Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Portrett av Marit Engseth ved en strand

Nye faglige utfordringer og bedre lønn fristet Marit Engseth til å bytte fra kommunal jobb til jobb i et privat selskap.

– De viktigste lønnsforhandlingene er ved bytte av jobb

Arealplanlegger og Tekna-medlem Marit Engseth (37) gikk opp 20 prosent i lønn da hun nylig skiftet jobb fra kommunal til privat sektor.

SSB har kommet med nye tall for lønnsutviklingen i tredje kvartal. IT-yrker inntar fem av de seks øverste plassene for lønnsvekst blant Tekna-yrkene. Sterk lønnsvekst blant IT-yrkene har sammenheng med sterk etterspørsel etter IT-kompetanse.

Også Tekna-medlem og arealplanlegger Marit Engseth fikk glede av en etterspørsel da hun tidligere i år ble headhuntet fra Drammen kommune til Henning Larsen Arkitekter AS som er et heleid datterselskap av Rambøll Norge AS.

– Det var en tidligere kollega, som nå jobber i Henning Larsen, som hadde anbefalt meg. Jeg hadde egentlig ingen konkrete planer om å bytte jobb, men da tilbudet først kom på bordet, så fristet det med nye faglige utfordringer. Lønnsøkning var også positivt, men det var muligheten for nye faglige utfordringer som ble utslagsgivende, sier Engseth.

Gjennomsnittet av arealplanleggere hadde en lønnsvekst på 3,8 prosent det siste året, mens forsknings- og utviklingsledere topper blant Tekna-yrkene med en lønnsvekst på 6,7 prosent, ifølge SSB.

Ligger over gjennomsnittet

Engseth har en master i by- og regionalplanlegging fra NMBU med eksamensår i 2009. Tekna Magasinet snakket med Engseth om lønn også i 2013. Da jobbet hun i Tromsø kommune og hadde nylig kommet tilbake fra fem måneders ulønnet permisjon som ble benyttet til en lang skiferie i Canada. Engseth har kun jobbet i kommunal sektor før hun tidligere i år byttet til privat sektor.

Da vi snakket med Marit i 2013 jobbet hun i Tromsø kommune. (Faksimile)

Gjennomsnittlig årslønn for arealplanleggere i kommunal sektor var 623 000 kroner ved utgangen av fjoråret, ifølge SSBs lønnsstatistikk. Tilsvarende for privat sektor var 700 000, altså i overkant av 12 prosent mer. I Teknas lønnsstatistikk ligger rådgivning og konsulentvirksomhet i privat sektor med eksamensår 2009 på 830 000 kroner.

– Min årslønn er høyere enn SSBs gjennomsnitt for arealplanleggere i privat sektor, den er mer på linje med Teknas lønnsstatistikk for mitt eksamensår. De viktigste lønnsforhandlingene man kan gjøre er ved overgang til ny jobb. Senere blir man i hovedsak låst opp mot den gjennomsnittlige lønnsveksten på arbeidsplassen og i samfunnet, sier Engseth.

Større jobbsikkerhet i kommunen

Hva er de viktigste fordelene og ulempene ved å jobbe i privat sektor sammenlignet med kommunal sektor?

– Man har en helt annen jobbsikkerhet som fast ansatt i en kommune. Nå kjenner jeg riktignok ikke på noen større risiko for å bli sagt opp i Henning Larsen, men det kan jo skje hvis vi skulle komme inn i spesielt dårlige tider. En annen forskjell er at i rådgiverbransjen er det en forventning om faktureringsgrad, noe man ofte blir skremt med når man går fra offentlig til privat sektor, men for meg personlig har jeg ikke opplevd dette som noe problem.  

Arbeidstakernes marked

Den kvartalsvise lønnsstatistikken fra SSB viser en vekst i månedslønnen på 3,8 prosent det siste året for arealplanleggere (se tabell nederst i artikkelen). Det er ganske midt på treet blant Tekna-yrkene. IT-yrkene dominerer i toppen, mens oljerelaterte yrker ligger på bunn. Ledere av olje- og gassutvinning tjener fortsatt mest blant Tekna-yrkene, selv om lønnsutviklingen ligger helt nederst det siste året.

Det er også kommet nye SSB-tall tall for utviklingen i antall jobber og ledige stillinger. I tredje kvartal var det for første gang flere jobber enn før koronautbruddet. Antall ledige stillinger var på det høyeste nivået på over ti år. Det vil si at denne perioden kan være et godt tidspunkt å bytte jobb, dersom man ønsker det.