Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
folk i klatrepark

Her er alle Tekna-medlemmene i EmLogic i en klatrepark. Mannsdominansen forklares med få kvinner innen elektronikk-utvikling. Bak fra venstre: Eirik Forthun Kile, Andreas Tornes, Santiago Palomino, Kim Østenfor Spildrejorde, Carl Peder Jansen, Andre Firing og Nikolai Overaae. Foran fra venstre: Espen Tallaksen, Joakim Østensen, Michal Koziel, Kristian Homdrom og Karl Emil Sandvik Bohne.

Elektronikk-eksperter fristes av «fair» modell

Teknologi-selskapet EmLogic har gått fra 1 til 23 ansatte i et marked med underskudd på fagkompetanse. Daglig leder Espen Tallaksen sier at en «fair» modell har bidratt til større vekst enn planlagt.

EmLogic jobber med programmerbar elektronikk i innebygde systemer, også kalt elektronikksystemer.  Styring av solpaneler for satellitter og ultralyd-utstyr er to eksempler på formål.

– Vi hadde jo som mål å være 15 ansatte i løpet av 2021, og fikk da en del skeptiske kommentarer, men det ble faktisk 19. Det er her modellen vår kommer inn, sier Tekna-medlem og daglig leder Espen Tallaksen.

Selskapets egen «Fair»-modell

Han viser til selskapets egen «Fair»-modell.

– Modellen det refereres til er aller mest det rundt eierskap, bonus og andre gode ordninger, samt det faglige. Det sosiale også selvfølgelig, men det er jo mer likt de fleste andre.

EmLogic fordeler eierskapet etter det de anser som en «fair» modell.

– Vi tilbyr alle ansatte en vesentlig eierandel. Ikke bare «nøkkelpersoner» eller de aller første, men faktisk alle. Det blir litt færre aksjer for de som ansettes i 2022, men ikke kjempestore forskjeller slik det normalt er. «Fair» er et viktig ord i EmLogic.

Les også De unge dominerer IT-næringen

Overskudd blir bonus

Bonusen blir jevnt fordelt mellom alle de ansatte.

– Vi har fokus på «fair» også med hensyn på lønnsordninger, slik at vi for eksempel kompenserer for merreisetid for de som må jobbe hos kunder lenger av gårde. Ikke minst så har vi også en bonusordning der 1/3 av resultatet gis i bonus – proporsjonalt med lønn og tilstedeværelse – uten noen spesielle ordninger for noen, sier teknologi-gründeren.

Fellesskap fremfor splittelse

Han mener at «fair»-modellen for lønn og eierskap innvirker positivt på det faglige. Han bruker «fair» på engelsk og ikke rettferdig på norsk, fordi det det norske assosieres for mye med millimeter-rettferdighet.

– Jeg tenker da spesielt på at en bonus uten individuelle ordninger gir incentiver til godt samarbeid. Her mister man ikke bonus ved å hjelpe andre. Ingen tenker på sitt eget beste. Incentiver bør bidra til fellesskap fremfor splittelse. Vi har et klart mål om å bli ledende innenfor vårt felt i løpet av kort tid, og det i seg selv trigger jo mange, men det er samarbeid som skaper fremskritt.

Les også: Hva tjener en ingeniør

Leveringsproblemer og metodikk skaper mer oppdrag

Mangel på mikrochiper har skapt mer arbeid for EmLogic.

– Mangel på mikrochiper har bidratt til at flere systemkritiske elektroniske komponenter ikke finnes på lager. I en del tilfeller må utilgjengelige komponenter byttes ut med nye komponenter som finnes på lager, og så må vi sørge for endring av elektronikken og at ny software styrer ny hardware. Vårt fag er elektronikkutvikling og vi sitter midt i digitaliseringen. Den største grunnen til mye oppdrag er allikevel en sterk satsing på kompetanse og metodikk.

Forventer vedvarende teknologi-vekst

Tallaksen ser ingen slutt på den sterke teknologi-veksten som har skapt et underskudd på både IKT- og elektronikk-eksperter.

– Vi har ennå ikke sett den bratteste stigen for teknologi-veksten, og jeg ser ikke når det vil kunne avta. Både privatpersoner og bedrifter tar i bruk stadig nye former for digitalisering, automatisering og teknologiforbedring generelt. Alt mulig kobler seg på internett og andre kommunikasjonsløsninger, hvorav vi jobber mest mot industrien innen eksempelvis medisin, offshore og space.

– Det er kun én kvinne blant 23 ansatte i EmLogic. Hva er årsaken til det?

– Det er dessverre relativt få kvinner som søker seg til teknologi-utvikling, og innen elektronikk-utvikling - både på hardware og hardware-nær programmering – er det enda færre. Det burde egentlig ikke være noen grunn til det ettersom dette er kjempeinteressante yrker som egner seg like godt for kvinner som for menn, sier Tallaksen.