Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 1–25 av 119 treff
 1. Bauta for Statens Kartverk

  Bautaen er reist i 2023 for å hedre Statens kartverk for fremragende ... utviklingsarbeid i 12 land med prosjekter som svarer på FNs bærekraftsmål. Det handler om eiendomsrett, matrikkeloppmåling...

  Artikkel 25. aug. 2023
 2. Derfor bør du få med deg Helseteknologikonferansen

  La deg inspirere av det siste innen helseteknologi, øk nettverket og få med deg ... bør være ny i markedet, og være i tråd med FNs bærekraftsmål 3 og 17, det vil si god helse og livskvalitet...

  Artikkel Kursinnsikt 21. juni 2023
 3. Dette ble vedtatt av Teknas representantskapsmøte

  Politikk for bærekraft, kompetanse, genredigering og gründersatsing var blant ... fortsetter arbeidet med å bidra til oppfyllelse av bærekraftsmålene frem mot 2030 og videre til 2050. Dette skal...

  Artikkel Aktuelt 13. juni 2023
 4. Setter ting i system

  ...sky- og AI-selskapet Computas Jobber for å nå bærekraftsmål 16: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner ... samfunnsutviklingen bli sterkt skadelidende. Bærekraftsmål nummer 16 er orientert mot samfunnet og utviklingsmulighetene...

  Artikkel Tekna Magasinet 5. juni 2023
 5. Anstendig arbeidsliv i vårt DNA

  ...konfliktløsning. Samarbeid er avgjørende for å nå viktige bærekraftsmål, og den norske modellen i arbeidslivet bidrar ... Teknas fagforeningsarbeid bygger opp under bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst. Tillitsvalgte...

  Artikkel Politisk 2. juni 2023
 6. Jeg hadde aldri blitt professor uten Lånekassen

  ...som likevel mener vi er på god vei til å nå FNs bærekraftsmål om full sysselsetting og anstendig arbeid ... er bare å jobbe på! På jobb for framtiden FNs bærekraftsmål er veikartet til en bedre verden. Hver dag...

  Artikkel Tekna Magasinet 30. mai 2023
 7. Får et kick av å levere solkraft

  COO i Differ Community Power. Jobber for FNs bærekraftsmål nr. 7 om ren energi til alle. Delmålene inkluderer ... bærekraftig energi – men han tror ikke vi når bærekraftsmålene innen 2030. Middle – Har skjedd et skifte...

  Artikkel Tekna Magasinet 22. mai 2023
 8. Fra kjemilærer til bærekraftsdirigent: - Man må bare ha en plan

  Communities ved Smart Innovation Norway Jobber for FNs bærekraftsmål nr. 17: «Samarbeid for å nå målene. Styrke ... ressurser som bidrar til at landene oppnår bærekraftsmålene. – En god inspirasjon Hverdagen spenner fra...

  Artikkel Tekna Magasinet 15. mai 2023
 9. Norge må gå i front

  ...fantastisk bra med bærekraftsmål 12, men valgene du tar kan gå ut over andre bærekraftsmål. Det ene kan slå ... bruke livene sine til. På jobb for framtiden FNs bærekraftsmål er veikartet til en bedre verden. Hver dag...

  Artikkel Tekna Magasinet 8. mai 2023
 10. Vi må tenke helt nytt

  ...institutt og leder for Tekna klima Jobber for FNs bærekraftsmål nr. 13 «Å stoppe klimaendringene.» Delmålene ... egentlig min største jobb. På jobb for framtiden FNs bærekraftsmål er veikartet til en bedre verden. Hver dag...

  Artikkel Tekna Magasinet 2. mai 2023
 11. Jeg synes det er viktig å pushe folk litt

  Mofoss (30), fagdirektør i Norad Jobber for FNs bærekraftsmål nr. 1 «Å utrydde ekstrem fattigdom og halvere ... om verden ikke lenger er like ivrig på å nå bærekraftsmålene, mener Mofoss, som likevel er optimist. –...

  Artikkel Tekna Magasinet 24. apr. 2023
 12. Dette gjør Tekna

  ...samarbeid med andre, bidrar Tekna til å nå FNs bærekraftsmål. Tekna har laget en modell for vårt arbeid ... både nasjonalt og internasjonalt for å nå bærekraftsmålene. Tekna er en fagforening som har vært med...

  Tema
 13. Bærekraftsmål 8 - Anstendig arbeid og økonomisk vekst

  Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig ... anstendig arbeid for alle. Du finner mer om bærekraftsmål 8 og alle delmålene på FN-sambandets sider.

  Tema
 14. Bærekraftsmål 14 - Livet i havet

  Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig ... fremmer bærekraftig utvikling. Du finner mer om bærekraftsmål 14 og alle delmålene på FN-sambandets sider...

  Tema
 15. Bærekraftsmål 7 - Ren energi til alle

  Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris ... overkommelig pris for alle. Du finner mer om bærekraftsmål 7 og alle delmålene på FN-sambandets sider.

  Tema
 16. Bærekraftsmål 16 - Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

  Fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge ... institusjoner på alle nivåer. Du finner mer om bærekraftsmål 16 og alle delmålene på FN-sambandets sider...

  Tema
 17. Bærekraftsmål 15 - Livet på land

  Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig ... stanse tap av artsmangfold. Du finner mer om bærekraftsmål 15 og alle delmålene på FN-sambandets sider...

  Tema
 18. Bærekraftsmål 1 - Utrydde fattigdom

  Utrydde alle former for fattigdom i hele verden. Du finner mer om bærekraftsmål 1 og ... for fattigdom i hele verden. Du finner mer om bærekraftsmål 1 og alle delmålene på FN-sambandets sider.

  Tema
 19. Bærekraftsmål 4 - God utdanning

  Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for ... livslang læring for alle. Du finner mer om bærekraftsmål 4 og alle delmålene på FN-sambandets sider.

  Tema
 20. Bærekraftsmål 11 - Bærekraftige byer og lokalsamfunn

  Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige. Du finner mer ... robuste og bærekraftige. Du finner mer om bærekraftsmål 11 og alle delmålene på FN-sambandets sider...

  Tema
 21. Bærekraftsmål 5 - Likestilling mellom kjønnene

  Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet Du finner mer om ... kvinners stilling i samfunnet Du finner mer om bærekraftsmål 5 og alle delmålene på FN-sambandets sider.

  Tema
 22. Bærekraftsmål 3 - God helse og livskvalitet

  Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. God helse er en grunnleggende ... økonomi og sosiale forhold. Du finner mer om bærekraftsmål 3 og alle delmålene på FN-sambandets sider.

  Tema
 23. Bærekraftsmål 17 - Samarbeid for å nå målene

  Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap ... for bærekraftig utvikling. Du finner mer om bærekraftsmål 17 og alle delmålene på FN-sambandets sider...

  Tema
 24. Bærekraftsmål 9 - Industri, innovasjon og infrastruktur

  Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og ... industrialisering og innovasjon. Du finner mer om bærekraftsmål 9 og alle delmålene på FN-sambandets sider.

  Tema
 25. Bærekraftsmål 6 - Rent vann og gode sanitærforhold

  Sikre bærekraftig vannforvaltning, tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle. ... gode sanitærforhold for alle. Du finner mer om bærekraftsmål 6 og alle delmålene på FN-sambandets sider.

  Tema