Vestfold avdeling

 • Leder
  Eirik Olsen Skjerping
  Senior prosess & salgsingeniør
  Krüger Kaldnes AS
 • Nestleder
  Rose Marie Andersen
  Senioringeniør 2 (sikkerhetsrådgiver for transport av farlig gods)
  Jotun A/S Avd Gimle
 • Styremedlem
  Anita Halvorsen
  Yrkeshygieniker/HMS-rådgiver
  Kuba Norge AS
 • Styremedlem
  Bente Larsen
  Seniorrådgiver
  Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet
 • Styremedlem
  Jarle Krokeide
  Seniorrådgiver - samferdselsplanlegger
  Tønsberg kommune
 • Styremedlem
  Karl Fredrik Vistad
  Naval Architect
  Amon Maritime AS
 • Styremedlem
  Magnus Pedersen
  Rådgiver
  Vestfold og Telemark Fylkeskommune Avd Skien
 • Varamedlem
  Kjersti Margrete Rusten
  Tilkallingsvikar/PPU student
  Teigar ungdomsskole
 • Varamedlem
  Sven Chr Florus Rønne
  sivilingeniør
  Quarry Consult
 • Lokalkontakt/sekretær
  Lillian Elise Esborg Bergane
  Distriktskontorleder, Vestfold og Telemark
  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
 • Observatør
  Espen Nilsen
  Distriktskontorleder, Vestfold og Telemark
  Teknas distriktskontor Vestfold og Telemark
Sist oppdatert: torsdag 2. mars 2017