Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Mann med henda i kors

Det har vært en bratt stigning i antall kollegaer og arbeidsoppgaver for Data Scientist og Tekna-medlem Aleksander Hyggen Haarstad.

De unge dominerer IT-næringen

Tekna-medlem Aleksander Hyggen Haarstad (28) er Data Scientist i kryptobørsen Firi som er blant Norges raskest voksende Tekna-bedrifter. Han er en del av en ung trend innen IT-næringen.

Den norske kryptobørsen Firi gikk fra null til nærmere 60 heltidsansatte i løpet av fjoråret. Selskapet gikk også fra rundt 10 000 kunder ved begynnelsen på 2021, til over 140 000 kunder i dag. Årets mål er å øke til en halv million gjennom en ekspansjon til Sverige og Danmark. 

– Kompleksiteten og prosjektene i organisasjonen har vokst i takt med ekspansjonen. Da jeg startet i fjor så var jeg den første tilknyttet data-avdelingen. Data er utrolig viktig for oss i Firi og vi er stadig på utkikk etter dyktige folk med bakgrunn fra datavarehus, dataanalyse, statistikk og ulike fagområder innen kunstig intelligens. Selv motiveres jeg av en fast-paced kultur hvor det er mye som skjer og det er gode utsikter for å kunne ta del i spennende prosjekter, sier Aleksander Hyggen Haarstad, Data Scientist i Firi og Tekna-medlem.

Traff med utdanningen

I en ny artikkelserie ser Tekna Magasinet nærmere på vekstbedrifter med Tekna-medlemmer. Vi har spurt oss selv om hvor de nye jobbene skapes for teknologer og naturvitere.  Svarene har vi funnet i en dataanalyse av alle landets arbeidsgivere med Tekna-medlemmer. 

– Min akademiske bakgrunn er fra NTNU i Trondheim der jeg startet på sivilingeniørstudiet Kybernetikk og Robotikk, før jeg gjorde et noe utradisjonelt bytte til Industriell Økonomi og Teknologiledelse. Hittil har jeg i stor grad truffet med utdanningen og arbeidsoppgavene i Firi. Bakgrunnen har ført til at jeg har den tekniske tyngden inn i rollen som Data Scientist, samt ledelse og prosjektstyring i min midlertidige rolle som produktleder, sier Haarstad.

Sterk jobbvekst i IT

Haarstad har en teknologiretning i datateknologi med fordypning i kunstig intelligens. Nye jobbtall fra SSB (se tabell nederst) viser at IT-yrkene fortsetter den mangeårige sterke veksten. Nett- og multimediautviklere har aller høyest årlig prosentvis vekst blant Tekna-yrkene. Programvareutviklere, systemanalytikere/-arkitekter og andre programvare- og applikasjonsutviklere er tre andre store IT-yrker med sterk vekst. Haarstads interesse for kryptovaluta har sin bakgrunn i de teknologiske utfordringene og mulighetsrommet.

– Interessen for blokkjede og kryptovaluta startet før studiene i Trondheim. Jeg ble fascinert av at et teknisk vanskelig problem var løst, nemlig et betalingssystem uten en tredjepart som må verifisere transaksjoner. Jeg begynte ikke å investere før ut i studiene, noen år etter at jeg fikk interesse for aksjemarkedet. I kryptomarkedet er det forståelsen av ny teknologi og utfordringene teknologien ønsker å løse som er i førersetet. Det er derfor jeg foretrekker teknologi og due-diligence innen kryptoverdenen.  

De unge dominerer IT-næringen

Med sine 28 år er Haarstad en del av en ung IT-trend innen Tekna-yrkene. Blant ti Tekna-yrker med over halvparten av lønnstakerne under 40 år, ligger tre IT-yrker på topp med høyest prosentandel unge. I motsatt ende er det sivilingeniører innen petroleum som har lavest andel unge lønnstakere, utenom i lederyrker. Blant 58 000 sysselsatte innen IT-tjenester er 52 prosent under 40 år. Andelen unge har økt hvert år siden 2016, og den største økningen var i fjor.

Avviser spekulativ boble

Kryptovaluta er et av flere eksempler på nyvinninger som unge har vokst opp med, mens det gjerne fremstår som mer kryptisk for mange eldre. Kjell Inge Røkke skrev et aksjonærbrev da han og Aker gikk inn i kryptovaluta i fjor. Der sammenlignet han dagens kryptovaluta med internett på 1990-tallet. Røkke skisserte tre alternative scenarier for Bitcoin:

  • Spekulativ boble
  • Erstatter for gull som reservevaluta 
  • Grunnpilar i verdens fremtidige økonomiske arkitektur

– Jeg har vanskeligheter for å se at bitcoin er en spekulativ boble. Bitcoin har en sentral verdi og formål, noe som er kritisk for en kryptovaluta. Bitcoin har vist seg å være bygd opp av en sikker og pålitelig infrastruktur som gjør den godt egnet til å bli sentral i fremtidige betalingsnettverk.

– En lovende løsning åpner muligheter for at du kan få utbetalt lønn hver time

Det jobbes stadig med å løse dagens utfordringer som eksempelvis skalerbarhet. En lovende løsning er Lightning Network, der det åpnes muligheter som eksempelvis at du kan få utbetalt lønn så ofte som hver time grunnet rimelige transaksjoner, sier Haarstad.

Bitcoin-kursen halvert

Bitcoin-kursen nådde toppen i november i fjor, og er siden mer enn halvert.

– Vi har i det siste sett makrokorreksjoner på tvers av ulike markeder og spesielt innen teknologimarkedet der inflasjon er en faktor. Kryptomarkedet er intet unntak og når usikkerheten blir til frykt, realiserer investorer for å sikre seg. Bitcoin er for mange et temperaturmål av markedet og påvirker dermed store deler av kryptomarkedet. Når et så fritt og tilgjengelig marked beveger seg, så skjer det raskt og det gir større utslag, eller volatilitet, sier Haarstad.

Tallene for neste kvartal finner du i artikkelen: Ny topp for IT-jobber