Et uformelt møtested mellom lærere og arbeidslivet, etter vanlig arbeidstid og med et sterkt faglig innhold. Arrangementene er gratis for lærere og basert på dugnadsinnsats. Tekna samarbeider med Oslo og Akershus fylkeskommuner, industrien og Universitetet i Oslo v/Naturfagssenteret i dette tiltaket.

Mål:

 • Å skape en møteplass for MNT-lærere og arbeidslivet
 • Gi gjensidig innsikt i skole og arbeidsliv
 • Bidra til faglig oppdatering innen MNT-fagene
 • Gi inspirasjon til MNT-lærere
 • Gi innsikt om MNT-fagenes samfunnsnytte
 • Knytte temaer som er viktige for arbeidslivet til læreplanen
 • Bidra til etablering av permanente MNT-fora i regionene

Vi vil samle alle gode krefter for ett felles løft for MNT-fagene i norsk skole. Ved å skape et uformelt og trivelig møtested for realfagslærere og medarbeidere i næringslivet vil vi bidra til å:

 • Styrke interessen for MNT-fagene
 • Spre kunnskap om det regionale næringslivet
 • Utvikle forståelse for hvilke kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for å opprettholde viktige samfunnsfunkjsoner og videreutvikle nnorsk næringsliv
 • Stimulere til utviling av undervisningsopplegg der eksempler fra dagens teknolog og praktisk anvendelse av MNT-fagene har en fremtredende plass
 • Stimulere til økt interesse for teknologihistorie
 • Stimulere til økt interesse for matematikk, naturfag og teknologi ved fokusering på vitenskapelige og teknologiske bragder
 • Styrke lærerens rolle som yrkesveileder

The Forum for Mathematics, Science and Technology is a voluntary, independant collaboration between academia, government, labor unions and large industries. Its goal is to give Norwegian teachers insight into scientific and technological developments, while providing an increased awareness into scientific issues shaping society. The forum is open to all teachers and free of charge.

Sjekk også ut Tekna Skole, hvor du finner oversikt alle kursene vi arrangerer.

Spørsmål omkring MNT-Forum?

Kontakt Anne Cathrine Strande Straube, Tekna

Se også oversikt over hvem som sitter i styret her

 

Kommende arrangementer

For tiden ingen publiserte arrangementer.

Tidligere arrangementer

For tiden ingen publiserte arrangementer.

Sist oppdatert: 11. november 2019