Valgkomiteen

Tekna Haugaland avdeling

Valgkomiteen foreslår kandidater til avdelingens verv og legger forslaget frem for årsmøtet.

Sist oppdatert: 11. september 2019