Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 1–25 av 81 treff
 1. Oljefondet og etiske utfordringer?

  ...i ni tusen … John M. Raaheim Oljefondet og etiske utfordringer? etikk og ledelse,etikk og økonomi,Etikkråd ... internasjonalt. Med det følger utfordringer. Teknas etiske råd inviterer medlemmer til etisk refleksjon rundt fondets...

  Artikkel Ledelsesbloggen 8. okt. 2016
 2. TOUGHI: Internasjonal forretningsvirksomhet – Etiske utfordringer

  Teknas Etiske råd produserte våren 2015 et case i fem deler som presenterte etiske utfordringer for det ... ISFiT, som øvelse i etisk refleksjon. Nå foreligger Caset som et hefte i Etisk råds serie av temahefter...

  Artikkel Ledelsesbloggen 27. aug. 2015
 3. AI- og robotetikk – Fremtidsscenarier og etiske utfordringer

  Raaheim AI- og robotetikk – Fremtidsscenarier og etiske utfordringer Vil vi oppleve teknologisk singularitet ... Uansett, AI- og robotetikk er aktuelt tema. AI,etikk,etisk refleksjon,fremtidsscenarier,kunstig intelligens...

  Artikkel Ledelsesbloggen 6. sep. 2018
 4. Nanoteknologi og etiske utfordringer – Når smått blir stort

  Nanoteknologi og etiske utfordringer – Når smått blir stort Nanoteknologi og etiske utfordringer etikk,etiske ... etiske utfordringer,nanoteknologi, Ledelsesbloggen Nanoteknologi er arbeid med smått som kan bli ”stort”...

  Artikkel Ledelsesbloggen 26. feb. 2012
 5. Tillitsvalgte i mange roller, etiske utfordringer og Norges beste lederutviklingsprogram.

  ...mange roller, etiske utfordringer og Norges beste lederutviklingsprogram. Den norske modellen,etisk refleksjon ... refleksjon,etiske retningslinjer,forsvarlig varsling,lederutvikling,lojal,respekt,rollekonflikter,roller...

  Artikkel Ledelsesbloggen 9. nov. 2017
 6. Klimautfordringer, vindkraft og etisk refleksjon

  Raaheim Klimautfordringer, vindkraft og etisk refleksjon Klimautfordringer, vindkraft og etisk refleksjon ... vindkraft løser ikke klimautfordringene. etikk,etisk refleksjon,klimautfordringer,ondartet problem,vindkraft...

  Artikkel Ledelsesbloggen 23. juli 2019
 7. Etisk refleksjon rundt roller, atferd og responsetikk

  John M. Raaheim Etisk refleksjon rundt roller, atferd og responsetikk Teknas etiske retningslinjer oppfordrer ... oppfordrer til etisk refleksjon rundt roller som samfunnsborger, yrkesutøver, tillitsvalgt, kollega og...

  Artikkel Ledelsesbloggen 14. mars 2019
 8. Innfallsvinkler til etisk refleksjon

  John M. Raaheim Innfallsvinkler til etisk refleksjon Etisk refleksjon er metode og verktøy, systematisk ... innfallsvinkler til etisk refleksjon. bærekraft,Bærekraftig utvikling,Bompengeetikk,etikk,etisk refleksjon,kjernekraft...

  Artikkel Ledelsesbloggen 29. apr. 2019
 9. Etiske retningslinjer for AI

  John M. Raaheim Etiske retningslinjer for AI EU har laget etiske retningslinjer for AI, for utvikling ... i hvordan man har tenkt i EU. AI,etikk,etisk refleksjon,etiske retningslinjer,kunstig intelligens,robotetikk...

  Artikkel Ledelsesbloggen 14. mai 2019
 10. Green economy and ethical challenges

  Forskjellen mellom fattige og rike land er en stor utfordring når man internasjonalt skal realisere effektive ... challenges CSR,etikk,etikk og ledelse,etikk og økonomi,etisk refleksjon,Grønn økonomi,ingeniøretikk,innovasjon...

  Artikkel Ledelsesbloggen 21. aug. 2015
 11. Tekna øker bevistheten rundt FNs bærekraftsmål. Hva med vår matforsyning? Er den bærekraftig?

  ...matproduksjon, matforsyning og mat-etikk, mener Teknas Etiske råd. Men hva slags samfunn er det? Mat – Vi er ... bærekraft,bærekraftig,bærekraftsmål,dyrka mark,etikk,etisk refleksjon,kornkammer,kornlagre,mat,mat-etikk, Ledelsesbloggen...

  Artikkel Ledelsesbloggen 7. mars 2019
 12. Bioteknologi, prioritering- og innovasjonsetikk

  ...ubegrensede muligheter og utfordringer, også etiske utfordringer. Teknas Etiske råd … John M. Raaheim Bioteknologi ... etikk,etikk og ledelse,etikk og teknologi,Etisk råd,etisk refleksjon,Forskningsjuks,Innovasjonsetikk...

  Artikkel Ledelsesbloggen 3. juli 2015
 13. Ledelse og etisk refleksjon

  ...ledere. Men etisk refleksjon er en nødvendig øvelse for ledere i et moderne arbeidsliv. Etisk refleksjon ... Ledelse og etisk refleksjon dilemma,etikk,etikk og ledelse,Etikk. ledelse,etisk refleksjon,etiske retningslinjer...

  Artikkel Ledelsesbloggen 1. okt. 2013
 14. Ingeniøretikk, refleksjon og bærekraftig utvikling

  ...viktig. Dette er viktig også i dag, men også løpende etisk refleksjon rundt våre bidrag. Bærekraftig utvikling ... byggfag,etikk,etikk og teknologi,etikkhistorie,etisk refleksjon,ingeniøretikk,kompetanse,redelighet,...

  Artikkel Ledelsesbloggen 1. okt. 2015
 15. Robotetikk

  Nærmest uetisk. Men kan algoritmer og roboter være etiske eller uetiske? Her er det delte meninger. Three ... John M. Raaheim Robotetikk algoritmeetikk,etikk,etisk refleksjon,Innovasjonsetikk,kunstig intelligens...

  Artikkel Ledelsesbloggen 22. juni 2016
 16. Vannetikk og føre-var prinsippet

  ...vassdrag? ansvar,bærekraft,dambrudd,erstatning,etikk,etisk refleksjon,flom,forsikring,føre var-prinsippet,klimaendringer ... vannforsyning. Her møter de mange utfordringer, også etiske utfordringer. Vannetikk og føre-var prinsippet...

  Artikkel Ledelsesbloggen 5. sep. 2019
 17. Er ikke maten vår bra nok? Hvilken meny gjelder? Kan CRISPR hjelpe oss til bedre kosthold?

  CRISPR hjelpe oss til bedre kosthold? CRISPR,etisk dilemma,etisk refleksjon,genmodifering,genmodifisert,GMO ... helsemyndigheter, som er noe mer romslige. Teknas etiske råd drøftet mat-etikk på sitt møte i november 2018...

  Artikkel Ledelsesbloggen 8. mars 2019
 18. Mot et digitalt klasseskille?

  Digitalt klasseskille,etikk,Etikk og butikk,etisk refleksjon,etiske retningslinjer,Tekna,Teknologers ansvar ... nabolag og nasjoner. Foreningens etiske råd er opptatt av etiske utfordringer, at foreningens medlemmer reflekterer...

  Artikkel Ledelsesbloggen 23. mai 2019
 19. Etisk refleksjon rundt etiske dilemmaer. Diskutere med deg selv!

  John M. Raaheim Etisk refleksjon rundt etiske dilemmaer. Diskutere med deg selv! %%sitename%% Einar Øverenget ... bok, en liten en, om å lære å håndtere etiske dilemmaer. «Etisk refleksjon er en forutsetning for å bygge...

  Artikkel Ledelsesbloggen 22. mars 2019
 20. Det er nok mat i verden, men ikke til alle

  ...reflektere over, mener Teknas Etiske råd. Det er nok mat i verden Teknas etiske råd … John M. Raaheim Det ... alle etikk,Etisk råd,etisk refleksjon,mat,mat-etikk,matproduksjon,spekulasjon,sult,Tekna Etiske råd, Ledelsesbloggen...

  Artikkel Ledelsesbloggen 6. mars 2019
 21. Klimaetikk – Spørsmål vi bør stille oss?

  ...ansvar? Hva når vi er arbeidstakere, ledere? Teknas etiske råd har sammen med Tekna Klima laget et notat om ... etikk,etikk og teknologi,etisk refleksjon,klima,klimaetikk,klimautfordringer,verdier, Ledelsesbloggen...

  Artikkel Ledelsesbloggen 4. apr. 2014
 22. Er petroleumsforskning uetisk?

  Den nasjonale forskningsetiske komiteen for naturvitenskap og teknologi (NENT) har i en uttalelse konkludert ... konkludert med at det er forskningsetisk uforsvarlig om petroleumsforskningens rammebetingelser og forskningsaktiviteter...

  Artikkel Ledelsesbloggen 8. aug. 2014
 23. Etikk, våpenproduksjon, vann og ledelse

  Tekna Etisk råd inviterte tre av Teknas studentledere til etisk refleksjon rundt fremtidige jobbutfordringer ... spennende jobber Men Mia Sandstrøm reflekterer også etisk rundt det å arbeide med utvikling og produksjon...

  Artikkel Ledelsesbloggen 31. jan. 2017 Streaming
 24. Etisk refleksjon og føre-var-prinsippet

  John M. Raaheim Etisk refleksjon og føre-var-prinsippet Når kan og bør vi introdusere etisk refleksjon og ... ansvarsetikk,bærekraft,Bærekraftig utvikling,etikk,etisk refleksjon,føre var-prinsippet,Hans Jonas, Ledelsesbloggen...

  Artikkel Ledelsesbloggen 7. mai 2019
 25. Samvittighet, toleranse, samvittighetsfrihet og demokrati

  ...må også møte grenser. Utredning oppfordrer til etisk refleksjon rundt samvittighet og samvittighetsfritak ... algoritmeetikk,arbeidsgivers styringsrett,demokrati,etikk,etisk refleksjon,integritet,samvittighet,samvittighetsfritak...

  Artikkel Ledelsesbloggen 16. feb. 2017