Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 1–25 av 135 treff
 1. Ambisiøse bærekraftsmål driver utviklingen hos Microsoft

  ...annonserte Microsoft en rekke ambisiøse og offensive bærekraftsmål for selskapet. Innen 2030 skal Microsoft være ... ferdigstilling. Et dytt nedenfra For å møte bærekraftsmålene har Microsoft gjort en rekke forandringer...

  Artikkel Kursinnsikt 16. mai 2022
 2. Bærekraftsmål 13 - Stoppe klimaendringene

  Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem (basert på ... tiltak mot klimaendringer). Du finner mer om bærekraftsmål 13 og alle delmålene på FN-sambandets sider...

  Tema
 3. Bærekraftsmål 10 - Mindre ulikhet

  Redusere ulikhet i og mellom land. Du finner mer om bærekraftsmål 10 og alle delmålene ... ulikhet i og mellom land. Du finner mer om bærekraftsmål 10 og alle delmålene på FN-sambandets sider...

  Tema
 4. Bærekraftsmål 1 - Utrydde fattigdom

  Utrydde alle former for fattigdom i hele verden. Du finner mer om bærekraftsmål 1 og ... for fattigdom i hele verden. Du finner mer om bærekraftsmål 1 og alle delmålene på FN-sambandets sider.

  Tema
 5. Bærekraftsmål 4 - God utdanning

  Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for ... livslang læring for alle. Du finner mer om bærekraftsmål 4 og alle delmålene på FN-sambandets sider.

  Tema
 6. Bærekraftsmål 2 - Utrydde sult

  Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk. ... fremme bærekraftig landbruk. Du finner mer om bærekraftsmål 2 og alle delmålene på FN-sambandets sider.

  Tema
 7. Bærekraftsmål 9 - Industri, innovasjon og infrastruktur

  Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og ... industrialisering og innovasjon. Du finner mer om bærekraftsmål 9 og alle delmålene på FN-sambandets sider.

  Tema
 8. Bærekraftsmål 14 - Livet i havet

  Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig ... fremmer bærekraftig utvikling. Du finner mer om bærekraftsmål 14 og alle delmålene på FN-sambandets sider...

  Tema
 9. Bærekraftsmål 7 - Ren energi til alle

  Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris ... overkommelig pris for alle. Du finner mer om bærekraftsmål 7 og alle delmålene på FN-sambandets sider.

  Tema
 10. Bærekraftsmål 15 - Livet på land

  Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig ... stanse tap av artsmangfold. Du finner mer om bærekraftsmål 15 og alle delmålene på FN-sambandets sider...

  Tema
 11. Bærekraftsmål 11 - Bærekraftige byer og lokalsamfunn

  Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige. Du finner mer ... robuste og bærekraftige. Du finner mer om bærekraftsmål 11 og alle delmålene på FN-sambandets sider...

  Tema
 12. Bærekraftsmål 5 - Likestilling mellom kjønnene

  Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet Du finner mer om ... kvinners stilling i samfunnet Du finner mer om bærekraftsmål 5 og alle delmålene på FN-sambandets sider.

  Tema
 13. Økt popularitet med FNs bærekraftsmål

  Helse, miljø og sikkerhet ved NTNU er en av vinnerne av studentenes kåring av beste ... utdanner kandidater med relevans for flere av FNs bærekraftsmål relatert til helse, arbeidsmiljø, sikkerhet...

  Artikkel Tekna Magasinet 5. feb. 2020
 14. Bærekraftsmål 3 - God helse og livskvalitet

  Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. God helse er en grunnleggende ... økonomi og sosiale forhold. Du finner mer om bærekraftsmål 3 og alle delmålene på FN-sambandets sider.

  Tema
 15. Bærekraftsmål 12 - Ansvarlig forbruk og produksjon

  Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre. Du finner mer om bærekraftsmål ... forbruks- og produksjonsmønstre. Du finner mer om bærekraftsmål 12 og alle delmålene på FN-sambandets sider...

  Tema
 16. Bærekraftsløsninger - Hvordan jobber næringslivet med bærekraftsmålene?

  ...til en rekke av FNs bærekraftsmål, men hvordan jobber ulike bransjer med bærekraftsmålene? Bli med på nettmøte ... generasjoners muligheter til å dekke sine. Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 24. sep. 2020 Streaming
 17. Bærekraftsmål 17 - Samarbeid for å nå målene

  Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap ... for bærekraftig utvikling. Du finner mer om bærekraftsmål 17 og alle delmålene på FN-sambandets sider...

  Tema
 18. Bærekraftsmål 6 - Rent vann og gode sanitærforhold

  Sikre bærekraftig vannforvaltning, tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle. ... gode sanitærforhold for alle. Du finner mer om bærekraftsmål 6 og alle delmålene på FN-sambandets sider.

  Tema
 19. Bærekraftsmål 8 - Anstendig arbeid og økonomisk vekst

  Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig ... anstendig arbeid for alle. Du finner mer om bærekraftsmål 8 og alle delmålene på FN-sambandets sider.

  Tema
 20. Bærekraftsmål 16 - Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

  Fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge ... institusjoner på alle nivåer. Du finner mer om bærekraftsmål 16 og alle delmålene på FN-sambandets sider...

  Tema
 21. Resolusjon om FNs bærekraftsmål - Tekna skaper fremtiden

  ...seg bak FNs bærekraftsmål, og å jobbe for å nå disse. Aktuelt Resolusjon om FNs bærekraftsmål - Tekna ... uttrykt, og samsvarer uvilkårlig med FNs 17 bærekraftsmål. Teknas medlemmer skaper fremtiden, og deres...

  Artikkel Aktuelt 16. juni 2019
 22. Tekna øker bevisstheten rundt FNs bærekraftsmål. Hva med vår matforsyning? Er den bærekraftig?

  ...slags samfunn er det? bærekraft,bærekraftig,bærekraftsmål,dyrka mark,etikk,etisk refleksjon,kornkammer ... utbygging og samfunnsutvikling. Tekna har satt FNs bærekraftsmål på agendaen i sitt arbeide med og for medlemmene...

  Artikkel Ledelsesbloggen 7. mars 2019
 23. SeaBee – Dronebasert kartlegging og overvåking av kysten

  47007 SeaBee – Dronebasert kartlegging og overvåking av kysten Velkommen til fagtreff med SeaBee ... Vannforening Arrangementet er tagget med FNs bærekraftsmål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur.

  Kurs Streaming 23. sep. kl. 12.00–16.00
 24. Bærekraft

  Bærekraftsmålene Se alle bærekraftsmålene Tekna jobber for å skape løsninger for at vi sammen skal kunne ... forskjell. Ønsker du å lære mer om de ulike bærekraftsmålene? Finn kurs, informasjon og artikler til hvert...

  Tema
 25. Beredskapsøvelser

  48039 Beredskapsøvelser Velkommen til fagtreff om beredskapsøvelser. Hvorfor er det ... Vannforening Arrangementet er tagget med FNs bærekraftsmål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn. Å være

  Kurs Streaming 21. okt. kl. 11.30–11.30