Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
En nesten snødekket vei i en øde vinterlandskap med mye tåke
Tekna mener at det er utfordrende at fagmiljøer splittes opp og at spisskompetansen forsvinner i transportsektoren.

Aktuelt

Nasjonal transportplan: Tekna vil bevare og utvikle kompetanse

Publisert: 12. apr. 2021

– Teknas medlemmer er bekymret for kompetanseutfordringene i transportsektoren etter de mange reformene og oppsplittingen innenfor vei og jernbane, sa Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg, i dagens stortingshøring om Nasjonal transportplan.

Ett av hovedbudskapene fra Tekna er at det er utfordrende at fagmiljøer splittes opp og at spisskompetansen forsvinner.

Mer forutsigbarhet

Randeberg påpekte at Tekna ønsker større forutsigbarhet for Statens Vegvesen.

– I forslaget til NTP beskrives modellene til Nye Veier AS som en suksess, og at samfunnsnytten av veiutbygging kan økes med mer forutsigbarhet og større fleksibilitet gjennom en avklart prosjektportefølje. Tekna mener at Statens Vegvesen bør få tilsvarende rammebetingelser. Våre tillitsvalgte i Statens vegvesen beskriver i dag en etat med stram politisk styring over portefølje og finansiering, hvor oppdrag forsvinner til Nye Veier AS.

- I meldingen får Nye Veier AS forutsigbarhet fram til 2041, mens Statens vegvesen årlig må legge fram prosjekter for politisk godkjenning. Slik kan det ikke fortsette, dersom kompetansen ikke skal forvitre og forsvinne, understreket Tekna-presidenten.

Kompetanseutvikling

Randeberg viste til betydningen av forutsigbarhet og kompetanse, og påpekte at selv store fylker som Viken har mangel på spisskompetanse.

-Våre medlemmer i rådgivende privat sektor opplever faglig kompetanseutfordringer på byggherresiden i statlig virksomheter og i statseide foretak. Denne situasjonen er også preget av lav grad av forutsigbarhet, avbrutte anbud og mangel på innkjøpskompetanse. Slik kompetansemangel kan være kostbart, da man ikke vet hva man skal bestille, hvilke faglige krav som stilles og hvordan prosjektene best skal ledes for å sikre fremdrift, eller hvem som skal tildeles de ulike oppgavene. Da blir en kompetanserisiko fort til en betydelig økonomisk risiko. Dette blir særlig utfordrende i en bransje hvor prosjektene har en størrelsesorden hvor selv mindre avvik kan koste mye. Teknas medlemmer sitter på ønsket og kompetansen til å bidra med å finne gode løsninger for å fylle tomrommene som har oppstått i etterkant av omstruktureringen. En del av løsningen kan være å la fagdirektoratene utvikle kunnskapsplattformer som støtter distribuerte faglige fellesskap, påpekte Randeberg.

Norske entreprenører blir underleverandører

Tekna uttrykte også bekymring for at størrelsen på prosjektene i vei og bane har satt internasjonale entreprenører i førersetet. 

-Dette bidrar også til å svekke det nasjonale og lokale fagmiljøet i Norge. Tekna mener at det ved utforming av oppdrag for utbygging av vei og jernbane må sees hen til det framtidige behovet for norsk kompetanse og entreprenører i et velfungerende marked, understreket Randeberg.

– Må rekruttere og beholde

– For at Statens vegvesen skal være en attraktiv arbeidsgiver og et godt redskap for regjeringen så er vi avhengig av å rekruttere og ikke minst beholde god kompetanse. En av forutsetningene for dette er at de kan tilbys interessante oppgaver, og ikke minst forutsigbarhet, sier Guro Dyngen, som er hovedtillitsvalgt for Tekna i Statens Vegvesen.

Les Teknas høringsinnspill her

Kompetanseflukt i vegvesenet – tillitsvalgte krever tiltak

Les også