Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Portrett av Rebekka Lie i Tekna T-skjorte

Leder av Teknas studentutvalg Rebekka Lie, er bekymret for dem som har mistet sommerjobben på grunn av koronakrisen, men anbefaler uansett å ta en titt på Teknas sommerlønnsanbefaling.

Sommerjobb – dette bør du tjene

Er du blant de heldige som har fått tilbud om relevant sommerjobb, og lurer du på hva du bør tjene, så sjekk Teknas anbefalinger. Tallene er basert på hva 1348 studenter med relevant sommerjobb hadde i timelønn sommeren 2019.

For de som har fått tilbud om relevant sommerjobb anbefaler jeg å sjekke Teknas sommerlønnsanbefaling. Den er basert på en undersøkelse blant våre medlemmer og vår begynnerlønnsanbefaling. Her får du en god indikasjon på hva du kan forvente i lønn ut fra hvor langt du er kommet i studiet. Det sier leder av Teknas studentutvalg Rebekka Lie.

I disse dager er hun likevel mest bekymret for mange studentmedlemmer som har har mistet sommerjobben på grunn av koronakrisen.

–  De vil miste både nødvendig inntekt og relevant arbeidserfaring, sier Rebekka Lie, som mener at regjeringen må utarbeide en løsning for å ivareta disse studentene.

Ikke krav, men anbefaling

Det var første gang i fjor at Tekna gjennomførte en undersøkelse om sommerjobblønn. Noe av bakgrunnen var at Teknas jurister ofte får slike spørsmål når de snakker med studenter om arbeidskontrakter. Tallene er basert på hva 1348 studenter med relevant sommerjobb hadde i timelønn sommeren 2019. Utvalget er gjort blant studenter som er 30 år eller yngre og er i sitt 2.-5. studieår.

Jobbsøking for studenter

CV, intervju og lønn. Alle våre beste tips, inkludert anbefalt sommerlønn og begynnerlønn etter studiene.

I tabellene under kan du se tallene for gjennomsnittlig timelønn og median timelønn sommeren 2019 og framskriving av timelønn for sommerjobb i 2020. Hadde du for eksempel studert ett år, var gjennomsnittslønnen 200 kr timen i 2019, mens de som hadde studert fire år hadde 227 kroner i snitt. Framskrevet i forhold til begynnerlønnsanbefalingen, betyr det at tilsvarende tall for kommende sommer bør være rundt 207 og 236 kroner.

Rådgiver i Tekna Privat, Katrine Olsson minner om at veiledningen for timelønn i sommerjobb i 2020 ikke er noen fasit. – Tallene er ingen tariff, men et gjennomsnitt og median for alle sektorer, bransjer og arbeidsoppgaver, sier hun.

Timelønn sommerjobb 2019

FULLFØRER MASTER TIMELØNN GJ.SNITT KR TIMELØNN MEDIAN
2020 (studert 4 år) 227 230
2021 (studert 3 år) 215 212
2022 (studert 2 år) 201 197
2023 (studert 1 år) 200 193

Veiledende timelønn i sommerjobb i 2020

FULLFØRER MASTER TIMELØNN GJ.SNITT KR TIMELØNN MEDIAN
2021 (studert 4 år) 235 238
2022 (studert 3 år) 223 220
2023 (studert 2 år) 208 204
2024 (studert 1 år) 207 200

 

Rebekka Lie understreker også at dette er anbefalinger, og ikke krav, men at mange faktorer spiller inn i valg av sommerjobb, som faglig utbytte, arbeidsoppgaver, arbeidskultur, størrelse på bedrift, og eventuelle andre goder.

Viser verdien av fagforening

– Det er viktig at Tekna utarbeider en sommerlønnsanbefaling, både for å gi den enkelte en god pekepinn i valg av relevant sommerjobb, men også for å vise verdien av å være fagorganisert, sier Lie som opplever at mange studenter lurer på fordelene ved å være med i en fagforening.

– Jeg tror sommerlønnsanbefalingen vår bidrar til at flere ser godene du får som fagorganisert.

Tekna Student ønsker gjennom undersøkelsen også å se om utdanning lønner seg underveis mens du er student.  

– Selv om det er store variasjoner, er det klare indikasjoner på at du som student tjener mer jo lenger du er kommet i studiet. Det er imidlertid vanskelig å se på forskjell mellom privat, statlig og kommunal sektor. Tallgrunnlaget fra privat sektor er ganske bra, mens antall svar fra de andre sektorene er for få til å kunne si noe konkret om forskjeller.

Dette bekrefter Katrine Olsson. – Blir tallene gode nok fremover, kan analysen kanskje utvides til sektorer og bransjer også, sier hun.

Rebekka Lie oppfordrer alle til å delta i undersøkelsene fremover, slik at Tekna kan utvikle fellesgodet.

–  Vi er helt avhengige av en god og bred svarrespons for å utarbeide sommerlønnsanbefalingen. Målet er å utvide sommerlønnsanbefalingen, og gjøre den sektor- og bransjespesifikk. Da trenger vi høyere svarprosent.  

Studentlederen anbefaler også alle å ta kontakt med Teknas jurister for gjennomlesing av arbeidskontrakt før signering. –  Da forsikrer du deg om at alt er i orden.

Bli medlem

Du får to forsikringer inkludert, sparer mye penger på våre fordeler og kan treffe andre på våre sosiale og faglige arrangementer.