Styret

Vestfold avdeling

 • Leder
  Eirik Olsen Skjerping
  Prosessingeniør
  Krüger Kaldnes AS
 • Nestleder
  Rose Marie Andersen
  Senioringeniør 2
  Jotun A/S Avd Gimle
 • Kasserer
  Tone Hansen
  Senior Systemutvikler
 • Styremedlem
  Espen Masvik
  Fagsjef
  Norsk Elektroteknisk Komite
 • Styremedlem
  Espen Tjønneland Wefring
  Senior prosjektingeniør
  Hydro Aluminium AS Avd Porsgrunn
 • Varamedlem
  Bente Larsen
  Seniorrådgiver
  Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet
 • Varamedlem
  Øyvind Søfteland
  Senioringeniør
  Statens vegvesen Region Sør Avd. Vestfold
 • Styremedlem
  Bertil Brudeseth
  Seksjonssjef
  Statens vegvesen Region Sør Avd. Vestfold
 • Styremedlem
  Sven Chr Florus Rønne
  sivilingeniør
 • Styremedlem
  Jarle Krokeide
  Seniorrådgiver - samferdselsplanlegger
  Tønsberg kommune
Sist oppdatert: 2. mars 2017