Valgkomiteen for Tekna Telemark

Valgkomiteen for Tekna Telemark foreslår kandidater til avdelingens verv og legger forslaget frem for årsmøtet.