Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Helt på topp blant både 2-årige og 5-årige masterprogram kom 2-årig program i Digital samhandling ved NTNU, se egen sak. Førsteamanuensis Elena Parmiggiani tror det betyr mye for studentene at de hjelper dem i kontakt med bedrifter for å skrive en samfunnsnyttig masteroppgave. Her er hun sammen med andre faglærere, fra venstre Bjørn Klefstad, Thomas Østerlie, Kirsti Elisabeth Berntsen, Elena Parmiggiani, Knut Arne Strand, Monica Storvik, Grethe Sandstrak, Grethe Sandstrak og Tor Atle Hjeltnes.

Her er studentene mest fornøyd

Studenter i fysikk og geologi er mest fornøyd av alle utdanningstyper, og sivilingeniør-studenter er klart mer tilfredse enn ingeniør-studenter. Her kan du se studentenes kåring av alle masterprogrammene innen naturvitenskapelige og tekniske fag.

Dersom du har tatt eller tar en mastergrad i naturvitenskap eller teknologi, kan du se hvordan dagens studenter vurderer studiekvaliteten på det masterprogrammet som interesserer deg. Lenger ned kan du se diagrammer for alle de aktuelle faggruppene fordelt på 2-årige og 5-årige masterprogrammer.

Sivilingeniører i toppen – ingeniører nær bunnen

Overordnet er det studenter i fysikk, arkeologi og geologi som har aller høyest tilfredshet blant alle utdanningstyper. Det er generelt høy overordnet tilfredshet blant studentene innen naturvitenskap og teknologi, men det gjelder ikke for ingeniør-studentene. Mens sivilingeniør-studentene er nummer syv fra toppen blant 49 utdanningstyper, er ingeniør-studentene nummer åtte fra bunn. Forskjellen var enda større i fjorårets undersøkelse.

Les også Tok kaka blant alle masterprogrammene

Det kan være flere årsaker til at det er forskjell i tilfredshet mellom utdanningene, og vi har ikke gjort egne analyser der vi har sett på ingeniør-studenter og sivilingeniør-studenter. Noe av forklaringen kan være at studenter på mastergradsutdanninger jevnt over er noe mer tilfredse enn studenter på bachelorgradsutdanninger, men dette alene forklarer ikke hele forskjellen i tilfredshet mellom de to utdanningene, sier NOKUTs analysedirektør Ole-Jacob Skodvin.

NOKUT svarer på kritikken

Studiebarometeret er en undersøkelse fra NOKUT hvor alle studenter i Norge kan gi karakterer på sine respektive studieprogrammer. Studiebarometeret feirer ti år i år, og i den anledning har Astrid Birgitte Eggen, prorektor for utdanning ved Universitetet i Stavanger, bedt om en ny og bedre undersøkelse.

NOKUTs analysedirektør Ole-Jacob Skodvin.

Kritikken i Khrono går blant annet på at undersøkelsen ikke har god nok gyldighet.

 Det er resultatene på studieprogramnivå som er de mest interessante som utgangspunkt for å styrke kvalitetsarbeidet. Vi har nylig gjennomført en større evaluering av Studiebarometeret, og den konkluderte med at sektoren i stor grad er fornøyd med barometeret. Vi jobber kontinuerlig med utvikling, og basert på anbefalingene fra evalueringen og andre innspill planlegges en fornyelse av undersøkelsen fra og med 2024, sier analysesjefen i NOKUT.

 

Her er rangeringen

Nedenfor kan du se diagrammene som viser studentenes rangering av masterprogrammene i de respektive faggruppene innen naturvitenskap og teknologi. Rangeringen er basert på et gjennomsnitt av ni underliggende indekser og vurderinger. Klikk på den faggruppen du er interessert i. Oversikten og diagrammene er fordelt på 2-årige og 5-årige masterprogrammer:

 

5-årige masterprogram:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-årige masterprogram: