Bare telecom-sivilingeniører hadde større lønnsvekst enn gjennomsnitt for alle yrker siste 12 måneder.

Størst lønnsvekst for telekomteknologer

Sivilingeniører telekom var den eneste gruppen blant Tekna-yrkene som ligger over gjennomsnittlig lønnsvekst for alle lønnstakere de siste 12 månedene.

Ifølge tall fra SSB var gjennomsnittlig avtalt månedslønn for alle arbeidstakere i 2. kvartal i år 45 910 kroner, noe som er 4,2 prosent høyere enn på samme tid i fjor.

 

Sivilingeniører telekom er den eneste gruppen blant Tekna-yrkene som ligger over gjennomsnittsveksten på 4,2 prosent. Denne gruppen har hatt den største prosentvise lønnsveksten de siste 12 månedene med 7,8 prosent. Avtalt gjennomsnittlig månedslønn for dem var i andre kvartal 62 730 kroner.

Oljeledere tjener mest

Ledere av olje- og gassutvinning topper likevel statistikken med 95 910 kroner i gjennomsnittlig avtalt månedslønn. På andreplass ligger geologer og fysikere med 78 420 kroner, tett fulgt av forsknings- og utviklingsledere med 78 000 kroner i avtalt månedslønn.

Ser du på månedslønn som også inkluderer uregelmessige tillegg og bonus ligger ledere av olje- og gassutvinning på topp med 108 180 kroner i andre kvartal (ned fra 125 330 kroner i første kvartal)

Totalt for alle arbeidstakere er årsveksten 0,7 prosentpoeng høyere enn foregående kvartal. Dette skyldes trolig jobbnedgangen og bruken av permitteringer i grupper med lavt lønnsnivå i perioden med Covid-19-restriksjoner.

Permitterte drar opp

Permitterte og andre midlertidig fraværende som ikke mottar lønn fra arbeidsgiver er ikke med i tallgrunnlaget til lønnsstatistikken, selv om de er sysselsatte og derfor inkludert i tallene over antall jobber og lønnstakere.

Tydeligst ses denne effekten i overnatting og servering der lønnsveksten var på hele 6,9 prosent fra året før. SSB ser denne lønnsveksten i sammenheng med at det har blitt klart færre personer i yrker med lav gjennomsnittslønn slik som hotellresepsjonister, bartendere og servitører.

Personlig tjenesteyting hadde også høy lønnsvekst på 5,4 prosent, der de største endringene kom innen kultur-, sports og fritidsaktiviteter.

SSB påpeker at i jobber med høyere lønn, som i teknisk tjenesteyting og eiendomsdrift, hvor vi finner eksempelvis advokater og forskere, har lønnsveksten fra året før kun vært 2,2 prosent, som er 1,4 prosentpoeng lavere enn i 1. kvartal.

Se statistikken for typiske Tekna-yrker under.