Et uformelt møtested mellom lærere og arbeidslivet, etter vanlig arbeidstid og med et sterkt faglig innhold. Arrangementene er gratis for lærere og basert på dugnadsinnsats. Tekna samarbeider med Oslo og Akershus fylkeskommuner, industrien og Universitetet i Oslo v/Naturfagssenteret i dette tiltaket.

Mål:

 • Å skape en møteplass for MNT-lærere og arbeidslivet
 • Gi gjensidig innsikt i skole og arbeidsliv
 • Bidra til faglig oppdatering innen MNT-fagene
 • Gi inspirasjon til MNT-lærere
 • Gi innsikt om MNT-fagenes samfunnsnytte
 • Knytte temaer som er viktige for arbeidslivet til læreplanen
 • Bidra til etablering av permanente MNT-fora i regionene

Vi vil samle alle gode krefter for ett felles løft for MNT-fagene i norsk skole. Ved å skape et uformelt og trivelig møtested for realfagslærere og medarbeidere i næringslivet vil vi bidra til å:

 • Styrke interessen for MNT-fagene
 • Spre kunnskap om det regionale næringslivet
 • Utvikle forståelse for hvilke kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for å opprettholde viktige samfunnsfunkjsoner og videreutvikle nnorsk næringsliv
 • Stimulere til utviling av undervisningsopplegg der eksempler fra dagens teknolog og praktisk anvendelse av MNT-fagene har en fremtredende plass
 • Stimulere til økt interesse for teknologihistorie
 • Stimulere til økt interesse for matematikk, naturfag og teknologi ved fokusering på vitenskapelige og teknologiske bragder
 • Styrke lærerens rolle som yrkesveileder

The Forum for Mathematics, Science and Technology is a voluntary, independant collaboration between academia, government, labor unions and large industries. Its goal is to give Norwegian teachers insight into scientific and technological developments, while providing an increased awareness into scientific issues shaping society. The forum is open to all teachers and free of charge.

Sjekk også ut Tekna Skole, hvor du finner oversikt alle kursene vi arrangerer.

Spørsmål omkring MNT-Forum?

Kontakt Anne Cathrine Strande Straube, Tekna

Se også oversikt over hvem som sitter i styret her

 

Kommende arrangementer

For tiden ingen publiserte arrangementer.

Tidligere arrangementer

Tittel  Dato   Sted 
Energi og nanoteknologi 04.06.2015 OSLO
Fremtidens skole og teknologisk utvikling 16.02.2016 FORNEBU
Foredrag: Dyreforsøk, marin forskning og leppefisk mot lakselus 02.03.2016 KRISTIANSAND S
En ettermiddag på Observatoriet 28.04.2016 OSLO
MNT-forum Agder 20.09.2016 KRISTIANSAND S
Kodekurs for lærere 11.10.2016 OSLO
MNT-Forum: Grønt skifte på Sørlandet 15.03.2017
Temakveld med KUR og MNT-forum: Immunterapi 20.04.2017 OSLO
MNT-forum: Birkeland og Eyde 03.05.2017 OSLO
MNT-Forum: Besøk hos NIBIO Landvik 19.09.2017 GRIMSTAD
MNT-forum: Brenselceller og skolebesøk 24.10.2017 JESSHEIM
En reise langs det elektromagnetiske spekteret 22.11.2017 OSLO
MNT-Forum: Besøk hos Vitensenteret i Kristiansand 07.02.2018 KRISTIANSAND S
MNT-forum: Skaperverksted og statistikk 28.02.2018 LØRENSKOG
Den grønne omstillingen 05.04.2018 FORNEBU
Utsatt pga sykdom: MNT Forum: Foredrag om atomteoriens historie 11.04.2018 KRISTIANSAND S
Sist oppdatert: 11. november 2019