Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 1–25 av 521 treff
 1. Viktig om NS-kontrakter!

  Norsk Kjøleteknisk Forening Tove Rodahl Viktig om NS-kontrakter! Norsk Kjøleteknisk Forening,video, Energibloggen ... forfatteren av boken «Prosjektlederens håndbok i NS-kontrakter og kontrakter med forbruker» som har blitt...

  Artikkel Energibloggen 4. feb. 2020 Streaming
 2. Rådgiverkontraktene – NS 8401 og 8402

  ...rådgiverkontraktene NS 8401 og NS 8402. I regi av FBA Tor Børre Mosland Rådgiverkontraktene – NS 8401 og 8402 NS 8401 ... 8401,NS 8402,rådgiverkontrakter,video, Byggbloggen Rådgiverkontraktene – NS 8401 og NS 8402 Vil du lære...

  Artikkel Byggbloggen 26. okt. 2015 Streaming
 3. Standardisert etikk – NS-ISO 26000, 37001 og 20400

  NS-ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar, NS-ISO 37001 Ledelsessystemer for antikorrupsjon og NS-ISO ... Standardisert etikk – NS-ISO 26000, 37001 og 20400 NS-ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar, NS-ISO 37001...

  Artikkel Ledelsesbloggen 23. okt. 2018
 4. Ny betong produksjonsstandard

  ...betong: NS-EN 206:2013. Tove Rodahl Ny betong produksjonsstandard betong,betong produksjonsstandard,NS-EN ... produksjonsstandarden for betong: NS-EN 206:2013 samt FABEKO sin Veiledning for bruk av NS-EN 206:2013-NA:2014 som...

  Artikkel Byggbloggen 8. mars 2016 Streaming
 5. Klimagassberegninger

  ...klimagassberegninger,klimagassregnskap,miljødeklarasjon,NB,norsk betongforening,NS 3720,video, Byggbloggen ... Byggbloggen Ny standard NS 3720: gir metode for sammenlignbare klimagassberegninger av bygninger i hele livsløpet...

  Artikkel Byggbloggen 26. nov. 2018 Streaming
 6. Avhendingsloven – krav til tilstandsrapport

  ...at du som selger må fremskaffe Tilstandsrapport (NS 3600) fra bygningskyndig, beskrivelse fra eiendomsmegler ... gratis webinarer og seminarer eller skaff deg ny kompetanse gjennom et av mange kurs fra ulike tilbydere;...

  Artikkel Tema: Bygg 17. juni 2022 Streaming
 7. Dette trenger du for å gjøre en energiberegning

  ...validert beregningsverktøy som beregner etter standarden NS 3031. TEK-sjekk Energi og Simien fyller disse kravene ... kontrollberegninger mot kravene gitt i teknisk forskrift (TEK17) og NS 3700. Det kan også brukes til å beregne energimerke...

  Artikkel Byggbloggen 5. jan. 2021
 8. Betongkompetanse

  ...betongstandarder, følger du også Plan- og bygningsloven. Kompetansekravene i disse standardene et klare, og Betongopplæringsrådet ... Betongopplæringsrådet utsteder kompetansebevis i hht gjeldende krav Knut Bryne Betongkompetanse Dersom du følger kravene...

  Artikkel Byggbloggen 7. juli 2016
 9. Slik bruker du energiberegninger i konseptutviklingen

  ...bruker du energiberegninger i konseptutviklingen Bruk energiberegninger i konseptutviklingen for å oppnå ... Beregningene bør være en integrert del av konseptutviklingen i tidligfase. Seks viktige spørsmål du bør...

  Artikkel Byggbloggen 9. des. 2020
 10. Teknologi og muligheter i Havbruksnæringen

  ...interesse for havbruksnæringen. Vi mener god bruk av kompetanse, tverrfaglighet og teknologi kan løse mange av ... at «epler og pærer» ikke sammenliknes. Standarden NS 9417:2012 Laks og regnbueørret - Enhetlig terminologi...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 21. nov. 2018
 11. Grønn overvannshåndtering

  Terje Olav Moen Grønn overvannshåndtering Klimaendringer stiller krav til bedre overvannshåndtering. ... Tekna Bygg og anlegg til frokostmøte om grønn overvannshåndtering. Kraftigere og oftere regn gir mer flom...

  Artikkel Byggbloggen 10. okt. 2017 Streaming
 12. Krav til passivhus

  ...egen standard for passivhus. NS 3700 definerer kravene til boliger, mens NS 3701 definerer kravene til ... passivhusstandarden for boliger, NS 3700. 1. Krav til varmetapstall Kravet til varmetapstall i NS 3700 angir hvor stort...

  Artikkel Byggbloggen 2. jan. 2021
 13. Brannsikre bygg – TEK 10

  Brannsikkerhet i byggverk er et tverrfaglig og komplekst fagområde. Ulykkeshendelsen brann kan medføre ... medføre store konsekvenser med tap av liv og verdier. Det er et nasjonalt mål å redusere antall branner. Kunnskap...

  Artikkel Byggbloggen 3. feb. 2015 Streaming
 14. klimatilpasning eksisterende bygg

  ...bruke vitenskapelig og teknologisk innsikt fra mange fagområder og bransjer, som kan dra nytte av hverandre ... hverandre gjennom felles møteplasser, utveksling av kunnskap og nettverksbygging. Nettverket er kun for Tekna-medlemmer...

  Artikkel Byggbloggen 20. apr. 2020 Streaming
 15. Passivhus – igjen!

  ...passivhusnivå. Lavenergiprogrammet er relativt synlige i bransjen og har utviklet et to dagers kurs for prosjekterende ... sannsynligvis bli tilbudt bransjen over store deler av landet våren 2013. De fleste i byggebransjen er positive til...

  Artikkel Byggbloggen 19. okt. 2012
 16. Slik får du et energieffektivt ventilasjonsanlegg

  ...lavenergiprogrammet Slik får du et energieffektivt ventilasjonsanlegg Ventilasjonsanlegg bør utformes ... samme i teknisk forskrift og passivhusstandardene: NS 3701 krever at gjennomsnittlig SFP-faktori driftstiden...

  Artikkel Byggbloggen 11. des. 2020
 17. Når skal du gjøre energiberegninger?

  ...varmetapstall Andel fornybar energiforsyning NS 3700 og NS 3701 stiller også minstekrav til både komponenter ... første simulering: Slik bruker du energiberegninger i konseptutviklingen Modifisér prosjektet hvis det trengs...

  Artikkel Byggbloggen 14. des. 2020
 18. Bærekraftige arrangementer

  ...standarden NS-ISO 20121 legger vekt på miljø, men har også fokus på økonomi og sosialt ansvar. Den er spesielt ... når de vil invitere til bærekraftige arrangementer. NS-ISO 20121 er en ledelsesstandard og angir en arbeidsmetodikk...

  Artikkel Ledelsesbloggen 4. des. 2012 Streaming
 19. Typiske kuldebroverdier

  Fra lavenergiprogrammet Typiske kuldebroverdier Hvilke kuldebroverdier skal du ... normalisert kuldebroverdi. Du kan bruke standardverdier fra NS 3031: 2014, hvor tabell A.4 oppgir følgende normaliserte...

  Artikkel Byggbloggen 7. des. 2020
 20. Luftmengder i energiberegninger

  Fra lavenergiprogrammet Luftmengder i energiberegninger I energiberegninger skal du bruke reelle, ... luftmengde i driftstiden. Både NS 3031:2014 og passivhus-standardene NS 3700/3701 har grenser for hvor...

  Artikkel Byggbloggen 13. des. 2020
 21. Krav om reelt energibudsjett

  ...skal brukes til å beregne energiposter i henhold til NS 3031: 2014 tabell 5: romoppvarming, ventilasjonsvarme ... tak i reelle data for en bygning, trenger du god innsikt i hvordan den skal brukes. Det krever god kommunikasjon...

  Artikkel Byggbloggen 17. jan. 2022
 22. Varmepumper

  Varmepumper som dekker både oppvarming og varmt tappevann kan være godt egnet i passivhus. ... kravene til fornybar energi i passivhusstandarden NS 3700. Dessuten avtar ytelsen ved lave temperaturer...

  Artikkel Byggbloggen 4. des. 2020
 23. Solskjerming og energiberegninger

  ...energiforsyningssystemer, men erstatter ikke standarden NS 3031:2014, som er formelt trukket tilbake men skal ... beregne energibehov for en bygning i henhold til NS 3031, trenger du følgende data for solskjermingen:...

  Artikkel Byggbloggen 9. jan. 2021
 24. Valg av energikilder og varmeløsninger i passivhus

  Varmesystemet i et passivhus skal i størst mulig grad bruke andre energikilder enn ... fornybar Byggbloggen Passivhusstandarden for boliger (NS 3700) krever at en energimengde minst like stor som...

  Artikkel Byggbloggen 15. des. 2020
 25. Løsninger for yttervegger over terreng

  Fra lavenergiprogrammet Løsninger for yttervegger over terreng Hvilke løsninger skal ... minimumskravene for U-verdier finner du mer om i NS 3700, Kriterier for passivhus og lavenergibygninger...

  Artikkel Byggbloggen 6. des. 2020