Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

UKAS TEKNA-MEDLEM: Inge Harkestad er ukas Tekna-medlem. Foto: Høyskolen Kristiania.

Ukas Tekna-medlem: Kjemper mot masseovervåkning

– I den forbindelse har jeg blant annet skrevet kronikker og ledet et debattmøte med politikere og fagpersoner.

Hver uke stiller vi de samme 10 spørsmålene til ulike Tekna-medlemmer. Denne uka er det Inge Harkestads (52) tur: 

Utdanning: Sivilingeniør IT fra NTH (nå NTNU).

Yrke: Ansvarlig for nettstudier i teknologi, Høyskolen Kristiania.

– Hva er morgenrutinen din?

Om morgenen går det ganske tregt, B-menneske som jeg er. Jeg sover så lenge jeg kan, dusjer og karrer meg ut av huset. På vei til jobb kjøper jeg et rundstykke som jeg spiser foran pc-en.

– Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg?

Variert! Jeg har jobbet i snart to år som ansvarlig for nettstudier i teknologi ved Høyskolen Kristiania. Generelt har høyskolen et stort studietilbud på nett, men teknologidelen av nettstudiene kom i praksis først i gang da jeg ble ansatt. For tiden er jeg mest opptatt av å utvide teknologiporteføljen ved å utvikle flere nettemner i IT. Det innebærer at jeg jobber tverrfaglig med mange dyktige fagpersoner, blant annet undervisere som lager det faglige innholdet, læringsteknologiekspertise som produserer filmer og multimedieinnhold, pedagoger som bidrar til god undervisningsmetodikk, og så videre.

– Hva jobber du med akkurat nå?

For tiden jobber jeg med fem parallelle utviklingsløp for IT-emner som skal være klare til høsten. I tillegg bruker jeg en del tid på innføring av en ny CRM-løsning for avdelingen jeg jobber i.

– Hva gjør du for å bidra til bærekraft - smått eller stort?

Ett av FNs 17 bærekraftsmål er å sikre god opplæring for alle, og det er jeg glad for å kunne bidra til gjennom jobben min. I privatlivet bidrar jeg nok mest ved å reise kollektivt og kildesortere.

– Hva er det morsomste/rareste du har opplevd i jobben?

Noe jeg synes er moro, i den forstand at jeg finner glede av det, er å se studenter som klarer å bruke det de lærer. I et innføringsemne i kunstig intelligens og maskinlæring har vi sett at studenter klarer å identifisere problemstillinger på egen arbeidsplass som de kan løse med tilgjengelige data. Det gjør meg stolt og glad, både på vegne av studentene og de flotte fagfolkene som har utviklet emnet.

Jeg får også noen spennende utfordringer via Tekna. Jeg har engasjert meg i Teknas arbeid for å stagge den masseovervåkningen som enkelte nye lover dessverre åpner for. I den forbindelse har jeg blant annet skrevet kronikker og ledet et debattmøte med politikere og fagpersoner. Selv om saken er alvorlig, er det isolert sett moro å få utfordret seg selv litt, samtidig som jeg bidrar til Teknas samfunnspolitiske arbeid.

Se hele debatten her.

– Hvorfor valgte du dette yrket?

Jeg føler egentlig ikke at jeg har valgt et yrke, men et fag, og at fagkompetansen så har gitt meg innpass i ulike yrker. Jeg har blant annet vært IT-konsulent og informasjonssjef i et forskningsfond. Ringen er på en måte sluttet med den jobben jeg har nå: Jeg bruker IT-kompetansen min – i kombinasjon med annen jobberfaring – til å gi flere mennesker nettopp fagkompetanse.

– Hvorfor fagorganiserte du deg?

For meg er Teknas faglige nettverk viktig, med gode arrangementer om spennende temaer og muligheten for å bygge nettverk. Samtidig blir den prinsipielle siden av fagorganisering stadig viktigere for meg: Ved å organisere meg, bidrar jeg til ryddigere forhold i arbeidslivet.

– Hvordan kan vi best rekruttere barn og unge til å velge realfag?

Der gjør Tekna veldig mye bra allerede, landet rundt, ved å vise barn og unge hvor spennende «Tekna-fagene» er. Keep up the good work!

– Hvis du kunne stilt ett spørsmål til en historisk person, hvem hadde dette vært, og hva hadde du spurt om?

Det hadde vært interessant å kunne snakke med Bertrand Russell om sammenhengen mellom språk, logikk og kunnskap. Store språkmodeller som GPT-3, og ikke minst chatboter som er bygget på toppen av dem, gir jo inntrykk av å kunne resonnere logisk. Som filosof, matematiker, logiker og nobelprisvinner i litteratur tenker jeg at Russell kunne hatt interessante tanker om dette.

– Hvordan tror du yrket ditt ser ut om 10 år?

Jeg tror, både for mitt og de fleste andre yrkers del, at kjernen fortsatt vil være den samme om 10 år. De grunnleggende kompetansebehovene vil stort sett være de samme, inkludert fagkompetanse, organisasjonskompetanse, sosial kompetanse og endringskompetanse. Også behovet for et godt arbeidsmiljø og ryddige rammer vil være det samme. Men oppgavene, verktøyene og arbeidsdagen vil være ganske annerledes.