Avdelingsfagråd Østfold

Avdelingsfagrådet består av ett medlem fra hver av de tre avdelingsstyrene i Østfold; Tekna Halden avdeling, Tekna Moss avdeling og Tekna Nedre Glomma...