Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Et av juniorlagene til Vålerenga fotball
Foto: VIF

Bidra til mer lek og idrettsglede

Hovinbyen kobler sammen indre by og Groruddalen og er i stor utvikling. Men hvor blir det av områdene for idrett og lek for dem som vokser opp her? Finnes det noen muligheter for å tenke nytt?

Vil du bidra i en ny frivillig-aktivitet i Tekna der du bidrar med din faglige innsikt? Les mer under og bli med på et uforpliktende infomøte på Teams tirsdag 13. februar kl. 11–11:30 – påmelding her.

VIF og Pådriv Oslo trenger din hjelp – er du med?

Oppdraget: Hva kan Prosjektpatruljen bidra med?

Viktige datoer og frister

Om Prosjektpatruljen

Meld interesse – gå til interesseskjema

 

«Prosjektpatruljen» er en nystartet frivillig-aktivitet i Tekna der du kan bidra med prosjektbasert pro bono-arbeid.

Oppdrag gjøres frivillig for lag, foreninger og stiftelser, på ikke-kommersielt grunnlag.

Oppdragsgiver på denne utfordringen: Pådriv Oslo etter initiativ fra Vålerenga Fotball.

Vi trenger din hjelp for å løse dette oppdrag – er du med?

Vålerenga Fotball opplever utfordringen slik:

Hovinbyen i Oslo er et byområdet i sterk vekst, med stor boligutbygging og en mangedobling av befolkningen på kort tid. Her bor det mange barn og unge. Idretten opplever at det ikke er arealkapasitet til å gi barn og unge det tilbudet som trengs; friområder, lekeområder og områder til å drive idrett.

Vålerenga Fotball har tatt kontakt med foreningen Pådriv Oslo for å se om man kan koordinere og samhandle bedre slik at barn og unge kan få det tilbudet de har behov for. Dette gjelder ikke bare fotball, men aktivitetsflater/grøntområder/lekeområder generelt.

“Den storstilte utbyggingen i Hovinbyen-området består av en rekke ulike byggeprosjekter med ulike grunneiere og utbyggere. I de overordnede politiske beslutningene – og til dels i det overordnede planverket – er det mange gode intensjoner om at utbyggingen skal ivareta sosial infrastruktur slik som grøntområder, idrettsflater, lekeområder også videre. Utfordringen er at ingen har noe helhetsansvar for å sikre at dette faktisk gjennomføres i praksis. Det enkelte området planlegges isolert fra helheten og uten at det nødvendigvis er noen dialog med de som er brukere /mulige brukere i nøkkelfaser i planleggingen.” (Se hele innspillet fra Vålerenga i oppdraget under)

 

Hva kan Prosjektpatruljen fra Tekna bidra med?

Pådriv Oslo er oppdragsgiver på dette oppdraget og ønsker at Prosjektpatruljen kan se på problemstillingen med nye øyne, fra et faglig bransjeperspektiv, samt se på muligheter:

  • Fra et bransjeperspektiv: Peke på forklaringer på hva som gjør at vi mangler idretts- og aktivitetsflater i dette området, til tross for at det oppleves at det er gode intensjoner i de overordnede politiske beslutningene og i planverket.
  • Peke på mulige løsninger framover; kan for eksempel aktørene koordinere seg, i så fall på hvilken måte?
  • Vurdere Hovinbyen nå: Finnes det lavthengende frukter for aktivitetsflater for barn og unge på kort sikt?

Innspill fra Prosjektpatruljen vil bli brukt som et underlag i Pådriv Oslos prosjekt med å finne praktiske løsninger på utfordringen i Hovinbyen.

Hvilken kompetanse trengs i dette oppdraget?

Har du engasjement for Oslo, og erfaring med områdeutvikling, prosjektering, bygg og anlegg, e. l.? Da kan dette oppdraget være noe for deg. Vi trenger tverrfaglighet i patruljen, så alle i teamet behøver ikke denne fagbakgrunnen. Har du erfaring med prosjektledelse kan rollen som den som driver fremdriften i dette oppdraget være noe for deg. Nysgjerrig på prosjektet, men usikker på om din faglige bakgrunn passer? Ta kontakt med prosjektleder i Tekna på [email protected].

Les hele oppdraget her (PDF)

Viktige datoer for Prosjektpatruljen:

Frist for å melde interesse: Så snart som mulig, vi bemanner opp fortløpende, og senest innen 27. februar.

13. februar kl. 11–11:30 – uforpliktende informasjonsmøte, påmelding her.

12. mars kl. 16:30–19. Kickoff-møte i Teknas lokaler i Dronning Maudsgate 15, 1. etasje Oslo sentrum.

Uke 23: Planlagt leveranse

Hvorfor bli frivillig?

Å gi av sin tid tilbake til samfunnet gir deg en rekke fordeler, blant annet:

  • Du blir kjent med nye folk og bedre kjent med byen din.
  • Du lærer noe nytt.
  • Du bidrar til å gjøre verden til et litt bedre sted.

I dette prosjektet bidrar du blant annet innenfor disse bærekraftsmålene:

Mål 3: God helse og livskvalitet
Mål 11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn
Mål 17. Samarbeid om å nå målene

Vil du være med i Prosjektpatruljen?

Litt mer om deg

Kunne du tenke deg å være prosjektleder for prosjektet?

Hva skjer nå?

Send inn skjemaet med knappen under. Når fristen for å melde interesse er ute, får du beskjed om du har fått plass. Vi kontakter deg med informasjon om resten av teamet, om oppdraget og invitasjon til første oppstartsmøte.