Styret

Tekna Aust-Agder avdeling

 • Leder
  Anne Berit Bjønnum
  Lektor
  Arendal videregående skole avd Tyholmen
  91791583
 • Nestleder
  Trond Arild Reiersølmoen
  Avdelingsleder Nettstrategi
  Agder Energi Nett AS Avd Arendal
  99742693
 • Kasserer
  Ellen Marie Nordgård-Hansen
  Seniorforsker
  Norce Norwegian Research Centre AS Avd. Grimstad
  99255486
 • Sekretær
  Anette Heimdal
  Overingeniør
  Universitetet i Agder Campus Grimstad
  93005358
 • Styremedlem
  Sigrun Pedersen Erlandsen
  Lektor 1, Arendal VGS
  Arendal videregående skole avd Tyholmen
  99010952
 • Varamedlem
  Lena Cecilie Wennberg Karlsen
  Prosjektleder
  Grønn Kontakt AS
  93685349
 • Varamedlem
  Tobias Aleksander Haumann
  Data Scientist
  Agder Energi Nett AS Avd Arendal
  48268259
Sist oppdatert: 16. januar 2020