Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Byggematerialer i trefiber
VERDIFULL DOKUMENTASJON: – EPD er viktig dokumentasjon på hvor gode produktene våre er, sier Inger Gamme i Hunton, en bedrift som lager byggematerialer i trefiber.

Kursinnsikt

Derfor ønsket Inger å lære mer om LCA

Senioringeniør Inger Gamme i Hunton ville bli bedre på å lese og forstå EPD-er. Derfor tok hun innføringskurs i livsløpsvurdering.

– Vi har interne i bedriften som kan lage EPD-er, og har mye kompetanse innen bærekraft generelt. Men jeg ville gjerne forstå mer av bakgrunnen, kunne lese EPD-er og få en bedre forståelse av innholdet, forteller senioringeniør Inger Gamme i Hunton.

Hunton produserer byggematerialer laget av trefiber, som i seg selv er en organisk og fornybar råvare. Fokuset på bærekraft er derfor en stor og naturlig del av bedriften, og livsløpsvurdering (LCA) og miljødeklarasjon (EPD) brukes for å holde rede på hvor stor miljøbelastning produktene har.

Inger Gamme
Senioringeniør Inger Gamme i Hunton.

– Siden hovedbestanddelen i produktene våre er tre, så har det vi produserer en god miljøprofil. Dersom vi skulle ha behov for å gjøre noen endringer med tanke på de andre innsatsstoffene, bruker vi blant annet EPD til å vurdere påvirkning. EPD er viktig dokumentasjon på hvor gode produktene våre er, forklarer Gamme.

Livsløpsvurdering er måten du beregner den totale miljøbelastningen til et produkt eller en tjeneste på. Det inkluderer hele produktets livsløp, fra produktet blir til og frem til avfallshåndtering.

Resultatene fra analysen blir gjort om til en miljødeklarasjon (EPD) og en bakgrunnsrapport, som viser akkurat hvilken miljøbelastning produktet har.

Vil du lære mer om livsløpsvurdering? Bli med på innføringskurs! Les mer om programmet her!

Kontakt med andre i samme situasjon

Gamme har jobbet i Hunton i tre år, og livsløpsvurdering og EPD var godt innarbeidet da hun begynte i jobben. Men som prosjektleder syntes hun det var praktisk å kunne lese EPD selv. Derfor meldte hun seg på innføringskurs i LCA.

– Kurset var veldig praktisk, med konkrete øvelser og en fin måte å komme i gang og få innsikt på. I tillegg var det verdifullt å snakke med andre kursdeltagere fra forskjellige bransjer, som er i samme situasjon, forteller hun.

En ekstra bonus var å komme i kontakt med ressurser som kan hjelpe bedriften videre i arbeidet med LCA.

– Du får vite mer om hvem som kan hjelpe til med å bygge opp kompetanse internt, eller knytte deg opp med eksterne som kan gjøre jobben for deg.

Kontroll på klimagassutslippet

Målet med LCA og EPD er å få oversikt over miljøkostnadene dine, slik at kundene kan se hvor bærekraftige dine tjenester eller produkter er. For de fleste norske bedrifter handler det om å beregne klimagassutslipp, det vil si utslipp som blant annet blir til som følge av råvareutvinning, produksjon, transport, drift og energi.

Med et grønt skifte i anmarsj, EUs grønne taksonomi og et stadig økende fokus på klimagassutslipp og CO2-avtrykk, kan det ifølge kursholder Lars Tellnes være helt avgjørende å vite hvor en selv ligger an i den grønne løypen.

– For noen har det mye å si for å i det hele tatt kunne selge produkter. Andre vil få en større fordel av å ha en bedre EPD enn konkurrentene. Det å vite hvor mye klimagassutslipp produktet ditt faktisk har, er interessant i seg selv. Og det er det ikke alle som er bevisste på, forteller kursholder Lars Tellnes.

Interessert i å vite hva klimagassutslippet til bedriften din er? Bli med på kurs! Sjekk programmet og meld deg på her!

Les også