Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Bilde av Monica som snakker til en annen person

Tekna-advokat Monica Christie vil sterkt anbefale at ledere er medlem av Tekna. Gode juristråd kan være gull verdt i en utsatt lederposisjon.

Tekna-råd gull verdt for ledere

– For en daglig leder kan stillingsvern og etterlønn være noe av det viktigste å få gode juridiske råd om, og derfor en veldig god grunn til at ledere kan og bør være medlem av Tekna, sier advokat i Tekna Monica Christie.

Hvis noen skulle være av den oppfatning at Tekna ikke passer for ledere, tar de feil, er det klare budskapet fra Tekna-advokat Monica Christie. Hun ser ingen grunn til at noen skal melde seg ut av foreningen, når de blir ledere.

– Tekna har ulike tjenester til alle grupper av medlemmer, også øverste ledere, sier hun.

Sammen med sine juristkollegaer i Tekna, får Monica Christie henvendelser fra både mellomledere og daglige ledere/administrerende direktører som ønsker råd i vanskelige saker.

– Det kan handle om hjelp og rådgivning i arbeidsrettslige forhold eller privatrettslige forhold, opplyser hun.

Leder er også ansatt

Hun minner om at en leder på lik linje med andre arbeidstakere også er en ansatt, og forutsatt medlemskap i Tekna, en person som foreningen kan bistå på vanlig måte for eksempel i forbindelse med oppsigelse av arbeidsforholdet.  

– Ringer du juridisk vakttelefon, kan du få rådgivning over telefon. Dreier det seg om saker der medlemmer trenger mer omfattende bistand, opprettes det en sak i Tekna Juridisk avdeling. Ender en sak i rettsapparatet, kan Tekna-advokatene følge deg hele veien gjennom rettsaken, opplyser Monica Christie.

Stillingsvern og etterlønn

Som øverste leder er du i en utsatt posisjon.

– For en daglig leder/administrerende direktør vil selskapets styre være formell arbeidsgiver. Som øverste leder har du, ved inngåelse av arbeidskontrakt, lov til å si fra deg oppsigelsesvernet etter arbeidsmiljøloven mot etterlønn ved fratreden.  Hvis styret i bedriften ikke lenger har tillit til deg, må du som øverste leder være forberedt på en hurtig fratredelse. Desto viktigere er det da at avtalen/kontrakten med styret er best mulig. Det kan juristene i Tekna bistå med, opplyser Christie.

– Som øverste leder har du lov til å si fra deg oppsigelsesvernet mot etterlønn.

– Øverste leder kan også avtale med arbeidsgiver at tvister i forbindelse med opphør av arbeidsforhold skal løses ved voldgift. Også her vil det da være nyttig å konferere med Tekna før en eventuell inngåelse av slike avtaler, sier Christie. 

Pensjon og forsikring

Christie råder Tekna-medlemmer, også ledere, til å sende arbeidskontrakt til gjennomlesing av Teknas jurister før de signerer. Hvilken pensjons- og forsikringsordning bedriften tilbyr, er typiske eksempler på hva mange kanskje ikke har satt seg godt nok inn.

Alle arbeidstakere, også ledere er forsikret når man er på jobb. Men ifølge Christie, bør du sjekke om du er ulykkesforsikret på fritiden.

– Hvis du for eksempel ikke er ulykkesforsikret på fritiden, eller du finner ut at pensjonsordningen ikke er god nok, så vil det være et argument for å forhandle opp lønnen, da du selv bør kjøpe tilleggsforsikring og spare til egen pensjon.

Aksjonær- og opsjonsavtale

Monica Christie opplyser at Tekna også kan gi råd på det privatrettslige område innen et bredt spekter av saker. Eksempelvis kan det dreie seg om erstatningssaker, forbrukerkjøp, skilsmisse, kjøp og salg av eiendom, testamente, arv, fremtidsfullmakt, eller etablering av egen bedrift.  Juristene på Tekna Privatrett kan også gi råd om aksjonæravtaler og opsjonsavtaler.

Kurs og nettverk

Tekna arrangerer dessuten mange kurs og konferanser innen ledelse og utvikling .

Teknas mest kjente og omfattende lederutviklingsprogram heter GILA, som går over ni dager. Det gir praktisk ledertrening gjennom øvelser og konkrete verktøy.

Lurer du på om du vil bli leder, kan denne Podkastepisoden «Bør jeg bli leder?» kanskje gi deg en pekepinn.

Tekna Egen bedrift

Hvis du ønsker å starte eller du driver egen bedrift Tilbyr Tekna Egen bedrift næringsdrivende medlemmer av Tekna mentorordning, juridisk rådgivning, spesielle forsikrings- og banktjenester og kolleganettverk.

Setter grense ved lederrollen

– Én ting kan ledere ikke få juridisk bistand fra Tekna til, og det er i forhold til sin egen lederrolle. – Vi kan for eksempel ikke bistå dem i deres håndtering av oppsigelser av sine ansatte, presiserer Christie.