Forsikring i usikre tider

Etter at koronaviruset kom til Norge, er det mange som tenker litt ekstra på egen helse og økonomi. Tekna har svært gode personforsikringer hos vår samarbeidspartner Gjensidige, og de ønsker å bidra til at du får svar på spørsmål du måtte ha.

Forsikring i usikre tider.jpg
Sjekk hvordan du kan trygge deg selv og dem du er glad i med Teknas forsikringer hos Gjensidige.

Hvilke forsikringer bør jeg ha?

Svaret på dette spørsmålet avhenger av flere ting – både alder, livssituasjon og hvilken dekning du har gjennom arbeidsgiver.

Generelt er det viktig å forsikre liv og helse, både for deg selv og de du er gald i. I tillegg bør alle ha innbo- og reiseforsikring. Det kan være krevende både å få oversikt over hva du har, og hva du bør ha, av forsikringer, og vi i Tekna anbefaler deg å ta kontakt med en av Gjensidiges rådgivere på 915 03 100.

Forsikringer som sikrer liv og helse

Det er mange som er opptatt av helse- og livsforsikringer. Skulle det skje noe uforutsett, vil disse kunne redusere de økonomiske konsekvensene for deg og din familie.

Har du forsikringer gjennom arbeidsgiver er du heldig, men dette er ikke alltid nok for å opprettholde den levestandarden du ønsker. Det er lurt å tenke gjennom om du ønsker noe i tillegg.

Er du akkurat nå permittert, så er det ulik praksis rundt personalforsikringer. Noen kan fortsette å gjelde for permitterte i inntil 12 måneder, mens andre opphører direkte ved permittering. Det som er viktig for deg å vite er at dersom en livs- eller uføreforsikring/-pensjon gjennom arbeidsgiver avsluttes, så vil du motta tilbud om fortsettelsesforsikring fra din arbeidsgivers forsikringsselskap eller fra arbeidsgiver direkte.

Skulle du være sykmeldt når livs- eller uføreforsikring/pensjon avsluttes anbefaler vi at du tar kontakt med forsikringsselskapet som har personalforsikringene for rådgivning knyttet til din konkrete situasjon.

Har du reiseforsikring hos Gjensidige?

Gjensidige dekker avbestilling av alle private utenlandsreiser med avreise frem til 14.04. Reiseforsikringen dekker kostnader som ikke blir refundert av reiseselskapet. For å få raskest mulig hjelp, bør du melde saken fra gjensidige.no.

Ønsker du en samtale med en av Gjensidiges rådgivere, kan du ringe 915 03 100.

Sist oppdatert: torsdag 2. april 2020