5 grunner til at CCS kan feile

– Det fins en risiko for at det vil gå an å lure systemet.