Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Lars Olav Grøvik

VIL HA MER BREDDE: Lars Olav Grøvik forteller at Tekna vil jobbe for mer bredde i yrkes-Norge. Foto: Mikkel Moe.

Kvinner er mer utdannet enn menn i Norge neste år

Men i Tekna-fagene er forskjellene fortsatt stor.

De siste årene har antall kvinner med lang utdanning (4 år eller mer) steget jevnt og trutt, og SSB forteller at de tror kvinner for første gang tar igjen menn i 2023.

Menn hadde så vidt en større andel med lang utdanning på universitets- og høgskolenivå i 2020 – henholdsvis 10,9 prosent av menn og 10,3 prosent av kvinner.

Kvinnene haler imidlertid innpå. Går vi tilbake til 2010 så hadde 5,7 prosent av kvinnene en lang utdanning på universitets- og høgskolenivå, mens tilsvarende tall for menn var 8,5 prosent.

SSB: – Tar igjen menn i 2023

Dette er en utvikling som har fortsatt, i noenlunde samme tempo hele veien.

  •  Siden 2015 har andel kvinner med lang høyere utdanning steget med 0,4 prosentpoeng hvert år (fra 8,3 i 2015 til 10,3 i 2020).
  • Siden 2015 har andel menn med lang høyere utdanning steget med 0,2 prosentpoeng (ca.) hvert år (fra 10,0 i 2015 til 10,9 i 2020).

– Basert på at denne utviklingen fortsetter, kan vi anta at en like stor andel kvinner som menn (11,5) har lang høyere utdanning i 2023. Dette er ingen sikker spådom, men i og med at trendene forlenges ganske kort fram i tid og tendensene har vært ganske stabile de siste årene, kan vi antyde dette, sier SSB til Tekna.

Stor forskjell i tekniske fag

Men i Tekna-yrkene er fortsatt forskjellen stor. 70 prosent menn, og 30 prosent kvinner totalt har lengre høyere utdanning (2020). Dette er tall for naturvitenskapelige, håndverksfag og tekniske fag. I 2013 sto kvinnene for omtrent 26 prosent, så andelen er økende.

Likevel ser vi at i 2013 var det 48 705 flere menn enn kvinner med denne typen utdanning, mens det i 2020 er 53 412 flere menn enn kvinner med lengre høyere utdanning. 

Går vi dypere ned i tallene ser vi at forskjellen minker desto yngre grupper vi ser på, mens forskjellen mellom menn og kvinner i alderen 50-59 år er 32 prosentpoeng, så er tilsvarende forskjell i gruppen 20-24 år bare 8 prosentpoeng, i favør mennene. 

– Vi må sikre bred rekruttering

President i Tekna, Lars Olav Grøvik synes det er et godt tegn at forskjellen på kjønnene minker desto yngre aldersgrupper man ser på.

– Vi er for flere kvinner inn i Tekna-fagene. Og vi synes det er positivt at de yngre aldersgruppene er mer likestilte, med økende kvinneandel dess yngre man er. Samme mønster ser vi blant våre medlemmer, dess yngre, jo likere kvinneandel. Dette er bra og jeg håper denne utviklingen fortsetter, sier han.

For å få flere kvinner til å velge Tekna-yrker er det viktig med tidlig innsats. Fokus på realfag i barnehage, grunnskole og videregående opplæring forteller Grøvik.

– Det er videre viktig med synlige kvinnelige rollemodeller. Tekna har mange flinke kvinnelige medlemmer som vi er opptatte av å synliggjøre og løfte frem, sier han.

– Vi må fortsette jobben med å sikre bred rekruttering. legger han til.

Graf utdanning