Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Getty images

Politisk

​​Teknas innspill til Forskningsrådets strategi​

Publisert: 22. jan. 2024

Forskningsrådets styre utarbeider ny strategi for virksomheten, som skal ferdigstilles våren 2024. Tekna har gitt innspill til denne.

Last ned Teknas høringsinnspill her:

Innspill til Forskningsrådets strategi (pdf)
Sendt til Norges Forskningråd

Les Teknas høringsinnspill:

Forskingsrådets har vært gjennom en omfattende nedbemanningsprosess i 2023, hvor over 100 personer har sluttet. Dette tilsvarer nær 25% av organisasjonen. Forskningsrådet har samtidig gjennomført betydelige omorganiseringer. Samtidig har arbeidsoppgavene og arbeidsomfanget ikke blitt redusert tilsvarende, men ligget på samme nivå og til dels høyere enn før nedbemanningen.  

Vi peker derfor på behovet for at de gjenværende ansatte sikres gode arbeidsvilkår for å løse sitt samfunnsoppdrag fremover. De ansatte må involveres aktivt i endringsprosesser og sikres gode muligheter og tid for å tilegne seg ny kompetanse samt kunne holde seg faglig oppdatert innenfor sine områder. Det må også aktivt legges til rette for at de ansattes motivasjon og engasjement opprettholdes og styrkes. Dette er spesielt viktig etter en så stor nedbemanningsprosess som Forskningsrådet har vært gjennom.

Disse forholdene bør beskrives og inkluderes tekstmessig i strategien og da spesifikt under målområde "Virksomhetsstyring" med tilhørende prioriteringer. I prioriteringene omtales "kompetanse og trivsel", men dette bør i langt større grad konkretiseres og tydeliggjøres. Skal Forskningsrådet lykkes med sin nye strategi, er det sentralt at de ansatte som den viktigste ressurs, sikres gode arbeidsbetingelser i form av å ha muligheter for å kunne tilegne seg ny kompetanse, bli inkludert i endringer, samt at det er et stort fokus på å bevare et godt arbeidsmiljø fremover.

Relaterte bærekraftsmål

Les også