Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 1–25 av 113 treff
 1. Ambisiøse bærekraftsmål driver utviklingen hos Microsoft

  ...bidrar til løsningen - ikke problemet. Ambisiøse bærekraftsmål driver utviklingen hos Microsoft – Bærekraft ... annonserte Microsoft en rekke ambisiøse og offensive bærekraftsmål for selskapet. Innen 2030 skal Microsoft være...

  Artikkel Kursinnsikt 16. mai 2022
 2. Bærekraftsmål 13 - Stoppe klimaendringene

  Stoppe klimaendringene Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene ... tiltak mot klimaendringer). Du finner mer om bærekraftsmål 13 og alle delmålene på FN-sambandets sider...

  Tema
 3. Bærekraftsmål 10 - Mindre ulikhet

  Mindre ulikhet Redusere ulikhet i og mellom land. Du finner mer om bærekraftsmål 10 og ... ulikhet i og mellom land. Du finner mer om bærekraftsmål 10 og alle delmålene på FN-sambandets sider...

  Tema
 4. Bærekraftsmål 2 - Utrydde sult

  Utrydde sult Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig ... fremme bærekraftig landbruk. Du finner mer om bærekraftsmål 2 og alle delmålene på FN-sambandets sider.

  Tema
 5. Bærekraftsmål 14 - Livet i havet

  Livet i havet Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer ... fremmer bærekraftig utvikling. Du finner mer om bærekraftsmål 14 og alle delmålene på FN-sambandets sider...

  Tema
 6. Bærekraftsmål 7 - Ren energi til alle

  Ren energi til alle Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en ... overkommelig pris for alle. Du finner mer om bærekraftsmål 7 og alle delmålene på FN-sambandets sider.

  Tema
 7. Bærekraftsmål 1 - Utrydde fattigdom

  Utrydde fattigdom Utrydde alle former for fattigdom i hele verden. Du finner mer om bærekraftsmål ... for fattigdom i hele verden. Du finner mer om bærekraftsmål 1 og alle delmålene på FN-sambandets sider.

  Tema
 8. Bærekraftsmål 4 - God utdanning

  God utdanning Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang ... livslang læring for alle. Du finner mer om bærekraftsmål 4 og alle delmålene på FN-sambandets sider.

  Tema
 9. Bærekraftsmål 12 - Ansvarlig forbruk og produksjon

  Ansvarlig forbruk og produksjon Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre. ... forbruks- og produksjonsmønstre. Du finner mer om bærekraftsmål 12 og alle delmålene på FN-sambandets sider...

  Tema
 10. Bærekraftsmål 9 - Industri, innovasjon og infrastruktur

  Industri, innovasjon og infrastruktur Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og ... industrialisering og innovasjon. Du finner mer om bærekraftsmål 9 og alle delmålene på FN-sambandets sider.

  Tema
 11. Bærekraftsmål 15 - Livet på land

  Livet på land Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, ... stanse tap av artsmangfold. Du finner mer om bærekraftsmål 15 og alle delmålene på FN-sambandets sider...

  Tema
 12. Bærekraftsmål 11 - Bærekraftige byer og lokalsamfunn

  Bærekraftige byer og lokalsamfunn Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste ... robuste og bærekraftige. Du finner mer om bærekraftsmål 11 og alle delmålene på FN-sambandets sider...

  Tema
 13. Bærekraftsmål 5 - Likestilling mellom kjønnene

  Likestilling mellom kjønnene Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling ... kvinners stilling i samfunnet Du finner mer om bærekraftsmål 5 og alle delmålene på FN-sambandets sider.

  Tema
 14. Bærekraftsmål 3 - God helse og livskvalitet

  God helse og livskvalitet Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. God ... økonomi og sosiale forhold. Du finner mer om bærekraftsmål 3 og alle delmålene på FN-sambandets sider.

  Tema
 15. Bærekraftsmål 8 - Anstendig arbeid og økonomisk vekst

  Anstendig arbeid og økonomisk vekst Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk ... anstendig arbeid for alle. Du finner mer om bærekraftsmål 8 og alle delmålene på FN-sambandets sider.

  Tema
 16. Bærekraftsmål 17 - Samarbeid for å nå målene

  Samarbeid for å nå målene Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre ... for bærekraftig utvikling. Du finner mer om bærekraftsmål 17 og alle delmålene på FN-sambandets sider...

  Tema
 17. Bærekraftsmål 6 - Rent vann og gode sanitærforhold

  Rent vann og gode sanitærforhold Sikre bærekraftig vannforvaltning, tilgang til vann ... gode sanitærforhold for alle. Du finner mer om bærekraftsmål 6 og alle delmålene på FN-sambandets sider.

  Tema
 18. Bærekraftsmål 16 - Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

  Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner Fremme fredelige og inkluderende samfunn ... institusjoner på alle nivåer. Du finner mer om bærekraftsmål 16 og alle delmålene på FN-sambandets sider...

  Tema
 19. Bærekraftsløsninger - Hvordan jobber næringslivet med bærekraftsmålene?

  ...jobber næringslivet med bærekraftsmålene? Norge har forpliktet seg til en rekke av FNs bærekraftsmål, men ... men hvordan jobber ulike bransjer med bærekraftsmålene? Bli med på nettmøte! Bio- og klimabloggen Bærekraftig...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 24. sep. 2020 Streaming
 20. Økt popularitet med FNs bærekraftsmål

  Hefre Lie Øystein Krogsrud Økt popularitet med FNs bærekraftsmål Helse, miljø og sikkerhet ved NTNU er en ... utdanner kandidater med relevans for flere av FNs bærekraftsmål relatert til helse, arbeidsmiljø, sikkerhet...

  Artikkel Tekna Magasinet 5. feb. 2020
 21. Resolusjon om FNs bærekraftsmål - Tekna skaper fremtiden

  Resolusjon om FNs bærekraftsmål - Tekna skaper fremtiden Teknas representantskapsmøte vedtok søndag 16 ... seg bak FNs bærekraftsmål, og å jobbe for å nå disse. Aktuelt Resolusjon om FNs bærekraftsmål - Tekna...

  Artikkel Aktuelt 16. juni 2019
 22. Tekna øker bevisstheten rundt FNs bærekraftsmål. Hva med vår matforsyning? Er den bærekraftig?

  John M. Raaheim Tekna øker bevisstheten rundt FNs bærekraftsmål. Hva med vår matforsyning? Er den bærekraftig ... slags samfunn er det? bærekraft,bærekraftig,bærekraftsmål,dyrka mark,etikk,etisk refleksjon,kornkammer...

  Artikkel Ledelsesbloggen 7. mars 2019
 23. Bærekraft

  Bærekraftsmålene Se alle bærekraftsmålene Bærekraft i Tekna Tekna jobber for å skape løsninger for at ... forskjell. Ønsker du å lære mer om de ulike bærekraftsmålene? Finn kurs, informasjon og artikler til hvert...

  Tema
 24. Dette gjør Tekna

  ...samarbeid med andre, bidrar Tekna til å nå FNs bærekraftsmål. Tekna har laget en modell for vårt arbeid ... både nasjonalt og internasjonalt for å nå bærekraftsmålene. Tekna er en fagforening som har vært med...

  Tema
 25. Dette gjør medlemmene

  ...og i tillegg bidrar til å støtte opp under FNs bærekraftsmål. Vi heier og tror på at våre medlemmer kan ... nyskjerrige på en teknologi og eller realfag. FNs bærekraftsmål er veikartet til en bedre verden. Hver dag...

  Tema