Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Mann i snøvær utenfor kontor

Teknas hovedtillitsvalgt i Equinor, Hans Einar Haldorsen utenfor selskapets kontor i Harstad. Han forventer at jobbveksten i selskapet vil fortsette også de neste årene.

Rekordhøy jobbvekst i olje og gass

Equinor fikk 750 flere ansatte i Norge i fjor og Tekna-tillitsvalgt Hans Einar Haldorsen forventer jobbvekst også de neste årene. Olje og gass har ikke hatt flere ledige stillinger siden oljeprisen var tidenes høyeste i 2012.

Equinor, Aker BP og Okea dominerte fjorårets vekst i antall ansatte blant olje- og gasselskaper i Norge. Størst vekst fikk Equinor med 750 flere ansatte i desember enn i samme måned året før, ifølge tall fra Enhetsregisteret. Fjorårets ledige stillinger innen olje og gass var på det høyeste siden 2012, ifølge tall fra SSB.

Frykter ikke nedtur

I 2012 var oljeprisen på tidenes høyeste nivå, ifølge Statista, og det samme året advarte Industri Energi mot det høye aktivitetsnivået på norsk sokkel, før nedturen satte inn i 2014. I de påfølgende årene mistet mange jobben, og deriblant i daværende Statoil. Hovedtillitsvalgt for Tekna i Equinor, Hans Einar Haldorsen, tror ikke på en tilsvarende utvikling de neste årene, men han er ikke skråsikker:

–  Det økte antall ansatte reflekterer den langsiktige strategien som et helhetlig energiselskap frem mot både 2030 og 2050 (net zero CO2). Aldersfordelingen tilsier at Equinor de neste ti årene vil forvente en del avgang for pensjon. I fjor utgjorde dette 900 ansatte, og det forventes at 800 -900 vil gå av med pensjon årlig frem mot 2030. Med den langsiktige strategien selskapet har er det ikke en stor frykt for rask oppbemanning og påfølgende hard brems. Likevel, vi har erfaring med at i en så omskiftelig verden bør en ikke være skråsikker, sier Haldorsen.

Norges høyeste lønnsvekst

Oppturen innen olje og gass skyldes en kombinasjon av høye olje- og gasspriser og en oljeskattepakke som skulle motvirke en nedtur under korona-epidemien. Oppturen bidro til at to oljeyrker fikk landets høyeste lønnsvekst i fjor, blant yrker med mer enn 5000 jobber, ifølge tall fra SSB. Sivilingeniører innen petroleum og ledere av olje- og gassutvinning fikk en lønnsvekst ifølge tall fra SSB på over åtte prosent i fjor ifølge lønnsstatistikk fra SSB.

Portrett av mann med briller og mørk skjorte
Teknas hovedtillitsvalgt i Equionor Hans Einar Haldorsen tror det vil være arbeid for de fleste ingeniørutdannelser innenfor fossil energi i mange tiår fremover.

Forventer fornybar vekst

–  Har Tekna i Equinor noen oppfatning av om veksten i tilstrekkelig grad kommer innenfor ny energi og ikke fossil energi?

 

–  Bedriftens strategi som energiselskap er å vedlikeholde kritisk leveranse av nødvendig fossil energi til Europa, mens vi samtidig proaktivt påvirker overgangen mot fornybar energi. Bedriften går nå gjennom hvordan denne strategiske satsningen skal gjøres på best mulig måte. Vi drar nå nytte av erfaringene fra fossile prosjekter ved å overføre en del av disse inn i fornybarsektoren. Fremover vil en nok kunne si at en ren netto økning i ansatte skyves mot fornybar energi, sier Teknas hovedtillitsvalgt.

Anbefaler oljerelaterte studier

Over flere år har det vært relativt få søkere til studier innen petroleum, før det ble en ny vekst i fjor. Forskning- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe hadde på forhånd oppfordret ungdom til å søke på oljeutdanning. Borten Moe var i 2015 med på å starte Okea, som hadde tredje høyest jobbvekst blant olje- og gasselskaper i Norge i fjor. De siste årenes nedtur for oljestudier har ikke skapt problemer for Equinors rekruttering:

–  Vi har god respons på alle stillinger både av nyutdannede og mer erfarne søkere, både nasjonalt og internasjonalt. Det er selvfølgelig viktig at unge fortsetter å søke seg til oljerelaterte studier for å sikre rekrutteringsgrunnlaget til den mer fossilspesifikke delen. Jeg vil poengtere at selv om spesialisering er en stor fordel, så har Equinor også stort behov for de fleste typer ingeniører. For mange ingeniørtyper er forskjellen mindre enn en ofte tror, Det vil være arbeid for de fleste ingeniørutdannelser innenfor fossil energi i mange tiår fremover, sier Haldorsen.