Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Stian Westbye og Lars Olav Grøvik

BEKYMRET: Stian Westbye og Lars Olav Grøvik er bekymret for eldrebølgen som er på vei. Foto: Sondre Tallaksrud.

– Utfordringen med eldrebølgen må bekjempes med teknologer

– Det kommer til å bli mange jobber for teknologer innen helse fremover, mener Tekna-president Lars Olav Grøvik.

Ifølge SSB er det flere eldre (65+) enn unge (0-19) i 2030, og det vil bare øke. Antallet personer som er 70 år eller mer øker fra dagens 670 000 til rundt 1,4 millioner i 2060. Det betyr at hver femte person vil være over 70 år i 2060, mot dagens én av åtte.

– Det handler om å finne løsninger som kan gjøre hverdagen litt enklere og bidra til en følelse av mestring

Økningen blir spesielt sterk blant de som er 80 år eller mer. Mens antallet som er over 80 år vil tredobles før 2060, vil antallet som er over 90 år nær femdobles. Vi får også en kraftig økning av innvandrere i de eldre aldersgruppene. Hver fjerde innvandrer i Norge i 2060 vil være 70 år eller mer.

– Det er ingen tvil om at det vil bli et større trykk på helsevesenet i årene som kommer, og det er dermed viktig at vi utvikler helseteknologiske løsninger som imøtekommer behovene på en tilstrekkelig god måte.

Det sier Stian Westbye, som er innovasjonsrådgiver ved innovasjonssenteret i4Helse i Grimstad.

– På den måten vil man kunne legge opp til at flere kan bo lenger hjemme. Vårt arbeid med å være koblingsboksen mellom aktørene og fasilitere for utvikling og testing er dermed veldig viktig for at vi potensielt utvikler helsenæringen i Norge, og bidrar til at vi treffer med de løsningene som kommer, sier han.

– Det handler om å finne løsninger som kan gjøre hverdagen litt enklere og bidra til en følelse av mestring, sier Westbye.

Senter som alle kan bruke

Innovasjonssenteret har blant annet ulike test-fasiliteter, møterom, en visningsarena for velferdsteknologi, samtidig som Grimstad kommune har hjemmehelsetjenesten og fysio/ergoterapi tjenesten på bygget.

– Når det gjelder test-fasilitetene, så har vi en brukertestlab, boligsimulator og en VR-lab. Brukertestlaboratoriet kan brukes for å teste et løsningsbrukergrensesnitt, grafisk utforming og annet. Her kan man gjøre gode opptak for videre utvikling og man kan ha observatører som ser hvordan testen går, sier han.

Boligsimulatoren inneholder to leiligheter med kjøkken, stue, soverom og bad. Her har man mulighet til å teste ut løsninger som blant annet kan benyttes i hjem, men det er kun fantasien som setter grenser for hva man kan teste.

– Her får man testet løsninger i et ikke-klinisk miljø, slik at man kan optimalisere løsningen før det på et senere tidspunkt skal ut på markedet. Her har man også mulighet til å gjøre gode opptak av testen og scenarioene som utspiller seg inne i leilighetene, sier Westbye.

TILRETTELEGGER HVERT ROM: På innovasjonssenteret har man mulighet til å teste ut ny teknologer på alle mulige rom, her er badet som står til rådighet for dem som måtte ønske det. Foto: Sondre Tallaksrud.

Trenger god samnhandling mellom teknologer og helse

Tekna-president Lars Olav Grøvik mener utfordringen med eldrebølgen må bekjempes av teknologer.

– Det er soleklart at det blir behov for flere teknologer i helse i årene fremover. Vi har en aldrende befolkning og vi har en stor økning i personer som kan klare seg selv hjemme, med litt tilpassing.

– Og her er et senter som i4helse veldig nyttig. Man trenger slik teknologi og det er her Tekna-medlemmene, med sin unike kompetanse, kommer inn.

– Det kan bli enda bedre samhandling mellom teknologer og helsesektoren enn det vi har i dag, her er det et stort potensiale, sier Grøvik.

– Tror du vi kan løse utfordringen med eldrebølgen?

– Vi har ikke noe valg, vi må løse dette, og jeg tror vi klarer det.

– Det viktigste er å tilrettelegge for at folk kan klare seg lengre hjemme, jo flere som klarer det, desto bedre er dette for helsevesenet. Det vil komme roboter og, men jeg tror det er i de små løsningene potensialet ligger.

– Også studenter kan med fordel ha et ekstra øye på denne retningen faglig, her kommer det nok mye jobber fremover, sier han.