Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Guro Dyngen står foran en glassdør
Hovedtillitsvalgt i Tekna, Guro Dyngen møter samferdselsministeren

Aktuelt

Kompetanseflukt i vegvesenet – tillitsvalgte krever tiltak

Publisert: 12. nov. 2020

Etter regionaliseringen av Statens vegvesen i 2019 har nesten 3000 av medarbeiderne forlatt etaten. Guro Dyngen, Teknas hovedtillitsvalgte i Statens vegvesen, krever nå tiltak for å sikre kompetansen i etaten. Fredag møter hun samferdselsministeren.

Fagforeningen Tekna har lenge fryktet konsekvensene ved å regionalisere store deler av Statens vegvesen. Fredag 13. november møter Dyngen og tillitsvalgte fra en rekke andre fagforeninger samferdselsminister Knut Arild Hareide, for å diskutere krisen i vegsektoren.

- Store budsjettsvingninger gir utfordringer knyttet til å beholde stabile fagmiljøer. Skal vi beholde fagmiljøene trenger vi stabilitet og positive signaler fra myndighetene. Det håper vi samferdselsministeren kan gi, sier Dyngen.

Trenger handlingsrom


Om lag 1400 ansatte og deres oppgaver er overført til de nye fylkene, mens nærmere 1600 ansatte har sagt opp siden 2019 som følge av usikkerhet.
- Vi har advart mot at reform og uro kunne svekke fagmiljøene og gi mindre effektiv ressursutnyttelse i veiarbeidet. Dette ser vi nå skjer, sier Dyngen.

Regjeringens budsjettforslag, med kutt på tre milliarder (fordelt på lavere budsjettbevilgninger og bompenger), vil gi ytterligere utfordringer med tanke på å beholde kompetanse. Dette kommer i tillegg til innsparinger i etaten knyttet til ABE-reformen.


- Vegvesenet trenger handlingsrom for å kunne beholde og rekruttere kritisk kompetanse. Budsjettkuttene får store konsekvenser fordi de kommer i tillegg til andre kutt og en omfattende omorganisering. Vi frykter at dette vil svekke og fragmentere fagmiljøene. Vår hovedbekymring er at fagmiljøene i Statens vegvesen blir for små, uavhengig av om ansatte går over til de nye regionene, eller til private virksomheter, sier Dyngen.

Kutt får store konsekvenser


Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg stiller seg bak Dyngen. Hun er redd for at kompetanseflukten fortsetter dersom ikke det blir satt inn omfattende tiltak i vegvesenet.

- Dette er kompetansemiljøer som er bygget opp over flere tiår, men som det tar kort tid å ødelegge. Utviklingen vi ser nå har vi advart mot lenge, regjeringen kan ikke fortsette å kutte til beinet, sier Lise Lyngsnes Randeberg.


- Statens vegvesen har hatt et av de beste fagmiljøene i verden når det gjelder trafikksikkerhet. Norge har Europas tryggeste trafikk, målt per innbygger. Den beste garantien for en fortsatt sikker trafikk, er å ta vare på kompetansekulturen vi har bygget opp over hele landet, sier hun.

 

Se saken i veier24.no

Les også