Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Lojana Mohanathas

GODT FORBEREDT: Lojana Mohanathas er godt forberedt når hun skal i lønnssamtale med enhetssjefen hennes ved Legemiddelverket. Hun viser blant annet til hvilke nye roller og oppgaver hun har tatt på seg på laboratoriet. Foto: Adam Enochsson

Tenker på lønnsamtalen et helt år: – Slik spør hun om lønnsøkning med god samvittighet

Hvordan sikrer du deg en vellykket lønnssamtale? For kjemiker Lojana Mohanathas er lønnssamtalen en ekstra motivasjon til å ta på seg mer ansvar i løpet av året.

Allerede dagen etter lønnssamtalen begynner Lojana Mohanathas å tenke på den neste.

– Jeg tenker med en gang på hva jeg kan gjøre for å øke lønnen min. Jeg føler ikke at jeg kan gjøre den samme oppgaven igjen og igjen, og så komme og kreve lønnsøkning, sier hun.

Lojana jobber for Statens legemiddelverk og har, i likhet med mange arbeidstakere, lønnssamtale med jobben hver høst.

Tekna Magasinet møter henne i Legemiddelverkets laboratorium på Helsfyr i Oslo. Inne blant pipetter, analysemaskiner og beholdere med flytende nitrogen, kontrollerer hun og kollegene at medisinene og vaksinene våre er trygge å ta.

Heldigvis er det ikke mange uregelmessigheter.

– I stikkprøvene våre finner vi veldig sjeldent feil, forsikrer Lojana.

– Drar den ikke for langt

Når vi møter henne, er det få dager siden hun hadde sin årlige lønnssamtale med enhetssjefen sin.

– For å ha god samvittighet når jeg ber om lønnsøkning, tar jeg på meg nye arbeidsoppgaver og roller i løpet av året, sier hun.

I forkant av samtalen forhører Lojana seg alltid med sine nærmeste gruppeledere på laboratoriet. I disse samtalene forteller hun om hva hun har tenkt å søke om, og gir en begrunnelse om hvorfor. Så får hun tilbakemeldinger på om hva som er riktig å forvente, og om hun kan be om så mye ekstra.

– Jeg setter et realistisk mål og drar den ikke for langt. Men jeg ønsker ikke å legge meg på det laveste lønnsnivået heller, sier Lojana.

Kampanje

Har du riktig lønn? 

Sjekk om du har riktig lønn med vår årlige lønnsstatistikk, og få hjelp og gode råd til dine egne lønnsforhandlinger. 

En vinn-vinn-situasjon

Hva er det egentlig vi kan snakke om under lønnssamtalen?

Vi spurte Linn Guste-Pedersen som er rådgiver i Tekna Stat. I jobben deltar hun på mange medlemsmøter i statlig sektor, og her får hun mange spørsmål knyttet til lønnssamtalen.

– Mange lurer på om de kan forhandle om lønnen i en slik samtale, og om arbeidsgiver kan love en ny lønn. Slik er det ikke. Det er en samtale, ikke en forhandling, sier hun.

Til syvende og sist handler dette om lønnsutvikling over tid, påpeker rådgiveren.

– Resultatet av en lønnssamtale er ikke ny lønn, men en forventning om en gitt lønnsutvikling.

Likevel er lønnssamtalen veldig viktig, mener hun. For begge parter.

– Lønnssamtalen er en vinn-vinn-situasjon. Du som ansatt får konstruktive tilbakemeldinger og en pekepinn på hva som er realistisk å forvente i lønn. Dessuten bidrar den til å bevisstgjøre deg selv om din egen lønnsutvikling: Tjener du dårligere enn sidemannen, men jobber dobbelt så hardt, så fortjener du kanskje høyere lønn?

– Og for arbeidsgiveren din er det en fin arena å korrigere forventningene blant sine ansatte, sier Guste-Pedersen.

Som arbeidstaker bør du sjekke lønnskriteriene til virksomheten du jobber i, og knytte dine prestasjoner opp mot dem, råder hun.

– I staten har alle en lønnspolitikk som forteller hva som er viktig for lønnsutviklingen din. Det kan handle om velkjente kriterier som kompetanse, ansvar og innsats.

Teknas lønnspolitikk i fem trinn

  1. Det skal være kollektive lønnsforhandlinger lokalt.
  2. Lokale lønnsforhandlinger skjer med lokale tillitsvalgte i samråd med Tekna.
  3.  Etter at de har fremforhandlet en prosentpott, er det opp til arbeidsgiver å fordele midlene blant medlemmene.
  4. For at de individuelle vurderingene skal bli mest mulig riktige, er det viktig med lønnssamtaler.
  5. Her har du en samtale med din leder hvor dere vurderer ditt lønnsnivå.

Forventet lønnshopp 

– Jeg kom inn til lønnssamtalen og forventet en god prosent ekstra.

Det sier senior prosessingeniør Trine Johansen hos oljeselskapet Aker BP. Hun startet hos selskapet i 2014, rett før oljekrisa skylte over Norge. På grunn av omstendighetene – nedskjæringer kuttet blant annet 25 000 arbeidsplasser i bransjen – følte hun ikke at det var naturlig å be om høyere lønn de første årene.

– Jeg startet med en bra lønn, men hadde veldig lite lønnsutvikling de første årene.

Dette året syntes hun at bransjen og bedriften gikk så bra at det var på tide med et rykk.

I forkant av samtalen sjekket ingeniøren med Tekna-lederen i Aker BP om hvor god lønnen hennes var sammenlignet med kollegene. Deretter ba hun sjefen sin om en lønnssamtale.

– Jeg forberedte meg blant annet ved å samle tilbakemeldinger jeg har fått, og tenke gjennom hvilken kompetanse jeg sitter på, sier hun.

Under lønnssamtalen gikk de gjennom kriteriene for å kunne gå opp i lønnstrinn og hvordan hun oppfylte disse med konkrete eksempler. Argumentene skulle sjefen ta med seg videre til sine ledere.

Det hele gikk nokså knirkefritt, forteller hun.

– Det var en hyggelig samtale. Jeg følte jeg oppfylte kriteriene godt, og det var en veldig bra stemning hele veien, sier hun.

Bli medlem

Hos oss får du tryggheten med en sterk fagforening i ryggen og mange medlemmer sparer over 10 000 kr i året på våre avtaler. 

Fem tips til lønnssamtalen

Skal du i en lønnssamtale? Tekna-advokat Arve Vaale-Hallberg gir deg sine beste råd i denne artikkelen. Her er fem ting du bør tenke på:

  • Det er lett å føle seg ukomfortabel med å be om høyere lønn. Hvis du gruer deg, vær åpen om at det er vanskelig.
  • Si noe hyggelig og hold humøret oppe gjennom samtalen. Husk at en lønnssamtale ikke er noen interessemotsetning. En leder er som regel interessert i å premiere, men har sine budsjettrammer å holde.
  • Ikke tøm deg for alle argumentene med en gang. Porsjoner dem heller ut i løpet av samtalen. Her kan du tenke litt strategisk på hva det er smart å komme med underveis. Ha gjerne et godt argument på lur helt til slutt.
  • Før møtet bør du tenke gjennom din verdi for bedriften – hva du blir vurdert ut fra og hvordan du måles. Det kan handle om samarbeidsevner, fleksibilitet og kvaliteten på det du leverer. Det er viktig at du selv har tenkt gjennom dine resultater og utvikling.
  • Forbered deg på at du må svare på oppfølgingsspørsmål knyttet til informasjonen du legger frem. For eksempel om hvor mye overtid du har jobbet.