Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 1–25 av 68 treff
 1. Miljøriktig materialvalg

  43755 Miljøriktig materialvalg Dette dagskurset gjennomføres i samarbeid ... anskaffelser Materialvalg med tanke på miljøtemaene klimagassutslipp, helse- og miljøfarlige stoffer og emisjoner

  Kurs 10. jan. 2023 kl. 10.00–16.00
 2. Små, modulære kjernereaktorer

  43855 Små, modulære kjernereaktorer Hør om små, modulære kjernereaktorer, ... innovasjoner som kan bidra massivt til reduserte klimagassutslipp og med neglisjerbare fotavtrykk relativt til

  Kurs 21. sep. kl. 18.00–19.00
 3. Derfor ønsket Inger å lære mer om LCA

  ...som kan gjøre jobben for deg. Kontroll på klimagassutslippet Målet med LCA og EPD er å få oversikt over ... norske bedrifter handler det om å beregne klimagassutslipp, det vil si utslipp som blant annet blir til...

  Artikkel Kursinnsikt 2. juni 2022
 4. Treforedlingsindustriens veikart mot nullutslippssamfunnet

  Treforedlingsindustriens veikart mot nullutslippssamfunnet Treforedlingsindustrien har ... prosjekter som direkte eller indirekte reduserer klimagassutslippene. Samtidig er det utfordringer på tilgang...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 11. mai 2022 Streaming
 5. Slik kan EPD gjøre bedriften din mer konkurransedyktig

  Med en miljødeklarasjon får du vite hvor mye klimagassutslipp produktet ditt har. Det gjør det enklere å ... grønne taksonomi og et stadig økende fokus på klimagassutslipp og CO2-avtrykk, kan det være helt avgjørende...

  Artikkel Kursinnsikt 7. feb. 2022
 6. Klimastrategi for Oslo

  ...kommune hadde satt seg som mål å halvere klimagassutslippene innen 2020, og omtrent eliminere utslippene ... fordi denne sektoren står for brorparten av klimagassutslippene. Men alle sektorer må bidra om målet skal...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 15. nov. 2017 Streaming
 7. Kan kjernekraft bidra til å løse klimakrisen?

  ...samtidig som vi faser ut energikilder med høye klimagassutslipp, trenger verden alternative og nye energikilder ... teknologi for energiproduksjon som gir lave klimagassutslipp. Selv om dagens anlegg er svært sikre, er...

  Artikkel Energibloggen 29. apr. 2021 Streaming
 8. -Vi trenger et grønt taktskifte

  Tekna-president Lars Olav Grøvik er opptatt av bærekraft. -Vi trenger et grønt ... for å skape et grønt taktskifte. Reduksjon i klimagassutslipp, stans i tap av naturmangfold og bærekraftig...

  Artikkel Politisk 12. jan. 2022
 9. Er det liv laga for det grønne skiftet?

  Er det liv laga for det grønne skiftet? Ja, og det skjer nå! Hør hva Agder Energi ... per i dag er vi ikke i nærheten av å kutte klimagassutslippene nok til å begrense oppvarmingen til godt...

  Artikkel Energibloggen 8. des. 2021 Streaming
 10. Klimagassregnskap

  ...lavenergiprogrammet Klimagassregnskap Du kan beregne klimagassutslippene fra byggeprosjektet ditt. Statsbygg har utviklet ... en helhetlig metode på klimagassutslipp.no klimagassregnskap,klimagassutslipp, Byggbloggen Statsbygg...

  Artikkel Byggbloggen 28. des. 2018
 11. Vil fore byggebransjen med kvalitetsstål fra gamle oljerigger

  ...bygg. Bygg står for om lag 40 prosent av klimagassutslippene i verden, iberegnet bygging og energiforbruk ... direkte, kan materialene benyttes tilnærmet uten klimagassutslipp. Da er det ikke snakk om å resirkulere stålet...

  Artikkel Tekna Magasinet 19. okt. 2021
 12. By, biologisk mangfold og folkehelse

  For å redusere klimagassutslipp er fortetting nødvendig. Hva er konsekvensen for biologisk mangfold og ... video, Bio- og klimabloggen For å redusere klimagassutslipp er fortetting nødvendig. Hva er konsekvensen...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 25. nov. 2016 Streaming
 13. Valg av materialer

  ...av materialer Hvilke produkter gir lavest klimagassutslipp? Grønn Materialguide skal gjøre det lettere ... oppdatert informasjon om ulike miljøtema slik som klimagassutslipp, avhending, kjemikalieutslipp, sirkulær økonomi...

  Artikkel Byggbloggen 5. des. 2020
 14. Klimagassberegninger

  Tove Rodahl Klimagassberegninger Miniseminar om nye klimagassberegninger for hele livsløpet ... er avhengig av gode verktøy for å beregne klimagassutslipp. I oktober ble det lansert en ny standard...

  Artikkel Byggbloggen 26. nov. 2018 Streaming
 15. Fysikeren som skal bidra til mindre kurap

  ...drive avl på dem. Middle Av Norges totale klimagassutslipp på 52,7 millioner tonn i 2017, kom 4,5 millioner ... jordbruk. Klimagassutslipp fra jordbruk står dermed for 8,5 prosent av norske klimagassutslipp. Halvparten...

  Artikkel Tekna Magasinet 8. jan. 2019
 16. Familien jobber sammen - startet med en julemiddag

  ...fra 2030. I 2020 sto norsk jordbruk for et klimagassutslipp på 4,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter ifølge ... pekes det på åtte satsingsområder for å kutte klimagassutslipp og øke opptaket av karbon i jord med til sammen...

  Artikkel Tekna Magasinet 10. mai 2022
 17. Mange bedrifter mangler kunnskap om egne utslipp: – Kan avgjøre om du er konkurransedyktig fremover

  ...vil LCAer i første omgang gå ut på å beregne klimagassutslipp. Altså hvor mye utslipp som skapes gjennom ... kan få en nøyaktig oversikt over hvor mye klimagassutslipp du sparer på å bruke Teams kontra det å kjøre...

  Artikkel Kursinnsikt 29. apr. 2021
 18. Klimasmarte gener

  ...klimaendringene så mye som mulig ved å redusere klimagassutslippene våre. Kan genteknologi være en del av klimaløsningen ... øke karbonlagring i biomasse og redusere klimagassutslipp fra landbruk, havbruk og industri. IPCC har...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 3. feb. 2021 Streaming
 19. Blått karbon

  Kan taredyrking også bidra til å redusere klimagassutslipp? Storskalaproduksjon av rasktvoksende tare ... havområder har et stort potensiale til å fjerne klimagassutslipp fra atmosfæren. Vi fikk høre mer om «blått...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 17. okt. 2019 Streaming
 20. kommunale klimabudsjett

  Tekna Klima Kommunale klimabudsjett Tekna Klima er et nettverk som jobber for å ... for å kunne gjennomføre ambisiøse planer om klimagassutslipp i byer. Følg miniseminar om kommunale klimabudsjett...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 16. sep. 2020 Streaming
 21. Havindustri kan løse mye av klimaproblemene

  ...til å kutte én femtedel av de nødvendige klimagassutslippene Som verdensledende på feltet, kan Norge bistå ... til å kutte én femtedel av de nødvendige klimagassutslippene, og her har norsk havteknologi er viktig...

  Artikkel Aktuelt 25. okt. 2021
 22. Vil rulle ut hydrogenproduksjon og karbonlagring

  Her er Magnus Killingland som frivillig matros i Redningsselskapet. Killinglands miljøengasjement ... oppstår det en karbonlekkasje i form av at klimagassutslipp flyttes fra et land til et annet som følge...

  Artikkel Tekna Magasinet 19. jan. 2022
 23. Elektrifisering av kollektivtransport

  Elektrifisering av kollektivtransport Elektriske busser blir satt i drift nå i mange norske ... for å oppnå fylkesrådets mål om å redusere klimagassutslippene fra Viken med minst 80 prosent innen 2030...

  Artikkel Infrastrukturbloggen 9. nov. 2020 Streaming
 24. Finnes egentlig bærekraftige bygningsmaterialer?

  ...egentlig bærekraftige bygningsmaterialer? 1/3 av klimagassutslippet genereres i dag av BAE-næringen. Finnes egentlig ... Hele 40 % av norsk energiforbruk, 1/3 av klimagassutslippet og så mye som 1/3 av alt avfallet i landet...

  Artikkel Byggbloggen 29. mai 2017 Streaming
 25. perspektivmeldingen

  Taran Fæhn er forskningsleder for Gruppe for energi- og miljøøkonomi ... Finansdepartementet for langsiktige framskrivninger av klimagassutslipp fordelt på sektorer og gasser. En annen mye...

  Artikkel Ledelsesbloggen 4. mai 2020 Streaming