Tekna Realfagslærerne

Styret

 • Leder
  Sølve Marie Tegnér Stenmark
  Tekna Moss avdeling
  Fagleder Realfag og Kroppsøving
  Malakoff videregående skole
  95043483
 • Styremedlem
  Ellen Hillesøy
  Tekna Oslo avdeling
  Lektor med tilleggsutdanning realfag
  Rosenvilde videregående skole
  90024380
 • Styremedlem
  Amalie Urhaug
  Tekna Studenter NMBU (Ås)
  NMBU Norges Miljø- og biovitenskaplig universitet CAMPUS ÅS
  98636454
 • Styremedlem
  Mari Fenn Kristiansen
  Tekna Oslo avdeling
  Lektor m/opprykk
  Bjørnholt ungdomsskole
  48106821
 • Styremedlem
  Kjell Holthe
  Tekna Vest-Agder avdeling
  Lektor med opprykk
  90011903
 • Styremedlem
  Fredrik G A Gade
  Tekna Oslo avdeling
  Lektor med tilleggsutdanning
  Sandvika videregående skole
  95806776
 • Sekretær
  Ane Hagtvedt
  Tekna Oslo avdeling
  rådgiver, Tekna fag
  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
  98840517
 • Sekretær
  Anne Cathrine Strande Straube
  Tekna Oslo avdeling
  rådgiver, klima og bærekraft
  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
  48069306
 • Ansatt
  Atle Tangedal
  prosjektleder
  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
  93259543
 • Ansatt
  Christian Torp
  avdelingsleder, Tekna fag
  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
  93258222
Sist oppdatert: torsdag 25. mars 2021