Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Nærbilde av Sigurd Harstad utenfor et bygg

Leder av Teknas studentutvalg Sigurd Harstad er veldig glad for at Tekna for første gang har undersøkt hva studenter tjener i relevante sommerjobber, og nå kan gi en lønnsveiledning ut fra hvor langt du er kommet i studiet.

Dette bør du tjene i sommerjobben

For første gang har Tekna gjort en lønnsundersøkelse blant studentmedlemmer som har hatt relevant sommerjobb. Tallene er basert på hva 1348 studenter med relevant sommerjobb hadde i timelønn sommeren 2019.

Teknas begynnerlønnsanbefaling er blitt stadig mer kjent og benyttet av studenter på de ulike lærestedene i overgangen til deres første jobb, sier leder av Teknas studentutvalg Sigurd Harstad.

Han forteller at det nå er stadig flere studenter som også etterlyser en tilsvarende pekepinn om hva de kan forvente å tjene i relevante sommerjobber. Teknas jurister får også slike spørsmål når de snakker med studenter om arbeidskontrakter.

Dette er noe av bakgrunnen for at Tekna for første gang har gjennomført en undersøkelse om hva studentmedlemmer tjener i relevant sommerjobb.

Heller faktabasert enn rykter

Tallene er basert på hva 1348 studenter med relevant sommerjobb hadde i timelønn sommeren 2019. Utvalget er gjort blant studenter som er 30 år eller yngre og er i sitt 2.-5. studieår.

I tabellene under kan du se tallene for gjennomsnittlig timelønn og median timelønn sommeren 2019 og framskriving av timelønn for sommerjobb i 2020. Hadde du for eksempel studert ett år, var gjennomsnittslønnen 200 kr timen i 2019, mens de som hadde studert fire år hadde 227 kroner i snitt. Framskrevet i forhold til begynnerlønnsanbefalingen, betyr det at tilsvarende tall for kommende sommer bør være rundt 207 og 236 kroner.

Rådgiver i Tekna Privat, Katrine Olsson minner om at veiledningen for timelønn i sommerjobb i 2020 ikke er noen fasit. – Tallene er ingen tariff, men et gjennomsnitt/median for alle sektorer, bransjer og arbeidsoppgaver, sier hun.

Timelønn sommerjobb 2019

FULLFØRER MASTER TIMELØNN GJ.SNITT KR TIMELØNN MEDIAN
2020 (studert 4 år) 227 230
2021 (studert 3 år) 215 212
2022 (studert 2 år) 201 197
2023 (studert 1 år) 200 193

Veiledende timelønn i sommerjobb i 2020

FULLFØRER MASTER TIMELØNN GJ.SNITT KR TIMELØNN MEDIAN
2021 (studert 4 år) 235 238
2022 (studert 3 år) 223 220
2023 (studert 2 år) 208 204
2024 (studert 1 år) 207 200

– Selv om tallene ikke er noen fasit, er det bedre å ha innsamlede data å basere seg på enn hva du hører andre har tjent i sommerjobber, sier Sigurd Harstad. Selv om det selvfølgelig ikke bare er lønn som teller, men også type bedrift, hvor interessante arbeidsoppgaver du får, og kanskje framtidige arbeidsmuligheter, kan undersøkelsen hjelpe studenter til å ta bevisste valg i forhold til sommerjobb.

Viser verdien av fagforening

– Mange studenter lurer på hva en fagforening kan gjøre for dem. Når Tekna gjennom slike undersøkelser kan bidra med gode råd og veiledning før yrkeslivet starter, tror jeg mange skjønner verdien av en fagforening på individnivå, sier Sigurd Harstad.

– Gjennom undersøkelsen ønsker vi også å se om utdanning lønner seg underveis mens du er student. Selv om det er store variasjoner, ser vi klare indikasjoner på at du som student tjener mer jo lenger du er kommet i studiet. Det er imidlertid vanskelig å se på forskjell mellom privat, statlig og kommunal sektor. Vi har ganske godt tallgrunnlag fra privat sektor, mens antall svar fra de andre sektorene er for få til å kunne si noe konkret om forskjeller. Dette bekrefter Katrine Olsson.

– Blir tallene gode nok fremover, kan analysen kanskje utvides til sektorer og bransjer også, sier hun.

Sigurd Harstad takker studentene som har svart på undersøkelsen.

– Vi er helt avhengig av stor svarprosent hvis undersøkelsen skal ha en verdi. Denne første undersøkelsen er en god start som jeg håper vi kan bygge videre på. Harstad håper undersøkelsen kan bli et godt benyttet tilbud for studentmedlemmene i Tekna i årene fremover.

 

Les også: Attraktiv blant studenter – 1300 søkere til 100 sommerjobber