Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Drammen: Trygge byrom for ungdommene

Vil du bidra med din kunnskap, kompetanse og erfaring – sammen med andre Tekna-medlemmer? Drammen Røde Kors ønsker hjelp fra Tekna-frivillige til å gjøre research og skaffe innsikt, innspill og konkrete ideer til tiltak som kan bidra til trygge byrom rundt Fellesverket på Strømsø.

Illustrasjon faglig kurs

Bli med og gjør noe bra for ditt lokalsamfunn!

Tekna har startet en ny medlemsaktivitet der du kan bidra frivillig på fritiden i faglige prosjekter i ditt lokalsamfunn. Tekna bidrar med koordinering og fasilitering.

Vi trenger din hjelp for å løse denne dugnadsoppgaven – er du med?

Her kan du lese mer om opplegget

Illustrasjon - Finn jobben

Om dugnadsoppgaven

Fellesverket er et gratis aktivitetshus drevet av Drammen Røde Kors for ungdom i alderen 13-25 år – støttet av trygge voksne. Her kan ungdommene få hjelp med leksearbeid, henge med andre ungdommer, spille musikk og spill, delta på temakvelder, kokkekurs og mye mer.

Det er viktig at ungdommene kan føle seg trygge i og rundt Fellesverket. I Drammen gir ungdom uttrykk for at de vegrer seg for å bevege seg i byen av frykt for mobbing, ran og egen sikkerhet.

Saken er kompleks og krever innsats fra mange hold. Men forbedringer av byrommet rundt Fellesverket ungdomssenter på Strømsø, med utgangspunkt i ungdommenes egne synspunkter, kan være et bidrag til økt trygghet blant ungdommene.

Hvilke grep og tiltak knyttet til for eksempel byrom, trafikk, arkitektur, bygg, park og planter kan legge bedre til rette for økt trygghet og transparens?

Drammen Røde Kors ønsker hjelp av Tekna-frivillige til å gjøre research og skaffe innsikt, innspill og konkrete ideer.

I oppgaven inngår:

 • Avgrense oppdraget arealmessig, samle innsikt, gjøre research fra først og fremst ungdommene, men gjerne også politiet og/eller andre relevante aktører i området.
 • Analysere og vurdere ulike grep som kan gjøres på generelt grunnlag.
 • Komme med forslag til konkrete tiltak.

Leveransen vil inngå i innsiktsarbeidet til Drammen Røde Kors og gi kunnskapsgrunnlag de kan spille inn til samarbeidspartnere, eiendomsforvaltere, politikere, politiet og andre relevante aktører.

Hvilken kompetanse trengs?

Har du engasjement for Drammen, og erfaring med områdeutvikling, arkitektur, samfunnsplanlegging, prosjektering, trafikk, infrastruktur, eller annet som ligner? Da kan denne oppgaven være noe for deg.

Vi trenger tverrfaglighet, så alle i teamet med de Tekna-frivilige behøver ikke denne fagbakgrunnen.

Har du erfaring med prosjektledelse? Da kan rollen som prosjektleder for gruppa, med spesielt ansvar for blant annet møtebooking, fremdrift og leveranse i dette oppdraget være noe for deg.

Vil du være med?

Fyll ut skjemaet nederst på siden for å vise interesse, så tar vi kontakt med deg.

Nysgjerrig på prosjektet, men ønsker å vite mer først? Ta kontakt med prosjektleder i Tekna på [email protected].

Du kan også være med på uforpliktende infomøte via Teams onsdag 19. juni kl. 11-11:30, eller torsdag 15. august kl. 11-11:30.Om oppdragsgiver

Drammen Røde Kors er en viktig bidragsyter til det humanitære arbeidet i Drammen. Organisasjonen driver en rekke tiltak for barn og unge, flyktninger og innvandrere, bidrar til sosial inkludering med besøksvenn med og uten hund, og bidrar med beredskap og hjelpekorps, samt vitnestøtte. Les mer på www.rodekors.no/drammen

Illustrasjon kurs, konferanser og arrangementer

Aktuelle datoer og tidsramme

Vi bemanner gruppa med frivillige Tekna-medlemmer fortløpende, så ta kontakt så snart som mulig om du ønsker å være med. Siste frist for å melde deg som interessert er 28. august.

Infomøte på Teams: Onsdag 19. juni kl. 11-11:30, eller torsdag 15. august kl. 11-11:30

Kickoff-møte: Tirsdag 10. september kl. 17–19 hos Drammen Røde Kors

Overleveringsmøte: Placeholder 12. desember kl. 17–19 hos Drammen Røde Kors

 • Teamet av Tekna-frivillige består av 3–6 personer, der én får rollen som prosjektleder. Prosjektleder tar spesielt ansvar for møtebooking, framdrift og fokus på leveranse.
 • Du må ha mulighet og vilje til å sette av 3–5 timer per uke på fritiden, over cirka tre måneder. Arbeidet vil skje både gjennom møter i gruppa (digitale/fysiske) og ved indiduelt arbeid.
 • Tekna legger til rette med kickoff og onboarding, enkle digitale verktøy for samhandling, midtveisevaluering og overleveringsmøte.
 • Teamet av Tekna-frivillige jobber ellers faglig selvstendig med oppgaven.
 • Les mer om opplegget her

Fordi det er meningsfullt og du:

 • blir kjent med nye folk!
 • blir enda bedre kjent med ditt distrikt!
 • lærer noe nytt!
 • bidrar til å gjøre verden til et litt bedre sted. I frivillig-prosjektene med Tekna bidrar du ofte på flere bærekraftsmål, blant annet ofte disse:

  Mål 3: God helse og livskvalitet
  Mål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn
  Mål 17: Samarbeid om å nå målene

   

Vil du være med på oppdraget? Meld deg som frivillig her

Litt mer om deg

Arbeidsforhold: Jeg bekrefter at jeg kan delta i dette frivilligprosjektet

Hvorfor spør vi? Noen Tekna-medlemmer har klausuler knyttet til annet arbeid i ansettelsesavtalene sine, på grunn av for eksempel tidsbruk, interessekonflikter, omdømme, eller ressursbruk.

Kunne du tenke deg å være prosjektleder for gruppa?

Hva skjer nå?

Send inn skjemaet med knappen under, så hører du fra oss om et par virkedager. 

Les også