Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
nærbilde kvnne i blå kjole

Tekna-medlem Anette Broch Mathisen Tvedt har gått fra oljeleting til mineralleting, og fra å være ansatt til å bli gründer. Foto: ADEPTH Minerals

Går fra oljeleting til mineralleting

Tekna-medlem Anette Broch Mathisen Tvedt har gått fra oljebransjen til å bli gründer av ADEPTH Minerals. Målet er å utvinne mineraler på den norske havbunnen fra rundt 2030.

I 2020 jobbet Anette Broch Mathisen Tvedt på det sjuende året med oljeleting for Petrolia NOCO, men så skjedde det noe uventet. Tvedt er geolog med doktorgrad fra Universitetet i Bergen.

– Jeg skulle først være med som et ordinært styremedlem i et nystartet ADEPTH Minerals. Men så vokste det frem et ønske om å medvirke til oppbyggingen av en helt ny næring i Norge, og det endte med at plutselig var jeg medgründer og administrerende direktør i selskapet.

Beslutning til våren

Regjeringen la nylig frem en konsekvensutredning som blir viktig når Stortinget til våren skal ta en avgjørelse om utvinning av dyphavsmineraler. Det grønne skiftet har skapt et økt behov for utvalgte grunnstoffer, som blant annet litium, kobolt, nikkel, mangan, og for enkelte sjeldne jordarter. Slike mineraler og sjeldne jordarter brukes blant annet i mobiltelefoner, vindmøller, elektriske biler og solcellepaneler.

Havbunnsmineraler inngår i regjeringens satsing Grønn Plattform som ble lagt frem 21. desember. Adepth Minerals ser veldig positiv på at deres prosjekt "Havbunnsmineraler - Akselerer energiomstillingen" er tildelt 70,8 millioner kroner. 

Innholdet av metaller i sulfider og manganskorper fra norsk sokkel er høyere enn i prøver fra andre steder i verden, ifølge Oljedirektoratet. Utredningsområdet for norske dyphavsmineraler er vist i kartet nedenfor:

Kart over havområde
Kart over forslag til åpningsområde

 

Energiomstillingen krever tilgang til kritiske mineraler

– Energiomstillingen er avhengig av sikker tilgang til kritiske mineraler og at disse er utvunnet på best mulig måte. Gruvedrift er ofte assosiert med negative ord relatert til forurensing og dårlige arbeidsforhold, mens batterier og vindmøller er grønt. Men vi er avhengige av mineraler for å kunne produsere batterier og vindmøller, og da må vi utrede alle muligheter for å finne de beste løsningene for næringen, og det er dette vi er i gang med nå, sier Tvedt.

Analysene Oljedirektoratet, UiB og NTNU har gjort i utredningsområdet viser sulfidavsetninger med høyt innhold av kobber, sink og kobolt, og for manganskorpene vises også innhold av sjeldne jordarter. Sulfidavsetningene er funnet langs den vulkanske Mohns- og Knipovitch-ryggen mellom Jan Mayen og Bjørnøya. Manganskorper er påvist flere steder langs Vøringsutstikkeren og rundt Jan Mayen.

– Høyere konsentrasjoner av mineraler på havbunnen enn på land kan gi drivverdige forekomster fra mindre områder på størrelse med et par fotballbaner. Vi mener at ny teknologi, kombinert med eksisterende teknologi utviklet for olje- og gassindustrien, vil kunne gi utvinning av slike forekomster med mindre miljøavtrykk på havbunnen, enn for utvinning av tilsvarende mineraler på land, sier Tvedt.

5 personer ser på mineralprøver
Kolleger i ADEPTH Minerals ser her på den første kjernen fra Mohnsryggen hos Oljedirektoratet. Fra venstre ser vi Anette Broch Mathisen Tvedt, Jon Inge Pedersen, Alden Denny, Bjarte Hellevang og Werner Svellingen. Foto: ADEPTH Minerals

Kritiske miljøorganisasjoner

Olje- og energidepartementet mener at åpning for kommersiell utforskning av dyphavsmineraler vil gi viktige svar om miljøpåvirkning, utvinnbare ressurser og videreutvikling av teknologier, ifølge en artikkel i E24. Miljøorganisasjonen WWF Verdens naturfond er kritisk:

– Her er statsminister og leder for det internasjonale havpanelet, Jonas Gahr Støre, på dypt vann når regjeringen i det hele vurderer å åpne for gruvedrift på havbunnen. Norge bryter med dette med bærekraftig og kunnskapsbasert havforvaltning, som vi tidligere har vært anerkjent for internasjonalt, har generalsekretær Karoline Andaur uttalt til E24.

Norge har særegne fortrinn

Tvedt fremhever at Norge har verdens beste forutsetninger for bærekraftig utvinning av mineraler på havbunnen.

– Vi har et utredningsområde der data så langt innsamlet viser høyere konsentrasjon av visse elementer enn i prøver fra andre steder på land. Vi er ledende i verden på utvinning av olje og gass fra store havdyp, og denne kompetansen er overførbar til utvinning av mineraler på store havdyp. I tillegg har vi mange godt drevne gruver på land, vi har høy bevissthet rundt miljøpåvirkning, og vi har også god regulatorisk erfaring fra utvinning av naturressurser. 

Håper på 2024 og 2030

Tvedt forventer å jobbe med dyphavsmineraler i mange år fremover. ADEPTH Minerals samarbeider med Seabed Solutions og Deep Ocean om å utvikle ny teknologi til leting etter mineraler på havbunnen.

– Det blir meningsfylt hvis vi kan bidra til sikker tilgang på miljømessig viktige mineraler for Europa og Norge, med en økonomisk og miljømessig bedre utvinning av disse mineralene enn slik mye av tilsvarende virksomhet foregår i dag. Vi håper at det blir tildelt letelisenser for havbunnsmineraler i 2024, og at vi skal kunne utvinne de første havbunnsmineralene i Norskehavet fra rundt 2030. 

Er du interessert i å vite mer om havbunnsmineraler arrangerer Tekna Norske havbunnsmineraler for energiomstillingen 18. januar 2023 i Bergen.