Høringsuttalelser

Her finner du dokumenter med Teknas uttalelser om aktuelle saker for våre medlemmer som vi oversender direkte til myndighetene eller via Akademikerne....