggbloggen Vifter sørger for nok luftveksling i boliger med avtrekksventilasjon, uavhengig ... tilføre frisk luft gjennom ventiler og utettheter i klimaskallet, og trekke brukt luft ut med vifter...

  Artikkel Byggbloggen 4. jan. 2021
 13. Ventilasjon skal sikre godt inneklima i passivhus

  ...fornøyde brukere i et bygg, må vi sørge for nok frisk luft til å fjerne forurensninger fra mennesker, materialer ... fornøyde brukere i et bygg, må vi sørge for nok frisk luft til å fjerne forurensninger i arbeids- og publikumsbygninger...

  Artikkel Byggbloggen 11. des. 2020
 14. Har du valgt behovsstyring som passer prosjektet ditt?

  Bruker du bevegelsesdetektor for å variere luftmengder til et møterom med plass til 20 personer, kan ... ventilasjonen etter behov. Normalt varieres ventilasjonsluftmengdene til rom på to måter: Ut fra antatt behov...

  Artikkel Byggbloggen 15. des. 2020
 15. Typiske ventilasjonsløsninger i næringsbygg

  ...omrøring, godt inneklima Byggbloggen Behovet for friskluft i bygninger kan i prinsippet dekkes med flere ... mye friskluft som det anlegget trekker ut. Vi kan oppnå denne balansen med like mengder tilluft og avtrekk...

  Artikkel Byggbloggen 6. apr. 2021
 16. Hvordan skal ventilasjonsanlegget reguleres?

  Spjeldoptimalisert behovsstyring (direkte) Aktive tilluftsventiler (direkte) Tradisjonell trykkstyring: Gass ... konstant trykk, som settes høyt nok til å sikre nok luft fram til alle ventiler når behovet er maksimalt...

  Artikkel Byggbloggen 30. des. 2020
 17. Slik får du et energieffektivt ventilasjonsanlegg

  ...slik at de bruker minst mulig energi på å flytte lufta rundt, og gir minst mulig støy. Vanligvis betyr ... slik at de bruker minst mulig energi på å flytte lufta rundt, og gir minst mulig støy. Vanligvis betyr...

  Artikkel Byggbloggen 11. des. 2020
 18. Velg riktige komponenter og plasser dem optimalt

  ...er den viktigste komponenten for å regulere luftmengder i et behovsstyrt anlegg. Et DCV-spjeld er et ... et motorspjeld som leverer korrekt luftmengde til et rom for å dekke et behov målt med en sensor i rommet...

  Artikkel Byggbloggen 29. des. 2020
 19. Seks nøkkelspørsmål om effektiv ventilasjon i næringsbygg

  ...ventilasjon, funksjonsbeskrivelse,komponenter,luftmengde,regulering,ventilasjonsanlegg,SFP-faktoren, SFP-faktor ... anlegget. Utforming av selve kanalsystemet, lufthastigheter og komponenter er viktig for å realisere lave...

  Artikkel Byggbloggen 12. des. 2020
 20. Legionella – hvordan forebygge?

  ...dusjhoder eller vannkraner i hoteller eller i luftrenseanlegg, som synes å gi gunstige vekstvilkår for bakterien ... ettersom det luftkjølte vannet har en gunstig temperatur for vekst. Kjøletårn sprer smitte luftveien og nærliggende...

  Artikkel Byggbloggen 23. mai 2013 Streaming
 21. Eksempler på effektiv ventilasjon

  ...ventilasjonsanlegget kjøres, er løsningen konvensjonell. Tilluften leveres i hvert lokale og avtrekket er sentralt ... slippes avtrekksluften ut av luker i tak eller trapperom. Det gir mindre trykkfall enn å sende luften ut over...

  Artikkel Byggbloggen 10. des. 2020
 22. Trykktesting

  ...lekkasjetall? Lekkasjetallet viser hvor mange ganger luften skiftes ut per time når det er et over- eller undetrykk ... bygget 100 m3 luft i timen. Hvis bygget det har et lekkasjetall på 2 lekker det 200 m3 luft i timen. Krav...

  Artikkel Byggbloggen 4. jan. 2021
 23. Du bør forbedre ventilasjonen når du etterisolerer og tetter

  ...ventilasjonsløsning i form av en rekke ukontrollerte luftlekkasjer i fasaden. Resultatet blir dårlig inneklima ... i boliger handler særlig om to ting: Å få frisk luft inn og fuktighet og forurensninger ut. Mange eldre...

  Artikkel Byggbloggen 8. jan. 2021
 24. Hybrid ventilasjon

  ...kombinerer naturlige og mekaniske drivkrefter for luftstrømmer, og kalles også bygningsintegrert ventilasjon ... kombinerer naturlige og mekaniske drivkrefter for luftstrømmer, og kalles også bygningsintegrert ventilasjon...

  Artikkel Byggbloggen 27. des. 2020
 25. Løsninger for yttervegger over terreng

  ...konstruksjonsmetode betyr krav til U-verdi og lufttetthet at nøyaktig og riktig utførelse er enda viktigere ... lukkede hulrom, og enklest og sikrest lufttetting. De hindrer at luft strømmer sideveis i veggen. Det betyr...

  Artikkel Byggbloggen 6. des. 2020