Vestfold avdeling

 • Leder
  Eirik Olsen Skjerping
  Senior prosess & salgsingeniør
  Krüger Kaldnes AS
 • Nestleder
  Rose Marie Andersen
  Senioringeniør 2 (sikkerhetsrådgiver for transport av farlig gods)
  Jotun A/S Avd Gimle
 • Styremedlem
  Espen Tjønneland Wefring
  Senior prosjektingeniør
  Hydro Aluminium AS Avd Porsgrunn
 • Styremedlem
  Anita Halvorsen
  Yrkeshygieniker/HMS-rådgiver
  E2 Helse AS
 • Styremedlem
  Karl Fredrik Vistad
  Naval Architect
  Vard Engineering Brevik AS
 • Styremedlem
  Jarle Krokeide
  Seniorrådgiver - samferdselsplanlegger
  Tønsberg kommune
 • Styremedlem
  Bente Larsen
  Seniorrådgiver
  Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet
 • Varamedlem
  Kjersti Margrete Rusten
  Tilkallingsvikar/PPU student
  Presterød ungdomsskole
 • Varamedlem
  Sven Chr Florus Rønne
  sivilingeniør
  Quarry Consult
 • Observatør
  Espen Nilsen
  distriktskontorleder, Telemark og Vestfold
  Teknas distriktskontor Vestfold og Telemark
Sist oppdatert: 2. mars 2017