Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Britt Aarhus

GODE NYHETER: Gassco sine undersøkelser viser at det ikke er mye arbeid som skal til før rørledningene kan frakte mer enn naturgasser. Foto: Sondre Tallaksrud.

– Mye tyder på at gassrørene også kan frakte hydrogen og CO2

Infrastrukturen viser lovende tegn på å kunne frakte mer enn naturgasser.

Gassco har i dag 8829 km med rørledninger hvor de frakter naturgass til flere land i Europa. De har også ansvar for planleggingen av framtidens rørledninger, prosessanlegg og mottaksterminaler. De har nå funnet ut at gasstransportsystemet er fleksibelt.

Det betyr at de snart kan frakte både blått og grønt hydrogen, og CO2. Slik legger dagens gasstransportsystem grunnlaget for å utvikle Norge som energinasjon også i fremtidens nullutslippssamfunn.

Det er ikke store endringer på infrastrukturen som må til for at dette skal fungere.

– Vi må gjøre noen modifikasjoner på systemer, og det pågår arbeid for å få kartlagt dette, sier Britt Aarhus i Gassco.

Kan snart frakte CO2 også

Transportsystemet kan ikke bare gjenbrukes til hydrogen i fremtiden. Det kan brukes til både gass og hydrogen samtidig. Aarhus viser til at mulighetene for sambruk og gjenbruk gjør det enklere og billigere å bygge ut hydrogen.

– Allerede fra 2025 kan vi starte transport av hydrogen, for eksempel grønt hydrogen fra havvind, gjennom å blande inn hydrogen i naturgassen. Fra 2030 kan vi eksportere hydrogen i større skala i egne allerede eksisterende rør.

 – Dere kan også frakte CO2 fra 2030?  

– Ja, fra 2030 vil vi også kunne bruke dagens gassrørledninger til å frakte CO2 fra fastlandet i Norge og i Europa tilbake til gassfeltene på den norske kontinentalsokkelen. Slik kan vi bidra til å transportere og deretter lagre CO2 trygt og sikkert i reservoarene der gass en gang ble hentet opp, sier Aarhus.

Hun holdt en presentasjon om dette på årets North Sea Flow Measurement workshop.

– Jeg fortalte om dette her, siden jeg tenker at det er viktig å vise til fleksibiliteten og mulighetene som ligger i den norske gassinfrastrukturen.

Hun forteller at det norske gasstransportsystemet kan være en viktig brobygger til å skalere opp grønn hydrogenproduksjon.

– Samtidig som vi vurderer muligheter for transport av hydrogen og CO2, kan vi levere naturgass som i dag til alle markeder i overskuelig fremtid, for det er store energimengder igjen. For flere land i Europa vil naturgass være et viktig virkemiddel for å nå sine klimamål.

– I løpet av neste år vil vi levere norsk gass gjennom et nytt rør til Polen. Polen planlegger for å erstatte deler av kullforbruket med norsk gass, og dermed ta ned utslippene sine 70 millioner tonn CO2 årlig, som er mer enn hele norske utslippet, og det er ganske formidabelt, sier hun.

Marie Loustau
Marie Loustau snakket på konferansen om måling av våtgass. Foto Sondre Tallaksrud.
Dr Richard Steven
Dr Richard Steven snakket om utfordringer med våt gas for venturimålere. Foto: Sondre Tallaksrud.

Internasjonal workshop

Det var i år den 39. gangen workshopen ble arrangert, men første gangen som hybrid. Mange møtte opp fysisk, mens andre var med digitalt.

– Denne workshopen eksisterer fordi det har vært et behov for å dele erfaringer på tvers av Nordsjøen, mellom Storbritannia og Norge. Det ble etterhvert en sammensydd struktur hvor det har gått gass og væske i alle retninger. De siste 10-15 årene har konferansen vokst veldig.

Det sier George Mcinally, fra Vår Energi, som var leder for årets North Sea Flow Measurement. Han tror workshopen kommer til å endre seg de neste årene. Folk kommer hit fra hele verden for å bygge nettverk, og dele kunnskap.

– Vi har jo delegasjoner fra hele verden, så vi kommer for det første til å endre navn fra ordet "north sea" til "global". Måling er jo lik uansett hvor du befinner deg i verden. Samtidig ser vi at det svinger mer og mer mot grønn energi, som hydrogen, karbon- fangst og lagring. Det kommer for eksempel mer og mer inn, sier han.

– Vi vokser mye på dette, plutselig er kompetansen og nettverket viktig for flere typer bedrifter, sier Mcinally.

– Hvor er det andre land kan lære mest av Norge?

– Det er først og fremst når det gjelder operatørerfaringene. Der har vi en sterk kultur. Men også leverandørene er nytenkende og nyvitende. Vi har en god miks av både drift og utvikling vil jeg si, sier han.

MANGE MØTTE OPP FYSISK: Det var mange som tok flyturen fra andre land og landsdeler i Norge for å møte opp fysisk på konferansen. Foto: Sondre Tallaksrud.