Avdelingsfagråd Agder

 • Leder
  Hege Indresand
  Seniorforsker
  Norce Norwegian Research Centre AS Avd. Grimstad
  93046480
 • Styremedlem
  Inge Olsen
  Seniorrådgiver
  Skatteetaten Grimstad
  91374489
 • Styremedlem
  Anette Heimdal
  Overingeniør
  Universitetet i Agder Campus Grimstad
  93005358
 • Styremedlem
  Hilde Hovland
  Selvstending næringsdrivende
  Forbedringskonsult Hilde Kristin Hovland
  92682477
 • Lokalkontakt/sekretær
  Kenneth Stubhaug Karlsen
  distriktskontorleder, Agder
  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
  97693557
 • Ansatt
  Kari Undheim
  distriktskontorleder, Innlandet
  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
  92438460
Sist oppdatert: torsdag 16. januar 2020