Avdelingsfagrådet i Oslo og Akershus

Avdelingsfagrådet skal legge til rette for faglige aktiviteter i Oslo og Akershus.

Sist oppdatert: 13. desember 2017