Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Kvinne til venstre og mann i trapp

Taran Nygard Egeli og Geir Inge Sandnes leder den første Tekna-gruppa i Gjensidige.

– Nå kan vi sammenligne lønna med andre bransjer

I fjor fikk Tekna-medlemmer i bank- og forsikring rett til å forhandle lønn sammen som gruppe. Den nyopprettede Tekna-gruppa i Gjensidige har grepet sjansen og satser på at bruk av Teknas lønnsstatistikk skal gi dem konkurransedyktig lønn.

Det var bedre å bare hoppe i det enn å krype i det, sier Geir Inge Sandnes og Taran Nygard Egeli, som ledet sine første lønnsforhandlinger for den ferske Tekna-gruppa i Gjensidige som ble etablert i februar i år. Tekna-gruppa er en av 70 nye bedriftsgrupper i Tekna så langt i år. Blant Teknas vel 98 000 medlemmer, er det nå tilsammen over 1050 grupper.

Etter at Tekna og Finans Norge (med 240 finansbedrifter) inngikk hovedavtale høsten 2021 er det nemlig ryddet vei for at også Tekna-medlemmer som jobber innen bank-, finans-, fintech- og forsikringsbransjen kan danne bedriftsgrupper og drive kollektive lokale lønnsforhandlinger med sine arbeidsgivere.

Stadig flere analytikere og IT-folk

– Jeg har aldri følt meg hjemme i Finansforbundet som var den eneste fagforeningen Gjensidige har hatt som motpart i lønnsforhandlinger med sine ansatte. Det er et YS-forbund uten krav til spesiell kompetanse for å være medlem, sier Geir Inge Sandnes som selv er sivilingeniør innen fysikk og matematikk, og jobber som senior data scientist i forsknings- og utviklingsavdelingen innen prisanalyse.

Han er langt fra alene om å ha teknologisk kompetanse på masternivå og høyere i Gjensidige.

– Etter hvert er det mange analytikere, statistikere og IT-utdannede som jobber her. Det er et tungt analysemiljø her der noen også har doktorgrad i statistiske metoder, sier Sandnes.

Han forteller at det var et intervju i Teknisk Ukeblad med en Tekna-tillitsvalgt i DNB, der de lenge hadde jobbet for å danne en gruppe, som inspirerte han til å ta initiativet til å danne Tekna-gruppe i Gjensidige.

– Etter å har kontaktet alle Tekna-medlemmer i Gjensidige, er vi nå er en gruppe på 77 medlemmer. To rådgivere fra Tekna sentralt var til stede på etableringsmøtet vårt og informerte om hvordan man jobber i bedriftsgrupper.  

Kan bruke Teknas lønnsstatistikk

Geir Inges kollega, Taran Nygard Egeli var raskt på banen og meldte seg frivillig til å bli gruppas første leder. Med sivilingeniørutdanning i bygg og anlegg som bakgrunn jobber hun som risikorådgiver på risikostyring. Hun gjennomgår og vurderer den tekniske tilstanden til virksomheter som hoteller, sykehus, matproduksjonsbedrifter, fiskeindustri og så videre, som ønsker å tegne forsikring i Gjensidige.

– Ledelsen har vært vant til bare å sammenligne lønnsnivå og andre goder med andre i finansbransjen. Det vi jobber for å få dem til å forstå at vi som er Tekna-medlemmer kan jobbe i mange andre bransjer og at vi bruker Teknas lønnsstatistikk til å sjekke hvordan vi ligger sammenlignet med dem, sier Nygard Egeli.

Sandnes og Nygard Egeli forteller at de første lønnsforhandlingene bar litt preg av hastverksarbeid både for dem og for Gjensidige som arbeidsgiver.

– De er jo bare vant til å forhandle med Finansforbundet, der alle har fått et flatt kronetillegg pluss et lokalt prosenttillegg. Nå fikk de en annen gruppe å forhandle med i tillegg, som har et annet grunnlag og en annen lønnsmodell som utgangspunkt. Det er uvant for ledelsen å skjønne at vi har statistikken å vise til, og at Tekna-medlemmer har lønnsutvikling med brattest kurve i starten. Og at lønnspotten for gruppa kan fordeles individuelt ut fra flere kriterier., sier Sandnes og Nygard Egeli.

– Vi er ganske fornøyd etter det første året. De fleste fikk 3,7% – noen lavere og noen høyere, sier de to.

Må være konkurransedyktige

– Selskapet sier at de ikke ønsker å være lønnsledende, men å kunne tilby konkurransedyktig lønn. Vi opplever at ledelsen er interessert i å høre vår mening om hvordan de kan rekruttere flere med masterutdanning innen teknologi- og realfag.  

Begge synes det var litt skummelt å gjennomføre de første lønnsforhandlingene på vegne av Tekna-gruppa, men at de har fått god kursing gjennom Tekna.

– Det har vært tidkrevende og til tider stressende å kurse oss i tillitsvalgtarbeid, men veldig interessant. Det har gitt oss en trygghet og sikkerhet i hvordan vi skal opptre i den rollen, sier Sandnes og Nygard Egeli.

Handlingsplan og aktiviteter

Ifølge de to har ledelsen i Gjensidige vært veldig positive og åpne for den nye gruppa på huset.

– Det er uvant for dem, og de trenger også opplæring i hvordan dette fungerer.

– Foreløpig har vi brukt mye tid på opplæring, å opprette de kanalene vi skal ha og komme i gang med arbeidet i gruppa, sier Nygard Egeli og Sandnes, som opplyser at de representerer medlemmer både i Gjensidige Forsikring ASA og Gjensidige Pensjonsforsikring AS.

De forteller at de har gjennomført det første ordinære årsmøte og har laget handlingsplan for 2023. Fra nyttår får gruppa sin første representant i AMU, og de er i gang med å utarbeide en kompetanseplan, noe som skal gjøres ifølge bestemmelser i tariffavtalen.

– Vi jobber for å få på plass rutiner med ledelsen for når og i hvilke saker gruppa skal informeres og kalles inn i til drøftingsmøter.

De forteller at de også jobber for å få i stand et felles forum med Finansforbundet som handler om samarbeid på andre felles interesser enn lønn. Og at de planlegger møter med Tekna-grupper i andre finansforetak. 

– Vi er her første og fremt for å samarbeide, sier de to.

70 nye Tekna-grupper i år

Rådgiver Hanne Karine Nordstedt i Tekna bistår Tekna-medlemmer som ønsker å danne bedriftsgruppe på jobben.

– Vi synes det er særlig gledelig at det nå opprettes nye grupper innen bank- og forsikringsbransjen, sier rådgiver Hanne Karine Nordstedt i seksjon for Arbeidsliv og juss i Tekna.

Hun forteller at det har blitt opprettet 70 nye bedriftsgrupper i Tekna så langt i år. To av gruppene er dannet innen finans. Totalt blant Teknas vel 98 000 medlemmer, er det litt over 1050 grupper.

– Tekna-gruppe og tariffavtale er nødvendig for at det skal kunne drives lønnsforhandlinger, og er derfor viktig for lønnsutviklingen til medlemmene våre, forklarer Hanne Karine Nordstedt.

– At det opprettes flere nye grupper betyr først og fremst økt medbestemmelse for flere av våre medlemmer. De lokale tillitsvalgte deltar i diskusjoner med ledelsen før viktige beslutninger tas. På denne måten får medlemmene en viktig stemme inn til arbeidsgiver som man ikke nødvendigvis har som enkeltmedlem uten gruppe.

– Det er også urolige tider med inflasjon, økte strømpriser og krig. Det betyr at mange bedrifter er, eller kan komme i hardt vær, og da er det enda viktigere med lokale tillitsvalgte som kan ivareta medlemmene og sikre gode prosesser. De tillitsvalgte gir trygghet og er helt uvurderlige for medlemmene våre lokalt, sier Hanne Karine Nordstedt.   

Hva: Jobber du på en arbeidsplass der Tekna har bedriftsgruppe (Tekna-gruppe), blir du automatisk innmeldt i denne gruppa hvis du er medlem i Tekna. Tekna-gruppa bidrar til å sikre deg rettigheter, innflytelse og gode betingelser. Med Tekna-gruppe kan dere kreve en tariffavtale med bedriften.

Gjennom tariffavtalen får dere drøftingsrett i viktige spørsmål som gjelder arbeidsvilkår og forhandlingsrett på lønn. Uten tariffavtale kan bedriften ensidig bestemme disse tingene. Hvis det er minst tre Tekna-medlemmer på arbeidsplassen, kan dere danne gruppe. En tillitsvalgt velges da for å representere medlemmenes interesser.

Hvordan: Les mer om bedriftsgrupper og hvordan opprette her. Har du Tekna-gruppe på arbeidsplassen din? Se din tillitsvalgte på Min profil.