– Hvorfor gjør ikke flere kvinner som disse?

Selv om kvinneandelen i Tekna har økt til det dobbelte på litt over 20 år, er det fortsatt tydelige forskjeller i utdanningsretninger for kvinner og m...