Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Oslo: «Boligmerket» – bidra til et tryggere utleiemarked

Vil du være med og gjøre utleiemarkedet tryggere og bedre for mennesker i Oslo og Norge? "Boligmerket" er en merkeidé fra blant annet foreningen Pådriv Oslo som nå skal digitaliseres – hvilke tekniske muligheter finnes?

Illustrasjon faglig kurs

Bli med og gjør noe bra for ditt lokalsamfunn!

Tekna har startet en ny medlemsaktivitet der du kan bidra frivillig på fritiden i faglige prosjekter i ditt lokalsamfunn.

Vi trenger din hjelp for å løse dette oppdraget – er du med?

Illustrasjon - Finn jobben

Om dugnadsoppgaven

Boligmerket” er en merkeordning under utvikling som skal gjøre det enklere for leietakere å finne en trygg og god bolig, og for utleiere å synliggjøre kvaliteter i sine utleieboliger.

Mange vil ha nytte av en slik ordning. I Norge er det blant de unge vi finner størst andel som leier bolig, og i storbyene våre er det mange leietakere spesielt blant studenter. I Oslo beregner for eksempel Norsk Studentorganisasjon dekningsgraden for studentbolig til å være på 12,58 %, så mange unge må ut på det private leiemarkedet.  

Prosjektet “Boligmerket” er organisert under foreningen Pådriv Oslo sammen med Nedenfra Ideelt AS, Leieboerforeningen og Norsk Eiendom som nåværende partnere. Det vil komme flere partnere til gjennom en åpen prosess i løpet av 2024.

Ved realisering er målet at Boligmerket kan driftes selvstendig som en ideell stiftelse, eller en annen organisasjonsform som støtter opp om det ideelle formålet.

Tekniske muligheter – digitalisering

Ideen og prosjektet til Boligmerket startet i 2021 og har kommet et godt stykke på vei.

Nå gjenstår å finne ut hvordan ideen kan digitaliseres og gjøres tilgjengelig på en smidig måte for aktørene som skal bruke merket. En del av prosjekteringen i 2024 vil være å utvikle en digital løsning.

Boligmerket håper Teknas Prosjektpatrulje kan bidra til å forberede utviklingen av en slik løsning. 

Hvilken kompetanse trengs i dette oppdraget?

Vi trenger medlemmer med erfaring innen IT- og tjeneste-utvikling på dette prosjektet, men alle i patruljen behøver ikke ha denne fagbakgrunnen. Har du erfaring med prosjektledelse kan rollen som prosjektleder i patruljen være noe for deg. Nysgjerrig på oppdraget, men usikker på om din faglige bakgrunn passer? Ta kontakt med prosjektleder i Tekna på [email protected].

Ønsket leveranse

Det er laget to tjenestekart. Et for en minimumsløsning (MVP) og et for en fullskalaløsning.

Ønsket leveranse er en beskrivelse av tekniske muligheter for de to ulike løsningene. Beskrivelsen kan ta form som tekst, tekniske spesifikasjoner, systemkart, prototype eller på annen måte.

Beskrivelsen vil inngå:

1) som en del av beslutningsgrunnlaget for om det er behov for å gå via en MVP eller om man kan gå rett på utvikling av fullskalaløsningen

2) som en del av en grunnlaget for bestilling av utvikling av valgt løsning.

Les hele oppdraget her (PDF)

Om samarbeidspartner

Pådriv Oslo er en forening som er til for alle som vil finne gode løsninger og en mer bærekraftig retning for byen vår.

Illustrasjon kurs, konferanser og arrangementer

Aktuelle datoer og tidsramme

Frist for å melde interesse: Så snart som mulig, vi bemanner opp fortløpende, og senest innen 27. februar 2024.

13. februar 2024 kl. 11–11:30: Infomøte på Teams > påmelding her

12. mars 2024 kl. 16:30–19. Kickoff-møte i Teknas lokaler i Dronning Maudsgate 15, 1. etasje Oslo sentrum.

Uke 23: 29. mai 2023 i Teknas lokaler

Er du nysgjerrig, men usikker på om du passer inn i prosjektet? Ta kontakt på [email protected]

 • Teamet av Tekna-frivillige består av 3–6 personer, der én får rollen som prosjektleder. Prosjektleder tar spesielt ansvar for møtebooking, framdrift og fokus på leveranse.
 • Du må ha mulighet og vilje til å sette av 3–5 timer per uke på fritiden, over cirka tre måneder. Arbeidet vil skje både gjennom møter i gruppa (digitale/fysiske) og ved indiduelt arbeid.
 • Tekna legger til rette med kickoff og onboarding, enkle digitale verktøy for samhandling, midtveisevaluering og overleveringsmøte.
 • Teamet av Tekna-frivillige jobber ellers faglig selvstendig med oppgaven.
 • Les mer om opplegget her

Fordi det er meningsfullt og du:

 • blir kjent med nye folk!
 • blir enda bedre kjent med ditt distrikt!
 • lærer noe nytt!
 • bidrar til å gjøre verden til et litt bedre sted. I frivillig-prosjektene med Tekna bidrar du ofte på flere bærekraftsmål, blant annet ofte disse:

  Mål 3: God helse og livskvalitet
  Mål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn
  Mål 17: Samarbeid om å nå målene

   

Vil du være med på oppdraget? Meld deg som frivillig her

Litt mer om deg

Arbeidsforhold: Jeg bekrefter at jeg kan delta i dette frivilligprosjektet

Hvorfor spør vi? Noen Tekna-medlemmer har klausuler knyttet til annet arbeid i ansettelsesavtalene sine, på grunn av for eksempel tidsbruk, interessekonflikter, omdømme, eller ressursbruk.

Kunne du tenke deg å være prosjektleder for gruppa?

Hva skjer nå?

Send inn skjemaet med knappen under, så hører du fra oss om et par virkedager. 

Les også