Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Gruppebilde av studenter

Vinnerlag: Bak fra venstre: Norbert Puttkamer, kontorsjef, Wiktor Weibull, førsteamanuensis, Alejandro Escalona, instituttleder og Nestor Cardozo, professor. Midtre rekke fra venstre, alle masterstudenter: Alexandra Tatayo, Hannah Haugan, Thomas Meldahl Olsen, Andrea Trollsås Liverød, Laura Vaiciulyte, Oda Græsdal og Cicilia Trede. Foran fra venstre, alle unntatt en er masterstudenter: Farah Wahyuni, Lisa Watson, førsteamanuensis, Razieh Eskandari, Olav Josefsen og Ali Rahimi.

Mastervinneren i geofag

Her er vinneren av studentenes kåring av beste masterprogram for geofag: Petroleum Geosciences Engineering, Universitetet i Stavanger (UiS), 2-årig masterprogram.

Institutt for petroleumsteknologi ved professor og instituttleder Alejandro Escalona. Derfor er vi best:

1. Hvilke av studentenes vurderinger er dere mest og minst fornøyd med?

–  Vi er mest tilfreds med de høyest vurderte indeksene: Forventninger, læringsmiljø, organisering, inspirasjon og helhetsvurdering. Disse resultatene viser at programmet imøtekommer studentenes forventninger, sørger for et robust og vennlig læringsmiljø. I tillegg til å inspirere studentene til å arbeide hardt med studiene og å gjøre sitt beste.

Vi er i mindre grad tilfreds med de laveste vurderte indeksene: Tilbakemelding og medvirkning. Selv om programmet skårer relativt høyt også på disse punktene, viser resultatene at vi må bli flinkere til å være i samhandling med- og gi tilbakemelding til studentene og at vi må gi studentene mer eierskap- og en stemme for å kunne påvirke utviklingen av studieprogrammet.

2. Gi eksempler på tiltak som kan ha bidratt til de vurderingene dere er mest fornøyd med, og mulige tiltak som kan løfte vurderingene dere er minst fornøyd med.

–  Forholdene vi tenker bidrar til høyt skår er: Gode og tydelige læringsutbyttebeskrivelser, forelesninger med et godt utvalg av grunnleggende geovitenskapelige temaer og praktisk anvendelse av disse i industrien. I tillegg fokuserer vi på læring som aktiviserer studentene, og holder kontinuerlig evaluering av studentene for å sikre progresjon i læringsutbyttene. Dette i kontrast til en avsluttende eksamen, eller bestått/ikke bestått på laboratorieøvelser.

Dette fører til:

1. utformingen av lab-øvelser som lærer studentene å anvende faglige begreper til geovitenskapelige problemstillinger som de vil møte i industrien.

2. Kontinuerlig engasjement og hardtarbeidende studenter som ofte arbeider sammen i gruppe.

3. Studentene er tilstede på campus og arbeider i mindre grad individuelt og hjemmefra. Studentene og foreleserne er i samhandling med hverandre for å gjennomføre prosjekter. Et godt eksempel på kontinuerlig evaluering av studentenes deltagelse er i forbindelse med AAPG Imperial Barrel Award prosjektet (https://iba.aapg.org/) som har blitt en integrert del av et av emnene på masterprogrammet.

Tiltak som kan bidra til å forbedre programmet er mer involvering av studentene på sitt studieprogram. Dette kan oppnås gjennom studentrepresentanter, møteplasser hvor studenter kan gi tilbakemeldinger og også mer interaksjon mellom studentene, studieprogramleder og instituttleder. I tillegg vil jevnlige tilbakemeldinger fra forelesere om studentenes oppgaver/øvelser og masteroppgaven være viktig.

3. På hvilken måte er masterprogrammet tilrettelagt for å bidra til samfunnets behov?

–  Fremtiden for energisektoren er usikker og utfordrende. Utviklingen av ulike og mer bærekraftige energimarkeder er en stor utfordring menneskeheten står overfor i dag. IEA indikerer at det frem mot 2040 fortsatt vil være et behov for leting og produksjon av hydrokarboner. I tillegg blir det utviklet nye strategier for å benytte undergrunnsteknologi enten som en kilde til geotermisk energi eller lagring av avfall (CO2). Våre kandidater har riktig utdanning for å håndtere disse utfordringene og finne mye løsninger for energibehovet i dagens og fremtidens samfunn. Reservoar- og undergrunnskunnskap er også viktig i letingen etter vannressurser, mineralressurser, konstruksjoner (som tunneler) og geohazards, som er områder hvor våre kandidater også kan bidra.