Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
ørgen Thomassen og Marius Tednes i verneutstyr foran en fabrikk

Det gikk ikke helt som håpet for Tekna-medlemmene Jørgen Thomassen og Marius Tednes, som jobbet med pilotanlegget for CO2-fangst fra avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud (Reportasjebilde fra 2019).

Leder i Tekna Klima: – Smått at Fortum Oslo ikke er med

Sist mandag ble det kjent at regjeringen satser på fullskala karbonfangst og lagring ved Norcems sementfabrikk i Brevik, men samtidig at Fortum Oslo varme ikke får støtte til sitt anlegg før de selv skaffer 3,8 milliarder kroner. Leder i Tekna Klima, Rasmus Benestad, som selv er klimaforsker, mener begge anlegg burde fått full finansiering.

Regjeringens klarsignal for å gjennomføre karbonfangst og lagring fra sementfabrikken til Norcem i Brevik vil ha en stor betydning, sier leder av Tekna Klima, Rasmus Benestad.

EU har nettopp forsterket sitt klimamål fra 40 prosent til 55 prosent utslippskutt innen 2030. Benestad tror vi kan få bukt med klimautslippene hvis vi samtidig øker energiproduksjon knyttet til fornybare energikilder og reduserer produksjon av fossil energi.

Klar for det grønne skiftet

rasmus benestad
Leder i Tekna Klima, Rasmus Benestad mener Norge burde tatt seg råd til å satse på to anlegg helt fra starten i CCS-prosjektet.

Av den totale investering på 25,1 milliarder kroner vil Staten ta 16,8 milliarder av regningen for CCS fra Norcem i Brevik, opplyste statsminister Erna Solberg på pressekonferansen 21. september.

– Karbonfangst og lagring er en viktig del av løsningen. Det er mange prosjekter rund omkring i verden, og den største satsingen skjer i Kanada. Regjeringens «Langskip»-prosjekt er et viktig vedtak for at Norge skal kunne være ledende i denne utviklingen og satse på de nye mulighetene det gir. Jeg tror dette vil gjøre det lettere for norsk offshorenæring å tilpasse seg det grønne skiftet, sier Benestad.

–  For norsk petroleumsnæring er dette ein viktig milepæl –  vi startar karbonfangst og lagring i stor skala. Sjølv om det grøne skiftet for lengst er i gang med elektrifisering av sokkelen  mellom anna, er dette eit nytt stort steg. Vi kjem i gang med Northern Lights, lagringsdelen av Langskip. Dette vil medføre mange nye arbeidsplassar og teknologiutvikling. Petroleumsindustrien i Noreg har vore gjennom mange teknologiløft. Vi har utvikla teknologi som mange trudde var umogeleg, horisontalboring på Troll med mer. No står vi foran eit nytt løft og dette SKAL vi klare, sier Lars Olav Grøvik, leder for Tekna olje og gass.

– Vi skulle gjerne sett at også Klemetsrud vart beslutta, men dette er ein god start, det er rett og slett ein gledens dag for oss teknologar i petroleumsindustrien, sier Grøvik.

Klemetsrud pilot for andre byer

Rasmus Benestad  er kritisk til at ikke også Fortum Oslo varme fikk økonomisk støtte til sitt fullskalaprosjekt. Han tror at anlegg som Fortum Oslos kan være en pilot for veldig mange byer i verden og på den måten være et skritt i retning å redusere CO2-utslipp også lokalt.

– Det haster med å få ned CO2-konsentrasjonen i atmosfæren. Jeg er ikke alltid overbevist om at analytikere og konsulenter har en dyp forståelse av situasjonen, der det vesentlig handler om teknologi og klima, sier Benestad og viser til at regjeringen støtter sin beslutning på en rapport fra et konsulentselskap innen samfunnsøkonomi.

– Sett i global sammenheng blir det å satse litt smått, sier Benestad som spør om hvorfor ikke Norge med så mange penger på bok kan satse på begge anleggene, og nyte godt av stordriftsfordelene det kunne gi.  

– Men man vet aldri hvor fremtiden vil bringe oss og det vil alltid være en risiko å satse på noe nytt og en risiko å fortsette som før, i en verden som stadig vekk endrer seg.  

Les om CO2-fangst på Klemetsrud.

Jobber for Klemetsrud

Også Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg er klar i sin tale. Hun advarer regjeringen mot å senke ambisjonene for norsk CCS, og opplyser at Tekna vil arbeide for at Stortinget forbedrer den statlige delen av finansieringen til Klemetsrudanlegget gjennom budsjettbehandlingen i høst.  

– Tekna mener det er en dårlig ide å ekskludere søppelforbrenningsanlegget på Klemetsrud fra prosjektet. To karbonfangstanlegg fra start gir nødvendig robusthet i verdikjeden, spesielt i de første, kritiske årene før driften er stabil på de nye anleggene, sier hun.