en gruppe glade studenter sitter i en trapp

Arbeidsmarkedet for nyutdannede teknologer og realister med mastergrad har styrket seg i 2022, og er det beste siden 2013, viser Teknas arbeidsmarkedsundersøkelse, som måler status blant nyutdannede Tekna-medlemmer fem måneder etter studieslutt.

93 prosent i jobb

Nyutdannede Tekna-medlemmer er svært ettertraktede, og næringslivet etterspør i stadig større grad teknologisk og realfaglig kompetanse. Hele 9 av 10 av alle som avsluttet studiene sommeren 2022 var i arbeid fem måneder senere. Dette er samme andel i jobb som i 2021.

Antallet nyutdannede som rapporterte at de var ledige fem måneder etter studieslutt, og som aktivt søker jobb, var 3,5 prosent. 3,1 sier de fortsatte studier, eller gjorde noe annet etter studiene. Til sammenligning rapporterte over 16 prosent at de var ledige i 2016, da krisen i oljesektoren hadde rammet arbeidsmarkedet.

 

Tekna-presidenten kommenterer undersøkelsen

– Det er gode tall for alle bransjene som rekrutterer teknologer og realister, og vi forventer at etterspørselen vil holde seg sterk sier Tekna-president Lars Olav Grøvik.  

Mange får jobb før studieslutt

Hele 79 prosent av respondentene svarte at de hadde fått jobb før studiene var avsluttet. Dette er en økning fra fjoråret, da andelen var på 77 prosent, og er det høyeste tallet siden 2013. Tallene viser at konkurransen om teknologisk og realfaglig arbeidskraft er økende.

Etterspurte fagområder

Maskinteknikk, matematikk, bygg og anlegg, realfag, IKT og planfag er fagområdene der flest nyutdannede har fått jobb. I maskinteknikk hadde 98 prosent fått jobb fem måneder etter studieslutt, mens i de andre fagområdene rapporterte 97 prosent av de nyutdannede jobb.  Biologi og realfag har den laveste andelen, med henholdsvis 80 og 82 prosent i arbeid.

 

I noen av fagområdene er det små utvalg, og endringene fra år til år bør leses i lys av dette. 

Flest vil jobbe privat

Privat sektor er den mest foretrukne sektoren blant de nyutdannede. 70 prosent av respondentene mente dette var den sektoren de helst ønsket å jobbe i. Seks prosent rapporterte at de foretrakk jobb i staten, mens tre prosent hadde kommunesektor som sitt primærønske. Flere menn enn kvinner oppga at de ønsket å jobbe i privat sektor. 

83 prosent får jobb i privat sektor

Når vi ser på hvor kandidatene faktisk fikk jobb, svarte 83 prosent av respondentene privat sektor. 12 prosent svarte statlig sektor, mens fire prosent svarte kommunal sektor. En større andel menn enn kvinner fikk jobb i privat sektor, noe som samsvarer med hvilken sektor de rapporterte at de ønsket seg til.

Jobben er relevant

De fleste nyutdannede svarte at de fikk jobb som samsvarer med fagretning og utdanningsnivå. 85 prosent svarte at de helt eller delvis fikk jobb som er relevant for utdanningen deres, mens 91 prosent svarte at de helt eller delvis oppga at jobben samsvarer med utdanningsnivået/mastergraden.

Lønn er viktig i valg av jobb

Nyutdannede Tekna-medlemmer er opptatt av god lønn og faglig utfordrende oppgaver når de velger jobb. 75 prosent av de nyutdannede svarte at lønn var viktig ved valg av jobb, 74 prosent mente utviklingsmuligheter og 73 prosent svarte at arbeidsoppgavene var viktig. Bare 31 prosent svarte at geografisk beliggenhet var viktig da de søkte på jobb. Dette tyder på at mange kan være villige til å flytte på seg for å få den jobben de ønsker. 

Digitale jobbsøk gir flest jobb

49 prosent av de nyutdannede fikk jobb via digitale kanaler, enten via annonser på selskapenes nettsider, eller via digitale jobbdatabaser. Også etablerte kontakter og nettverk er viktig, og 29 prosent rapporterte at de fikk jobb gjennom dette.

Lønnsanbefaling og jobbkontrakt

De nyutdannede har god kjennskap til Teknas tilbud om lønnsstatistikklønnsanbefaling og gjennomgang av arbeidskontrakt.

88 prosent kjente til lønnsstatistikken, 83 prosent kjente til begynnerlønnsanbefalingen, mens 68 prosent kjente til tilbudet om gjennomgang av jobbkontrakt.

Andelen som brukte disse tilbudene i forhandlinger med arbeidsgiver er økende.

43 prosent rapporterte at de hadde brukt lønnsstatistikken, mot bare 20 prosent året før. 45 prosent svarte at de hadde vist til begynnerlønnsanbefalingen, mot 24 prosent i fjor. 23 prosent hadde bedt om kontraktgjennomgang, som er en økning fra 61 prosent året før. 

 

Om undersøkelsen

Til toppen