Valgkomiteen i Tekna Haugaland

Valgkomiteen i Tekna Haugaland foreslår kandidater til avdelingens verv og legger forslaget frem for årsmøtet.