Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Rebekka Lie

Teknas studentleder kjente at hun fikk vondt i magen da hun så svarene i psykisk helse-undersøkelsen blant Tekna-studenter.

– Skremmende at så mange sliter psykisk

Tekna-studenter sliter like mye psykisk som studenter innen andre fag. Det viser en undersøkelse om psykisk helse blant Tekna-studenter som ble gjennomført i juni i år. Mange er stresset i hverdagen, har lav selvfølelse og er redde for ikke å være gode nok. Og ifølge tallene er det kvinnene som sliter mest.

En undersøkelse Folkehelseinstituttet gjennomførte i 2018 blant mer enn 50 000 studenter viste at mer enn en av fire studenter opplever alvorlige psykiske plager.

Det var en økning fra første gang undersøkelsen ble gjort i 2010 da tallene var en av seks. Nå viser en undersøkelse blant Teknas studentmedlemmer at det ikke står stort bedre til med dem enn andre studenter.

Lav selvfølelse

57 prosent opplever mye stress i studiehverdagen. 45 prosent svarer at skoleprestasjonene betyr mye for hvordan de verdsetter seg selv. Nesten tjue prosent oppgir at de har lav selvfølelse og over 40 prosent svarer at de ofte er redd for ikke å være gode nok på skolen.  Over halvparten, 53 prosent av kvinnene, er redde for å ikke være god nok. Det samme gjelder for 1 av 4 menn.

–  Dette er nedslående funn. Jeg blir bekymret når jeg ser at Tekna-medlemmer sliter så mye, sier leder for Tekna-studentene Rebekka Lie (22), som forteller at hun virkelig fikk vondt i magen da hun leste rapporten fra undersøkelsen. Det var Tekna-studentenes årsmøte som stemte inn psykisk helse som prioritert oppgave for Studentutvalget, noe som ledet til at utvalget valgte å gjennomføre en slik undersøkelse.

25 prosent av de kvinnelige studentene blir stresset over ikke å leve opp til sine egne forventninger, mot 16 prosent av mennene. Mer enn halvparten av kvinnene er også redde for at de ikke er gode nok, mens det samme gjelder for 25 prosent av mennene. (Foto: GettyImages)

­– Vi er veldig fornøyd med å ha gjort kartleggingen. Nå kjenner vi medlemsmassen vår bedre. Denne innsikten er viktig for å kunne videreutvikle medlemstilbudet, sier Rebekka som opplyser at det allerede har resultert i Mestringspodden, en podkast om ensomhet, stress, selvfølelse, sosial angst og selvledelse. Rebekka er selv med i episoden som handler om ensomhet.

Den har hun fått gode tilbakemeldinger på fra flere som sier at de kjente seg godt igjen.  

–  Jeg fortalte om mine opplevelser som fersk student på et ukjent sted. Selv om man har masse venner, tror jeg mange kjenner på ensomhetsfølelsen iblant.  Både kvinnelige og mannlige studenter delte sine erfaringer i de andre podkastene.

Bli bevisst egne følelser

–  Podkasten kan hjelpe i det å bli bevisst på hvordan du snakker til deg selv. Å få en bedre psykisk helse, er å være den mer bevisst. Vi har både en fysisk helse og en psykisk helse å ta vare på. Du kan først gjøre noe med det når du har kunnskap om det, mener Rebekka.

– For de aller fleste handler ikke dette om å oppsøke hjelp, men de små stegene en podkast kan hjelpe til med av informasjon, refleksjoner og det å bli litt mer bevisst ditt eget tankesett og egne følelser.

Hun opplyser at Tekna også har et nettbasert helsetjenestetilbud kalt Braive, med verktøy for å redusere stress og gi bedre mental helse.

Men studentlederen er klar på at en podkast eller nett-tjeneste ikke kan hjelpe de som sliter ekstra mye. –  De må få tilgang til gode behandlingstilbud og god informasjon fra offentlig helsetjeneste, sier hun.

Høye mål – prestasjonsangst

Rebekka er ikke så overrasket over funnene som handler om i hvilken grad Tekna-studentene setter seg høye mål. Hele 73 prosent svarer at de setter seg høye eller svært høye mål i studiene. Og her er det ingen kjønnsforskjeller.

–  De går på studier med høye opptakskrav og er vant til å være blant de beste på videregående. Overgangen til ikke nødvendigvis å være den flinkeste lenger, kan være tøff.

Undersøkelsen viser at nesten 20 prosent ofte tar det veldig tungt når de ikke når målene sine. Dette synes Rebekka, er veldig trist. Hun synes også det er skremmende at prestasjoner betyr så mye for hvordan studentene verdsetter seg selv.

Undersøkelsen viser nemlig at hele 45 % mener skoleprestasjonene betyr mye for hvordan de verdsetter seg selv, og 40 % er redde for ikke å være god nok.  Blant jentene er mer enn halvparten redde for ikke å være gode nok.

Tallene viser også at mange er nedstemte og ikke flinke til å gi seg selv skryt. Nesten halvparten har følt seg så nedstemt at de ønsker å snakke med noen om det. Igjen er det kvinnene som har følt dette behovet sterkest med 60 prosent mot 44 prosent av mennene.

Snakker heller om gnagsår enn stress og nedstemthet

Rebekka mener dette viser at forventningene om den lykkelige, bekymringsfrie studietiden for mange ikke stemmer med virkeligheten.

– Svarene viser at studietiden kanskje ikke er så fantastisk som de voksne har fremstilt det. De har kanskje fortrengt at det var veldig stressende og krevende med mange nedturer.

Studentlederen har inntrykk av at det er vanskelig å snakke om slike ting.

– Du snakker lettere om et lite gnagsår på hælen enn du snakker om at du har vært stresset, ensom eller litt nedstemt. Det fortsatt tabu, og det er derfor vi vil ta tak i dette. Vi vil ha mer åpenhet omkring det. Bare det å snakke om det hjelper jo, sier Rebekka.

Trives sosialt

Gledelig nok, er det også positive funn. Studentene klarer å være seg selv, de får venner og svarer at de fant seg stort sett til rette da de startet å studere. Kvinnelige studenter, svarer i større grad at de sliter med å finne sin plass i klassen. 27 prosent av kvinnene svarer dette mot 19 prosent av mennene.

– Det finnes en aktivitet for alle samme hva du er interessert i, mener Rebekka – om det er fotball, judo, sjakk eller hytteturer for å nevne noe. Selv slår hun et slag for det å være studentkontakt (SK). Blir du SK i Tekna kan vi tilby vennegaranti, ler hun. Å ha et så godt miljø med gode venner og mye energi rundt deg, tror jeg er en viktig faktor for å trives sosialt.

20 millioner til tiltak

Nå ønsker Tekna studentleder å bruke funnene politisk, få problematikken på dagsorden og bidra til mer åpenhet om psykisk helse. Hun håper også undersøkelsen blant Tekna-studenter kan gjentas neste år.

– Det ville være gull verdt å ha noe å sammenligne med, og se om iverksatte tiltak har hjulpet på situasjonen. Hun forteller at det nå kommer mange tiltak fra studentsamskipnader og universiteter. 14 universiteter og studentsamskipnader har nemlig fått til sammen 20 millioner kroner til 17 ulike tiltak gjennom Helsedirektoratets tilskuddordning Studenter – psykisk helse og rusmiddelbruk.

–  En ny undersøkelse kan også si noen om hvordan universitetene håndterer situasjonen under Korona –  hvordan det slår ut for den psykiske helsen til studentene.

Studentlederen utrykker bekymring for de nye studentene som må gå i gang med en ny digital hverdag. Hun håper universitetene legger til rette for gode digitale og fysiske undervisningsordninger.

–  Ikke minst er det viktig at studentene får fysiske møteplasser, så de kan være sosiale, sier hun.

Mestring og mental helse

Vi har flere lavterskeltilbud som hjelper våre studenter med å takle stress og utfordringer i hverdagen.