Fagrådet i Oslo og Akershus

Fagrådet skal legge til rette for faglige aktiviteter i Oslo og Akershus.

Sist oppdatert: 9. august 2017