Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Anne Iren Fagerbakke

FROKOSTMENNESKE: – God frokost, kaffe og avislesing i fred og ro før jeg drar til kontoret er viktig for meg, sier Ukas Tekna-medlem.

Ukas Tekna-medlem: – Rekruttering av gode teknologer bekymrer meg

Anne Iren er redd de beste hodene går til privat sektor.

Hver uke stiller vi de samme 10 spørsmålene til ulike Tekna-medlem. Denne uka er det Anne Iren Fagerbakkes (52) tur:

Utdanning: Sivilingeniør NTNU 1991.

Yrke: Kommunaldirektør for Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling i Bergen kommune.

– Hva er morgenrutinen din?

– God frokost, kaffe og avislesing i fred og ro før jeg drar til kontoret er viktig for meg. Bergen har flere gode aviser som er opptatt av tema som faller inn under mitt ansvarsområde i Bergen kommune – og bergenserne mener alltid høyt og klart om alt i byen sin – så det er godt å være forberedt på hva avisene skriver om oss før dagen begynner for fullt.

– Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg?

– Stor grad av møtevirksomhet preger dagene mine – det er slik jeg jobber. Har stort behov for å holde kontakt både med de etatene som rapporterer til meg, samt tilrettelegge for gode politiske beslutningsprosesser ved å støtte byråden. Byrådens kalender og medienes fokus har også stor betydning for hva min dag preges av.

– Hva jobber du med akkurat nå?

– I disse dager preges også min hverdag av håndtering av Covid-19. Vi deltar som hele resten av landet i den store fellesdugnaden det er å komme best mulig helskinnet gjennom denne situasjonen som samfunn. Kommunene har en viktig rolle i disse dager – og alle som jobber i kommunens tjenester har fullt fokus på dette.  

Det er med stor respekt og beundring jeg i disse dager ser hvordan ansatte og ledere hiver seg rundt og yter langt utover det forventede – samtidig som de må håndtere flere av de samme endringene i sin egen hverdag som resten av befolkningen. 

Vi har et spesielt fokus i disse dager på å holde hjulene i gang for alle små og store bedrifter som er avhengig av dialog med kommunen for å opprettholde egen virksomhet.  De ansatte i kommunens plan- og bygningsetat jobber blant annet på spreng for å opprettholde daglig drift med tanke på byggesaksbehandling, planbehandling og oppmåling. 

Vi erfarer at vi får til mye ved hjelp av hjemmekontor og skype  - kombinert med velvilje og raushet og god samarbeidsvilje mellom alle parter.

–  Hva er din sterkeste egenskap i jobben?

– Jeg trives med å ha mange baller i luften samtidig – og mener jeg har evnen til å beholde ro og oversikt også i stressende og hektiske situasjoner. Å kunne hente ut essensen i en stor informasjonstilgang er også en egenskap som er viktig i min jobb.

– Hva er det morsomste/rareste du har opplevd i jobben?

– Jeg har vært så heldig å få jobbe med etableringen av Bybanen i Bergen i mange år gjennom ulike posisjoner – både med planlegging, finansiering, bygging og i driftsfase.  I år er det 10 år siden første delstrekning av Bybanen ble åpnet, og vi bygger fortsatt for fullt – nå på fjerde delstrekning. 

Bybanen er en stor suksess – både som kollektivreisemiddel og som byutviklingsverktøy. Det er dypt tilfredsstillende å få være en del av dette arbeidet – og det er både morsomt og givende.

– Hvorfor valgte du dette yrket?

– Ønsket om å kunne bidra til god samfunnsutvikling har alltid vært der. Å bruke denne utdanningen inn i offentlig sektor – der vi tydeligst påvirker samfunnet – oppfordrer jeg flere til. Kommunene trenger flere Tekna-medlemmer!

– Hvorfor fagorganiserte du deg? 

– For meg har det vært viktig med faglig tilhørighet og fellesskap.  Jeg har aldri selv vært aktiv tillitsvalgt, men har jobbet godt og tett sammen med tillitsvalgte i mange år fra arbeidsgiverrollen.  Godt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er en viktig suksessfaktor i utviklingen av det norske samfunnet – og der spiller fagorganisasjoner som Tekna en sentral rolle.

– Hvordan kan vi best rekruttere barn og unge til å velge realfag? 

– Jeg ønsker meg at vi i enda større grad fokuserer på at realfag også er en viktig utdanningsbakgrunn når det gjelder utviklingen av samfunnet vårt.  Etter mange år i offentlig sektor opplever jeg at samfunnsoppdraget teller tungt for mange og er en viktig drivkraft i hverdagen vår. 

Ikke minst vil klimautfordringene kreve at unge mennesker i dag velger realfag for å kunne sikre samfunnet god kunnskap om hva som skjer, hvordan vi kan stoppe negativ utvikling og hvordan vi kan håndtere endringene etter hvert som de kommer. 

Å vise unge mennesker som er opptatt av klima og miljø hvordan realfagsbakgrunn kan ruste dem til å jobbe med dette, vil være en god strategi.

– Hva ser du på som den største utfordringen for din bransje? 

– Rekruttering av gode teknologer til offentlig sektor generelt og kommunal sektor bekymrer meg.  Vi opplever at det er stor konkurranse om de dyktigste hodene – og det å sikre at vi får god og riktig kompetanse til de viktige samfunnsoppgavene våre fremover er en utfordring vi som samfunn må håndtere. 

– Hvordan tror du yrket ditt ser ut om 10 år?

– Å spå 10 år frem i tid er umulig. Jeg tenker at det å kontinuerlig jobbe med å holde oss oppdatert om teknologisk utvikling og endringer i samfunnet er like viktig som alltid.  Vi må ikke lene oss tilbake og tenke at vi er utlært – men hele tiden lene oss fremover og bruke vår kunnskap til å utvikle samfunnet på en god måte.